Курсова робота «Аналіз середовища і вибір загальної стратегії розвитку підприємства (на прикладі "АрселорМиттал Кривой Рог" )», 2010 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 05.06.2010 14:12 · від рог · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ з РОЗДІЛ І. Інформація про підприємство та аналіз зовнішнього середовища 5 1.1. Аналіз макросередовища 5 1.2. Аналіз мікросередовища 8 1.2.1. Постачальники 8 1.2.2. Покупці 8 1.2.3. Конкуренти 12 1.2.4. Аналіз конкуруючих сил за Портером 13 1.2.5. Позиція організації в конкурентному середовищі 14 РОЗДІЛ 2. Аналіз внутрішнього середовища підприємства побудова SWOT-матриці 14 2.1. Загальна характеристика "АрселорМиттал Кривой Рог" 15 2.2. Організація виробництва на підприємстві 16 2.3. Фінанси 20 2.4. Науково-дослідні та проектно-конструкторські роботи 25 2.5. Персонал 26 2.6. Визначення сильних та слабких сторін, можливостей та загроз.SWОТ-аналіз 36 2.7. Аналіз портфелю бізнесі за допомогою матриці Мс Кіnсеу 37 РОЗДІЛ 3. Формулювання місії та цілей підприємства. Вибір загальної стратегії розвитку підприємства та інших типів стратегій 40 3.1. Визначення місії підприємства 48 3.2. Цілі підприємства. Дерево цілей 50 3.3. Визначення стратегічних альтернатив та вибір загальної стратегії 45 3.4. Методичні підходи до розробки функціональних стратегій 48 3.5. Виробнича стратегія 48 3.6. Маркетингова стратегія 50 Висновки 53 Список використаної літератури 55

Висновок

Всебічний аналіз діяльності "АрселорМиттал Кривой Рог"знайшов сильні і слабкі його сторони, позитивні і негативні зрушення і надав можливість намітити визначені напрямки подолання негативного впливу деяких факторів.

Сильними сторонами комбінату є те, що він лідером ринку виробництва металопродукції, має високу кваліфікацію робітників, великий досвід, захищений від тиску з боку конкурентів, наявність сировинної і матеріально-технічної бази, має налагоджені канали збуту, гарні технологічні навички, стабільний фінансовий стан, більш низькі витрати, ніж у конкурентів.

Слабкими сторонами являються недоліки управлінського таланту і глибини володіння проблемами, велика частка застарілого обладнання, слабка маркетингова система, низький рівень капітальних вкладень.

На підставі проведеного аналізу підприємства, а також з використанням оцінки конкурентного середовища, і конкурентоспроможності продукції підприємства можна зробити висновки:

- підприємство робить продукцію конкурентоспроможну в порівнянні з вітчизняними аналогами;

- на сегменті товарного прокату "АрселорМиттал Кривой Рог"займає монопольне положення. Така ситуація залишиться незмінною за умови, що комбінат не буде підвищувати ціни на продукцію.

Стратегія підприємства, що стосується виробництва прокату, повинна бути спрямована на зниження собівартості для одержання більшого прибутку від реалізації.

Стратегія підприємства на зовнішньому ринку повинна бути заснована на ретельному, постійному оперативному і стратегічному аналізі кон'юнктури ринків Східної Свропи.

З метою поліпшення якості чавуну та прокату використовують технічні, економічні й організаційні заходи. До технічних заходів відносяться такі: 1. Удосконалення виробничо-технічної бази.

2. Поліпшення технології виробництва.

3. Посилення і поліпшення технічного контролю.

4. Поліпшення культури виробництва і подальший розвиток.

5. Поліпшення стандартизації продукції.

Економічні заходи складають:

1. Удосконалення фінансування заходів щодо поліпшення якості товару.

2. Посилення матеріального заохочення й відповідальності за якість товарної

продукції.

3. Планування собівартості і встановлення системи цін, які стимулюють поліпшення якості.

Ефективне співвідношення технічних і економічних заходів є основою для розвитку організаційних систем, що спрямовані на поліпшення якості товару.

"АрселорМиттал Кривой Рог"займає позицію лідера у конкурентному середовищі, тобто підприємство намагається здобути головну частку ринку, шляхом підвищення якості продукції та витіснення головних конкурентів шляхом диверсифікації та інтегрованого росту.

Побудова матриці Мс Кіпсеу показала, що при привабливості галузі 3,4 та конкурентній позиції 2,5 стратегічна одиниця бізнесу попала у квадрат „Успіх".

Це свідчить про те, що привабливість галузі висока, а конкурентна позиція середня. Таким чином стратегія цього бізнесу полягає у збереженні та посиленні конкурентної позиції на ринку за рахунок підвищення якості продукції, розширення асортименту продукції та пріоритетного інвестування.

Місією "АрселорМиттал Кривой Рог" є постачання якісної продукції споживачам за доступними цінами.

Після цього були сформовані основні стратегічні цілі підприємства.

Таким чином для того, щоб підприємство досягло успіху треба діяти відповідно до встановлених цілей та місії підприємства, при необхідності коректувати стратегічні цілі гнучко реагуючи на зміни внутрішнього і зовнішнього середовища

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення