Дипломна робота «Аналіз товарної діяльності підприємства», 2009 рік

З предмету Маркетинг · додано 31.05.2010 15:19 · від Вікторія · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи маркетингової товарної політики підприємства 6 1.1. Маркетингова товарна політика, як інструмент маркетингу 6 1.2. Визначення, цілі та завдання маркетингової товарної політики 15 1.3. Елементи маркетингової товарної політики 22 Висновки за першим розділом 44 Розділ 2. Аналіз маркетингової діяльності ват «київського картонно-паперового комбінату» (київська обл., м. Обухів) 46 2.1. Загальна характеристика та історія підприємств 46 2.2. Аналіз виробничо-господарської діяльності 52 2.3. Аналіз маркетингової діяльності підприємства 66 2.4. Охорона праці та техніка безпеки на підприємстві 77 Висновки за другим розділом 85 Розділ 3. Маркетингові дослідження на ват «київському картонно-паперовому комбінаті» 87 3.1. Обґрунтування необхідності та план маркетингових досліджень 87 3.2. Результати маркетингових досліджень 92 3.3. Рекомендації для «Київського картонно-паперового комбінату» щодо формування іміджу своєї продукції 112 Висновки за третім розділом 118 Загальні висновки і пропозиції 120 Перелік використаних джерел 124 Додатки 130

Висновок

Універсальність методологічних положень маркетингу уможливлює широке використання їх для регулювання різних напрямків суспільного розвитку: права, науки, медицини, фінансів тощо. У сучасній економічній науці існують чотири альтернативні концепції, на підставі яких комерційні та некомерційні організації здійснюють маркетингову діяльність. Перша з них має назву концепції товару.

Товарна політика займає одне з найбільш важливих місць в маркетинговій діяльності підприємства, яка включає крім товарної цінову, збутову і стимулюючу політику.

Маркетингова товарна політика – це маркетингова діяльність підприємства, яка пов’язана з реалізацією стратегічних та тактичних заходів щодо забезпечення конкурентоспроможності товарів та формування товарного портфеля з метою задоволення потреб споживачів та одержання прибутку.

Цілями товарної політики є: забезпечення прибутку, підвищення товарообігу, підвищення частки ринку, на якому діє фірма, зниження витрат на виробництво та маркетинг, покращення іміджу, зниження ризику.

Основне завдання товарної політики - створити такий товар (окремий виріб, послугу чи їх сукупність) і так ним керувати, щоб інші елементи маркетингової діяльності були непотрібні взагалі або їх використовували як допоміжні для досягнення цілей підприємства.

Елементами маркетингової товарної політики є: товар, асортимент і номенклатура, якість, життєвий цикл товару, конкурентоспроможність, торгівельна марка, сервіс, стандартизація та сертифікація, упаковка, маркіровка, штрихове кодування, сегментування.

Відкрите Акціонерне Товариство "Київський картонно-паперовий комбінат" було засновано й початок свою діяльність в 1982 році як державне підприємство. Постійне вдосконалювання всього виробничого циклу й керування існуючими процесами з урахуванням впливу істотних екологічних аспектів. Концентрація ресурсів на прибуткових і перспективних продуктах і напрямках бізнесу. Підвищення добробуту своїх співробітників, що беруть участь у створенні й просуванні конкурентоспроможної продукції й економії ресурсів

Цінностями підприємства є відповідальність перед своїми клієнтами, партнерами й співробітниками. Це команда, у якій цінують і поважають внесок кожного в спільну справу. Наша завзята праця - застава добробуту нашого підприємства, акціонерів, нас самих і наших близьких.

Продукція комбінату: папір туалетна макулатурна - папір масою від 23 до 32 г/м2 призначена для виготовлення виробів санітарно-побутового призначення - рулончиків туалетного паперу. Туалетний папір виробляється одне - або двошарової, крепированной, пофарбованої в рожеві кольори або незабарвленої.

Товар конкурентоспроможний - висока якість продукції, нові технології виробництва, зважена ринкова ціна.

