Курсова робота «Затрати виробництва фірми-виробника: види, динаміка, взаємозв’язок», 2009 рік

З предмету Мікроекономіка · додано 02.06.2010 11:00 · від Іра · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи затрат виробництва 5 1.1. Теорії затрат 5 1.2. Поняття, класифікація, види затрат виробництва 7 1.3. Взаємозв’язок бухгалтерських та економічних затрат виробництва 10 Розділ 2. Закономірності динаміки затрат 14 2.1. Співвідношення різних видів затрат 14 2.2. Методи зниження затрат 19 Висновки 29 Список використаних джерел 31 Додатки 34

Висновок

Розмір затрат виробництва є однією з умов успіху на ринку, оскільки, чим менші затрати виробництва, тим більший прибуток отримує підприємство з врахуванням рівня ринкових цін.

Саме тому вивчення затрат, їх динаміки та взаємодії є необхідною умовою успішності підприємства. Теоретичне осмислення затрат допомагає розуміти та аналізувати процеси виробництва, які на перший погляд можуть здатися другорядними, а насправді є важливою ланкою у виробдництві і мають значний вплив на формування прибутку. Для прийняття економічнох рішень менеджери, економісти та інвестори повинні враховувати всі альтернативні затрати: явні та неявні. Неявні затрати пов’язані з використанням підприємством власних ресурсів, за використання яких кошти не перераховуються іншим суб’єктам.

У короткостроковому періоді затрати поділяються на постійні та змінні. Постійні затрати існують не залежно від обсягів випуску продукції, а змінні зростають або зменшуються відповідно до змін обсягу випуску продукції. Граничні затрати – це затрати на випуск додаткової одиниці продукції. Середні затрати виробництва – це затрати на одиницю продукції.

За умови, що всі ресурси є постійними і тільки один змінний, у короткостроковому періоді діє закон спадної продуктивності змінного ресурсу, тому крива граничних затрат має спадний нахил, а після певної точки зростаючий. Між граничними затратами виробництва і граничними продуктом існує обернена залежність.

У довгостроковому періоді всі ресурси є змінними, тому оптимальна комбінація ресурсів з метою мінімізації затрат здійснюється на основі відносних затратах на ресурси з урахуванням граничної норми заміщення одного ресурсу іншим. Комбінація ресурсів, що мінімізує затрати підприємства, визначається точкою дотику ізокванти, яка відповідає обсягу випуску, та ізокости, яка відповідає мінімальним затратам, які дають можливість забезпечити оптимальний обсяг виробництва.

Лінія зростання підприємства показує зміну комбінацій ресурсів, які забезпечують зростання обсягів виробництва при мінімізації затрат.

Крива середніх затрат довгостроковаго періоду огинає криві середніх короткострокових затрат. Вона зображує постійний ефект від масштабу у вигляді горизонтальної прямої, зростаючий ефект спадної кривої та спадний ефект у вигляді зростаючої прямої. Віддача від масштабу розглядається виключно при сталій комбінації ресурсів.

Аналіз динаміки затрат дає нам інформацію, яка необхідна для прийняття економічних рішень, подальшого розвитку підприємства.

На сучасному етапі розвитку економіки при постійній боротьбі за споживача як ніколи раніше стають актуальними нові моделі та способи зниження затрат. Вони реалізуються (чи проходять стадію розробки ) в різних країнах світу і дають значні преваги найбільш прогресивним та пристосованим виробникам.

Отже дослідження затрат виробництва є необхідною умовою успішного функціонування будь-якого підприємства, що прагне отримати максимальний прибуток та отримати переваги над іншими виробниками.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення