Дипломна робота «Аналіз вплив строків застосування регуляторів росту на посіви цукрових буряків в умовах Північного степу України», 2007 рік

З предмету Інше · додано 03.06.2010 01:11 · від Карлсон · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1.Регулятори росту на посівах сільськогосподарських культур (огляд літератури). 2.Характеристика місця та умов проведення досліджень. Організаційно-економічні умови господарства. Грунтово-кліматичні ресурси та їх значення у формуванні врожайності сільськогосподарських культур. 3.Результати досліджень та їх аналіз. Методика проведення досліджень. Результати досліджень та їх аналіз. 4.Економічне обґрунтування результатів досліджень. 5.Охорона праці та довкілля при вирощуванні цукрових буряків. Стан, структура, призначення та функції служби охорони праці. Техніка безпеки та засоби індивідуального захисту працівників при роботі із регуляторами росту. Охорона навколишнього середовища. Висновки та пропозиції виробництву. Список використаної літератури.

Висновок

На території України, грунтово-кліматичні умови є досить сприятливими для вирощування цукрових буряків, тому вона є, і залишається однією з провідних країн світу за площею посіву, обсягом вирощування коренеплодів та переробки їх на цукор.

Згідно проведеного літературного огляду про стан застосування регуляторів росту рослин (РРР) в різних регіонах України видно, що дане питання залишається відкритим і є актуальним і перспективним в майбутньому, це шлях до отримання додаткової врожайності, та вищої якості продукції, через зменшення енерговитрат, тому питання впливу строків застосування регуляторів росту на продуктивність цукрових буряків є важливою і актуальною задачею.

Розрахунки програмної врожайності цукрових буряків свідчать про те, що найвищу врожайність можна отримати при надходженні ФАР, а лімітуючим фактором є родючість грунту. Тому для отримання високих врожаїв необхідно застосовувати комплекс заходів, включаючи підвищення культури землеробства, внесення органічних і мінеральних добрив, а також внесення регуляторів росту.

Фенологічні спостереження за ростом і розвитком цукрових буряків показали суттєвий вплив погодних умов, які дуже відрізнялися по роках проведення досліджень, на проходження фаз росту і розвитку культури. Як відомо, чим тепліший післяпосівний період, тим швидше з'являються сходи, відносно менше змінюється тривалість міжфазних періодів.

Аналізуючи показники динаміки наростання маси коренеплодів цукрових буряків, як загальну закономірність можна відмітити, що коренеплід (на відміну від листків) росте протягом всього вегетаційного періоду. При цьому, в початковий період вегетації приріст іде повільніше, потім різко збільшується і до кінця вегетації уповільнюється. Досягнувши свого максимуму в першій декаді вересня, інтенсивність зменшується, особливо в несприятливі за погодними умовами роки, в той же час спостерігається і інтенсивне відмирання листя.

Найбільший показник урожайності коренеплодів відмічено у варіанті із застосуванням Альфастиму у фазу змикання листків в рядках і склала 36,6 т/га, що більше досліджуваних варіантів на 1,1 - 3,2 т/га і суттєво більше контролю на 3,9 т/га.

При проведенні досліджень було виявлено, що відносно до контролю найбільша маса коренеплодів в середньому за два роки досліджень отримана на варіантах де застосовували стимулятор росту. Найкращі результати отримані на варіанті із обприскуванням посівів в фазу змикання листків в рядках, які склали на 20.06 - 36,4г, на період збирання - 413,0 г/рослину.

За результатами наших досліджень в середньому за два роки, найбільша площа листкової поверхні протягом вегетації відмічена у варіанті із обприскуванням регулятором росту у фазу змикання листків в рядках (рис.2, дод.2, 3). Так, при обліку першого липня цей показник склав 2928 см /рослину, на перше серпня - 4953 а на період 25 вересня - 3486 см /рослину, що відповідно на 413; 194 та 299 см2 /рослин більше контролю (без обробки регулятором росту).

Застосування регулятору росту збільшило збір цукру по відношенню до контролю на всіх варіантах досліду. В середньому за два роки цей показник був на 0,2 - 0,8 т/га вище контролю. Найвищий збір цукру відмічено у варіанті з обприскуванням посівів у фазу змикання листків у рядках.

Отже, регулятор росту Альфастим забезпечує підвищення продуктивності коренеплодів цукрових буряків. Найкращим строком внесення є фаза змикання листків в рядках.

Обприскування посівів регуляторами росту Альфастим в фазу змикання листків у рядках 10 мл/га дав найвищу прибавку 3,9 т/га і вартість додаткового врожаю склала 428,6 грн, при затратах 195,4 грн/га, що дало змогу отримати додатковий дохід з 1 га 428,6 грн та рівень рентабельності 219,3%.

Тому, застосування Альфастиму в фазу змикання листків у рядках 10мл/га в господарстві є економічно доцільним.

Коментар модератора

45 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?