Дипломна робота «Фразеологізми у сучасній англійській мові: прагматика та переклад», 2007 рік

З предмету Філологія · додано 01.06.2010 22:11 · від Samerana · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 РОЗДІЛ I. Теоретичні засади дослідження фразеологічних одиниць у світлі теорії перекладу 7 1.1. Еволюція підходів до тлумачення поняття “фразеологізм” 7 1.1.1. Статус терміну “фразеологізм” 7 1.1.2. Типологія фразеологічних одиниць у сучасній англійській мові 10 1.1.3. Онтологічні властивості фразеологічних одиниць та їх компонентів 13 1.2. Джерела утворення фразеологічних одиниць в сучасній англійській мові 18 1.3. Мовні функції фразеологічних одиниць 19 1.3.1. Особливості комунікативно-символічного функціонування фразеологічних одиниць у сучасній англійській мові 20 1.3.2. Прагматична роль фразеологічних одиниць у сучасній англійській мові 22 1.4. Фразеологічні одиниці у сучасній англійській мові та їх переклад: загальний огляд проблеми 23 1.4.1. Методика перекладацького аналізу фразеологічних одиниць 23 РОЗДІЛ II. Прагматичний аспект у перекладі фразеологічних одиниць в сучасній англійській мові 27 2.1. Прагматика перекладу: основні положення 27 2.1.1. Поняття прагматичного потенціалу тексту 27 2.1.2. Прагматична адаптація тексту оригінала 30 2.2. Прагматичні чинники реалізації значення компонентів фразеологічних одиниць у сучасній англійській мові 33 2.2.1. Поняття контексту та ситуації 33 2.3. Вплив різних типів контексту на переклад фразеологічних одиниць у сучасній англійській мові 36 2.3.1. Змінний контекст 42 2.3.1. 1. Лексичні особливості відтворення 42 2.3.1. 2. Синтаксична специфіка 44 2.4. Відтворюваність рухливого та постійного контексту в перекладі фразеологічних одиниць у сучасній англійській мові 56 Висновки 59 Список використаних джерел 62

Висновок

У роботі досліджується фразеологія, різні підходи до визначення фразеологічних одиниць, основні етапи розвитку фразеології, теоретико-методологічні підходи до їх класифікації, синонімія, антонімія, полісемія, основні джерела походження фразеологізмів, а також експресивно-стилістичні властивості фразеологічних одиниць. Складні переклади можна замовити на сайті http://lsp.com.ua/ru/speakTranslate. Розглядаються різні типи контексту та його вплив на переклад фразеологічних одиниць, основні труднощі при перекладі фразеологічних одиниць.
Фразеологічні одиниці є невід’ємною частиною художньої прози. Вони використовуються авторами для опису індивідуальних особливостей героїв, допомагають розкрити взаємини між ними, передають психічний стан і підвищують виразність описуваних подій. Практичне значення нашої дипломної роботи полягає в тому, що результати дослідження можуть слугувати джерелом інформації для студентів та викладачів університету, запропонований переклад та аналіз фразеологічних одиниць може використовуватись на практиці при вивченні цієї проблеми. Отже, у практичній частині нашого дослідження ми розглянули різні прийоми перекладу фразеологічних одиниць, дослідили вплив контексту на вибір того чи іншого варіанту перекладу. При перекладі фразеологічних одиниць нерідко застосовується прийом підбору фразеологічного аналогу та еквіваленту в українській мові, що забезпечило найбільш адекватний переклад та передачу образності оригіналу. Контекстуальні заміни при перекладі образної фразеології у газетних статтях застосовувалися переважно у вузькому контексті для найбільш точної передачі змісту оригіналу (при цьому було збережене експресивно-емоційне забарвлення фрагментів роману). Однак, дуже рідко застосовується дослівний переклад. Це пояснюється тим, що переклад специфічних національних фразеологізмів вимагає використання дослівного перекладу лише в тих випадках, коли їх зміст добре відомий українським читачам, або ж, принаймі, є досить зрозумілим. Таким чином, з вище описаного матеріалу можна зробити висновок, що роль контексту при перекладі образної фразеології є однією з провідних та однією з найважливіших аспектів, на який перекладач повинен в першу чергу звертати увагу.
Методом дослідження фразеологічних одиниць і їх відграничення від так званих „вільних” (змінних), а також „стійких” сполучень повинен бути контекстологічний аналіз, що допомагає визначити різні типи контексту. Контекстологічний аналіз представляється найбільш paціональним методом для дослідження англійських словосполучень оскільки для англійської мови особливо характерна контекстуальна зв'язаність слів, що викликано специфікою й граматичною будовою цієї мови з її морфологічною обмеженістю, і її лексичного складу з розвитою полісемією й омонімією.
Одиниці змінного, стійкого й узуально обмеженого контексту можуть становити об'єкт синтаксичного, контекстологічного, стилістичного аналізу (залежно від мети лінгвістичного дослідження). Одиниці постійного контексту являють собою об'єкт фразеології. Саме вони становлять у своїй сукупності фразеологічний фонд мови.
Предметом фразеології є дослідження фразеологічного фонду мови. Тим самим, границі фразеологічного фонду, обумовлені контекстологічним аналізом, і є границі того мовного матеріалу, що входить у компетенцію фразеології як особливої галузі науки про мову.
Теорія англійської фразеології, звичайно, не вичерпується тією проблематикою, що склала зміст даної роботи. Розглянуті в ній питання про метод і предмет фразеології, про структурну й контекстуальну типологію фразеологічних одиниць, про границі фразеологічного фонду становлять лише ту підставу, на яку повинна опиратися розробка фразеологічних проблем другого порядку. Виражаючись метафорично, тут була висунута лише передова лінія фразеологічної проблематики, що не виключає, а, що навпаки припускає подальше багаторядне ешелонування в дану область лінгвістичної науки. Без наукового обговорення цієї підстави або цієї передової лінії недоцільно робити подальші кроки в дослідженні й описі фразеологічного фонду англійської мови.
Тим часом вся проблематика фразеології в цілому надзвичайно різноманітна й складна. Перед дослідником поставлено, наприклад такі завдання, як детальне вивчення фразеологічної синоніміки, особливостей експресивного змісту й стилістичного фарбування фразеологічних одиниць; зв'язків фразеологічної одиниці із зовнішнім стосовно неї вказівним мінімумом і з мовною ситуацією; процесу становлення фразеологічних одиниць і багатьох інших питань більше приватного порядку. Значний інтерес для вивчення форм використання фразеологізмів у мові представляє детальний аналіз випадків їх так званого „обігравання”, визначення внутрішньої його техніки і її різновидів. Для оцінки ролі фразеологічного фонду в розвитку мови дуже важливо встановити його вплив на створення нових конструктивних моделей, нових значень слів, на словотвір і т.п..
Дещо з перерахованих питань так чи інакше вже знайшли відбиття в працях по англійській фразеології. Деякі з них, у міру їхньої корисності для рішення основних проблем були порушені й у даній роботі. Однак недостатня відпрацьованість відправних теоретичних положень у фразеологічній літературі й швидкість зіткнення із цими проблемами в даному дослідженні не дозволяє вважати їх остаточно поясненими й виключити їх із програми подальшої розробки фразеології.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?