Дипломна робота «Податковий контроль в Україні», 2006 рік

З предмету Податки, податкова система · додано 30.05.2010 15:57 · від Гетьман Максим · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 2 Розділ 1. Загальна характеристика податкового контролю в україні 5 1.1. Поняття та значення податкового контролю 5 1.2. Види та методи податкового контролю 12 Розділ 2. Аналіз діяльності податкових органів в сфері здійснення податкового контролю в україні 32 2.1. Аналіз перевірочної роботи органів Державної податкової служби в Україні 32 2.2. Аналіз результатів контрольної роботи органів податкової служби в Хмельницькій області за 2007-2009рр 40 Розділ 3. Шляхи вдосконалення податкового контролю як запорука зміцнення фінансової стабільності держави 51 3.1. Зарубіжний досвід здійснення податкового контролю 51 3.2. Шляхи налагодження партнерських відносини між податковою службою та підприємцями 60 3.3. Удосконалення міри відповідальності за правопорушення в сфері оподаткування 66 Висновки і пропозиції 78 Список використаних джерел 82

Висновок

В Україні в даний час передбачається внести суттєві зміни в діюче податкове законодавство, яке вимагає додаткової координації дій різних органів державної влади з метою забезпечення ефективної роботи по забезпеченню дохідної частини бюджетів різних рівнів, а також позабюджетних фондів, при цьому необхідно врахувати уже існуючий досвід в організації такої взаємодії.

Державна податкова служба України входить до системи центральних органів виконавчої влади і головне завдання, яке стоїть перед нею сьогодні, – це забезпечення повноти мобілізації доходів до бюджетів усіх рівнів. Виконання цього завдання не можливе без цілеспрямованої, скоординованої роботи усіх причетних до цього міністерств та інших органів виконавчої влади.

При цьому важлива тісна взаємодія Державної податкової адміністрації України з Міністерством фінансів, Міністерством економіки, Національним банком, Головним управлінням державного казначейства, Державною контрольно-ревізійною службою України.

Доходи бюджету значно залежать і від взаємодії Державної податкової адміністрації України з органами Державної митної служби, Фонду Держмайна України. Зусилля всіх міністерств і відомств по наповненню бюджету залишаться без реальної їх підтримки як на державному, так і на місцевому рівнях.

Тісною повинна бути й співпраця органів державної податкової служби з громадськими організаціями підприємців. Вдосконалення системи оподаткування потребує поглибленого економічного аналізу, зокрема з позицій концептуального осмислення критерію ефективності функціонування податкової служби. Одним із основних чинників реформування податкової системи є модернізація податкової служби. Державною податковою адміністрацією України розроблено концепцію та Програму модернізації податкової служби України, які враховують не лише власний досвід, а й досвід інших країн світу в галузі оподаткування.

Для координації та активізації цієї роботи необхідно прискорити запровадження відповідних електронних систем контролю, створити повномасштабну телекомунікаційну систему із системою управління та автоматизовану інформаційно-аналітичну систему. Поступовий перехід на електронну систему звітності забезпечить створення уніфікованої системи обробки та аналізу податкової звітності.

Важливу пропагандистську роль у переконанні платників податків щодо їх обов'язків перед суспільством і державою відіграє постійна і всебічна робота із засобами масової інформації. Крім роботи з центральними та місцевими періодичними виданнями, органи державної податкової служби широко використовують такі найдоступніші засоби масової інформації, як телебачення і радіо.

З метою удосконалення податкового контролюв Україні та налагодження партнерських відносин з платниками подаків необхідно проводити наступні заходи:

- широке практикування у роз'яснювальній роботі проведення семінарів, консультацій, прес-конференцій, брифінгів, зустрічей посадових осіб органів державної податкової служби із платниками податків;

- проведення активної роботи по роз'ясненню у засобах масової інформації порядку застосування нормативно-правових актів з питань оподаткування;

- сприяння формуванню високої податкової культури населення за допомогою циклів теле- і радіопередач «Фінансовий огляд», «Із щоденника реформ», «Казна», «Закон є закон», «Від перехрестя – до успіху», «Діловий вісник», «Фактор часу», «Коли я буду багатим», «Ринок від "А" до "Я"», «Банкір», передач телеканалу «Право» та інші;

- організація випуску та розповсюдження серед платників податків брошур, буклетів, плакатів, листівок, навчальних відео- та аудіоматеріалів з питань оподаткування;

- розширення мережі консультаційних пунктів, максимально наближених до платників, зокрема у бібліотеках, на підприємствах, на ринках;

- створення при органах державної податкової служби бібліотечного фонду нормативно-правової бази з питань оподаткування з метою розширення доступу до інформації;

- посилення аналітичної спрямованості діяльності органів державної податкової служби для виявлення важливих резервів щодо вдосконалення податкових відносин (періодичне анкетування, узагальнення пропозицій платників та врахування їх при підготовці пропозицій щодо удосконалення податкового законодавства);

- з метою виховання правової та економічної культури у молоді – майбутніх платників податків відповідно до спільного наказу Державної податкової адміністрації України та Міністерства освіти України ще з 1991 року в навчальних закладах проводяться семінари з питань оподаткування провідними спеціалістами органів податкової служби. Планується розробити навчальний посібник для учнів старших класів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних та вищих закладів освіти неекономічного профілю – «Основи податкового законодавства в Україні», а також організувати проведення тематичних семінарів, ділових ігор, тренінгів з питань оподаткування;

- забезпечення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади відповідальності їх посадових осіб та інших службовців за прийняття незаконних рішень, дії чи бездіяльність, що привели до заподіяння шкоди суб'єктів підприємницької діяльності, порушення їх прав;

- систематичне висвітлення в засобах масової інформації як фактів притягнення до відповідальності суб'єктів підприємницької діяльності за порушення податкового та валютного законодавства, так і фактів порушення законодавства України з боку органів державної податкової служби, що сприятиме вихованню у платників податків почуття відповідальності та поваги до податкового законодавства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?