ЖЦТ: найбільше представлені стадії втілення, ріст, стосовно деяких асортиментних позицій - зрілість.

Інноваційна е політика - в середньому за рік виробляється 2-3 нові номенклатурні позиції, існуючі модифікуються, удосконалюються.

На сьогоднішній день ВАТ "Київський КБК" позиціонує себе не просто як виробник, а, насамперед, як розроблювач і виробник. Підприємство робить усе можливе для досягнення стратегічної переваги на ринку ексклюзивних виробів з натурального каменя, звичайне «змагання» у ціні і якості продукції з іншими виробниками не є задачею підприємства. Надати ринкові продукт більш високого рівня - одна з найважливіших цілей.

Маркетингова цінова політика: з метою формування ефективної політики ціноутворення на підприємстві аналізуються:

-щомісячний обсяг закуповуваної номенклатурної продукції, у грошовому і кількісному еквіваленті;

- середньозважена ціна закуповуваної продукції, а також динаміка зміни ціни по кожному промисловому споживачу;

- рівень наданих знижок.

Ціль проведення цінової політики - підтримати систему продажів шляхом формування рівня відпускних цін, системи знижок і додаткової системи продажів та споживачів.

Закупочні ціни на основні матеріали наведено у додатку Д.

Система знижок для партнерів підприємства залежить від: обсягу закупівель; порядку оплати; своєчасності подачі заявок і виконання графіка відвантажень.

Стратегією комбінату в області якості є збереження передових позицій на вітчизняному й закордонному ринках за рахунок максимального задоволення вимог і передбачення очікувань споживача.

Найкращим показником задоволеності споживачів є їх стабільне й довгострокове співробітництво з нашим комбінатом.

Керування маркетинговою діяльністю вимагає знання сутності процесів, пов'язаних з доведенням продукту до споживача, особливостей стану та розвитку ринку, уміння оцінити й пророчити ринкову ситуацію. Без збору достовірної інформації й наступного її аналізу маркетинг не зможе повною мірою виконати своє призначення, що полягає в задоволенні різноманітних потреб покупців і в стимулюванні виникнення нових запитів

Для рішення завдань дослідження в лютому-березні 2009г. було проведене дослідження, спрямоване на вивчення оцінок діяльності «Київського картонно-паперового комбінату», попиту та пропозицій у

м. Харкові.

Проведене дослідження продемонструвало, що «Київський картонно-паперовий комбінат» не активно представлений на ринку паперової продукції м. Харкова. Цей ринок на сьогоднішній день досить добре структурований. На ньому помітна для населення діяльність таких фірм як «TARGET», «КЛАС», «РІСТ», «КАРАВАН» і ін.

Рівень поінформованості клієнтів «Київського картонно-паперового комбінату» про ринок паперової продукції набагато вище, ніж населення міста в цілому.

На сьогоднішній день найбільший успіх у формуванні товарного асортименту «Київського картонно-паперового комбінату» необхідно створювати й досягати на рівні зовнішніх атрибутів його діяльності.

Далі треба вдосконалювати загальний імідж компанії, налагоджувати процес взаємодії зі споживачами. Об'єктивною потребою є впровадження реклами яка буде сприяти зміцненню іміджу, росту торгівлі й збільшенню числа потенційних покупців.

Важливим напрямком діяльності торговельної компанії в умовах ринку є інформування потенційних споживачів і вплив на них за допомогою різних засобів, насамперед реклами, з метою максимізації споживання, підвищення рівня задоволення потреб споживачів, максимізації їхнього вибору, підвищення якості життя.

.Необхідно вирішити зокрема такі завдання:

- оптимізація асортименту (номенклатури) продукції, що виробляється, з урахуванням її споживацьких характеристик і особливостей технології виробництва;

- темпи оновлення продукції в цілому та за окремими її видами з урахуванням стадій життєвого циклу

- співвідношення нових та «старих» товарів у виробничій програмі, а також нових та освоєних ринків збуту;

- вихід на ринок із принципово новими видами продукції з супроводженої рекламою та маркетинговим планом.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали