Курсова робота «Удосконалення руху матеріальних запасів з метою оптимізації обсягів запасів на складах підприємства», 2009 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 31.05.2010 10:20 · від Elena · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Види запасів підприємства та їх характеристика 5 2. Система факторів, що впливають на рух матеріальних запасів 9 3. Бухгалтерський облік придбання, зберігання та списання запасів для потреб виробництва 15 4. Удосконалення руху матеріальних запасів на ВАТ «Мотор Січ» 23 4.1. Стисла організаційно-економічна характеристика підприємства 23 4.2. Аналіз існуючої системи придбання, зберігання та списання запасів на підприємстві 26 4.3. Аналіз матеріальних запасів на складах підприємства (кількісний та якісний) 29 4.4. Розробка логістичного ланцюжка руху запасів по стадіях кругообігу “Запаси – Незавершене виробництво – Готова продукція” 37 5.Удосконалення системи бухгалтерського документообігу з метою оптимізації обсягів запасів ВАТ «Мотор Січ» 39 Висновки і рекомендації 50 Література 52 Додатки 54

Висновок

В курсовій роботи розглянуто види запасів підприємства та їх характеристика, система факторів, що впливають на рух матеріальних запасів, бухгалтерський облік придбання, зберігання та списання запасів для потреб виробництва, удосконалення руху матеріальних запасів на ВАТ «Мотор Січ», а також удосконалення системи бухгалтерського документообігу з метою оптимізації обсягів запасів ВАТ «Мотор Січ».

Запаси визнаються активами, якщо існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов’язані з їхнім використанням, та їхня вартість може бути достовірно визначена.

По своєї суті матеріальні запаси є формою існування матеріального потоку.

Запаси слугують для того, щоб послабити безпосередню залежність між постачальником, виробником і споживачем і забезпечити безперервність відтворювального процесу.

Кожне підприємство відкриває аналітичні рахунки в залежності від потреби в кількості, необхідній для управління виробництвом. Найбільш типовими розрізами аналітики можуть виступати наступні: склади, комори, матеріально відповідальні особи, групи запасів, види діяльності тощо.

Матеріальні витрати мають значну питому вагу в собівартості продукції підприємства, тому в системі управління витратами першочергове значення надається формуванню норм і нормативів матеріальних витрат. Нормативні витрати матеріальних ресурсів представляють величину витрат, які повинно понести підприємство.

Складський облік матеріалів на ВАТ «Мотор Січ» є важливим фактором контролю за зберіганням матеріальних цінностей підприємства. Організують складський облік за видами об’єктів, що зберігаються, за місцями зберігання, за кількістю матеріальних цінностей.

Важливим напрямком удосконалення організації оперативного й складського обліку запасів є раціоналізація форм документів, документообігу та всієї системи оформлення, реєстрації й обробки документів.

В кінці місяця підприємству можна запропонувати складати внутрішню звітність про розміри закупок запасів, один примірник якої може подаватись до бухгалтерії в якості регістру аналітичного обліку, на основі якого будуть здійснені записи до Головної книги, журналів або інших регістрах синтетичного обліку.

Підприємство повинно завжди володіти достатньою кількістю запасів, яка б дозволяла виконувати договірні обов’язки і замовлення точно в строк.

Кожне підприємство повинно мати свою систему управління запасами, створену з урахуванням його специфічних вимог. Вона буде ефективно функціонувати тільки за участі і підтримки всіх підрозділів підприємства, що виражається у забезпеченні інформацією керівників підрозділів про управління запасами, виробничу програму, ступінь участі своїх підрозділів. Ця інформація потрібна маркетологам, менеджерам та головному бухгалтеру.

Для ефективності збуту і забезпечення виробництвом високоякісними продуктами, що могли б найбільш повно задовольнити потреби споживачів, агенти з маркетингу прагнуть, щоб асортимент продукції був якомога ширшим і мав декілька різновидів: стилів, кольорів, функцій тощо, а тому вони виступають за збільшення обсягів запасів.

Застосування бухгалтерських комп’ютерних програм дозволяє ефективно вирішити проблему аналітичного обліку матеріальних запасів, завдяки широкій номенклатурі аналітичних об’єктів. При застосуванні комп’ютерної форми обліку автоматично вирішується проблема оперативності отриманих даних про наявність і рух запасів на будь-яку звітну дату.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення