Курсова робота «Система управління витратами на підприємстві», 2009 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 28.05.2010 14:02 · від emma · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 2 Сутність системи управління витратами на підприємстві 6 Значення системи управління витратами на підприємстві 15 Принципи функціонування системи управління витратами на підприємстві 22 Аналіз витрат ВАТ «Центренерго» 27 Резерви зниження витрат 29 Висновки 31 Список використаної літератури 33 Додаток 34

Висновок

Система управління витратами – розроблення і реалізація управлінських впливів, заснованих на використанні об’єктивних економічних законів, щодо формування та регулювання витрат підприємства відповідно до його стратегічних цілей. Щодо системи управління витратами витрати є показником ефективності споживання всіх видів ресурсів, необхідних підприємству для досягнення певних цілей.

Управління витратами підприємства є складовою управління підприємства загалом, і тому існує необхідність детального вивчення та вдосконалення саме формування рівня витрат, доходів і прибутків. Управління витратами полягає у цілеспрямованому впливові на витрати для зміни їхнього складу, структури або поведінки у зв’язку зі зміною умов виробничо-господарської діяльності підприємства. Роль витрат у господарській діяльності підприємств беззаперечна. Проте лише чітко налагоджена система управління витратами дасть відчутні результати в фінансового–господарській діяльності підприємства.

Система управління витратами передбачає передусім закріплення повного поточного контролю за витратами на виробництво окремих видів продукції за центрами відповідальності. Завдання системи управління витратами – обґрунтування управлінських рішень виробництва і реалізації продукції, координація дій підрозділів щодо скорочення витрат та підвищення ефективності використання усіх видів ресурсів, коригування планових показників випуску продукції відповідно до змін ринкової кон’юнктури та дії інших зовнішніх факторів. Отже, за сучасних умов у процесі управлінні витратами на підставі відомостей виробничого обліку роблять вибір між альтернативними варіантами стратегічних і поточних управлінських рішень щодо виробництва та реалізації продукції.

Позитивним у системі управління витратами є залучення до розв’язання проблем скорочення витрат і підвищення ефективності використання ресурсів усього персоналу підприємства.

Таким чином, в умовах ринковій економіці управління витратами повинно означати створення єдиної, раціональної, чітко та безперебійно функціонуючої системи з певними цільовими установками та взаємопов'язаними елементами. Само по собі управління витратами є важливою складовою управлінського обліку, а основні її елементи будуть визначатися функціями, що виконує система управління витратами, а сама система управління витратами повинна впроваджуватися на комплексній основі, забезпечуючи взаємозалежне вирішення поставлених задач. Тільки такий підхід буде сприяти різкому росту економічної ефективності роботи підприємства.

Для детального дослідження та аналізу впливу різних чинників на витрати необхідне створення уніфікованої системи управління витратами, яка забезпечить успішне функціонування підприємства на ринку, виробництво конкурентоспроможної продукції та наявність прибутку. Недосконалі, на наш погляд, системи інформаційного забезпечення управління витратами, тому що надмірно зосереджена увага на витратах, їхній структурі, питомій вазі, проте їх прямо не пов’язують ані з доходами, ані з прибутком підприємства.

Формування ефективної системи управління витратами необхідно здійснювати на основі певних концептуальних засад, зокрема концепції витратоутворюючих чинників, концепції доданої вартості, концепції альтернативних та трансакційних витрат, концепції АВС і АВМ тощо, що забезпечують зниження чи оптимізацію рівня витрат суб’єктів господарювання та сприяють підвищенню рівня їхньої конкурентоспроможності на ринку, збільшенню прибутків і стабільності роботи виробничої системи.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення