Курсова робота «Планування та аналіз фінансової діяльності підприємства», 2009 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 07.06.2010 14:18 · від ЕЛЛІ · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 5 Розділ 1. Планування бюджетів на підприємстві: 1.1. Вхідний баланс 7 1.2. План збуту 8 1.3. Виробнича собівартість 8 1.4. Виробничий план 9 1.5. Кошторис прямих витрат на матеріали 10 1.6. Кошторис прямих витрат на оплату праці 10 1.7. Кошторис інших прямих та загальновиробничих витрат 11 1.8. Кошторис адміністративних витрат та витрат на збут 12 1.9. Графік очікуваних надходжень грошових коштів від продажу продукції 12 1.10. Графік очікуваних виплат грошових коштів за матеріали 13 1.11. Касовий план 15 1.12. Прогнозна фінансова звітність 17 Розділ 2. Операційний та фінансовий аналіз діяльності підприємства: 2.1. Розрахунок маржинального доходу та точки беззбитковості підприємства 18 2.2. Аналіз фінансового стану підприємства 19 Висновки та пропозиції 22 Список використаних джерел 24 Додатки 25

Висновок

Економічний розвиток підприємства характеризується покращенням фінансово-економічних результатів. Це покращення зумовлюється дією внутрішньо-виробничих і зовнішньо-економічних чинників. Виявлено, що в умовах ринкової економіки ці фактори взаємозалежні і зумовлюють фінансовий стан підприємства. Визначальним фактором фінансового стану є прибутковість його господарської діяльності.

На основі аналізу динаміки та структури діяльності підприємства здійснено пошук резервів підвищення ефективності використання всіх видів наявних ресурсів, оскільки це є одним з найважливіших завдань будь-якого виробництва. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства є невід'ємною частиною фінансово-економічного аналізу. Основними показниками, що характеризують ефективність діяльності підприємства є прибуток і рентабельність.

В курсовій роботі визначено рівень забезпеченості фінансовими ресурсами, розрахований план бюджетів на поточний рік, с прогнозований обсяг продажів та обсяг виручки, звідси були визначені всі необхідні показники як виручка, маржинальний дохід, чистий виробничий прибуток. На основі цих показників можна зробити узагальнення.

У даний час ефективність підприємств галузі досить низька: товари, які випускають підприємства легкої промисловості України, значно поступаються за якістю і кількістю продукції розвинених країн; порівняно низька продуктивність праці; вищі в галузі, порівняно зі світовим рівнем, затрати на виробництво продукції.

У структурі собівартості головним чином переважають основні виробничі матеріали. Їх частка у собівартості складає майже 27%. Також суттєву частку займають прямі витрати на оплату праці, вона становить 43%. Витрати від браку є несуттєвими та займають не більше 1%. Отже, продукція є досить якісною. Загальновиробничі витрати становлять 27% від загальної собівартості продукту. З усього вище сказаного можна зробити висновок, що дана продукція є матеріаломісткою та достатньо трудомісткою.

Щодо співвідношення загально виробничих та інших прямих витрат, то Відсоткове відношення у цьому плані розподілилося наступним чином: 96% загально виробничі витрати і 4% інші прямі витрати.

Підприємство розробило особливу політику кредитування для покупців. Частину коштів воно отримує на момент продажу (принаймні в кварталі), а іншу половину, точніше 38% у наступному. Дебіторська заборгованість, яка залишалася несплаченою переноситься на наступний рік на перший квартал.

Таким чином підприємство має дуже зручну систему оплати для покупців.

Аналогічна ситуація і з кредитуванням.

Шляхами вдосконалення, тобто складення конкуренції закордонним виробникам, є пошук дешевої сировини, залучення дешевої робочої сили, налагодження взаємовідносин з постачальниками сировини.

Якщо зменшити собівартість готової продукції шляхам пошуку дешевої сировини та дешевої робочої сили, то можна значно зменшити витрати і цим самим забезпечитися власними коштами. В такому випадку зникає необхідність залучати кредитування банків, а з цим зменшуються виплати по відсоткам, відповідно і кредиторська заборгованість по кредитам банків.

В цілому показники фінансового стану підприємства є задовільними. Підприємство є рентабельним, забезпеченим активами та капіталом.

Отже, є певний сенс у продовженні діяльності даного підприємства, яке є достатньо прибутковим.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення