Курсова робота «Використання досвіду зарубіжних країн щодо лізингових операцій на підприємствах України», 2006 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 03.01.2007 15:38 · від Dj_Dimedroll · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Загальні відомості про лізингові відносини 1.1. Суть та види лізингу 1.2. Суб`єкти та об`єкти лізингових відносин Розділ 2. Досвід зарубіжних країн щодо лізингових операцій 2.1. Лізинг в США 2.2. Лізингові відносини в країнах Європи 2.3. Досвід лізингу в Японії Розділ 3. Використання досвіду зарубіжних країн щодо лізингових операцій на підприємствах України Висновки Список використаної літератури

Висновок

За своїм економічним змістом лізинг представляє собою сукупність взаємообумовлених майново-правових відносин з приводу надання лізингодавцем лізингоодержувачу майна, за вибором останнього, у виняткове користування на умовах, визначених лізингових договором. В основі поділу лізингу на оперативний і фінансовий повинні лежати: термін дії лізингової угоди, строк окупності предмета лізингу та характер його використання. Лізинг як окрема самостійна економічна категорія, повинна керуватися спеціальним законодавством. Економічне обґрунтування лізингових платежів повинно базуватися та має включати наступні складові: техніко-економічні показники предмета лізингу, термін його окупності, можливості використовувати методи нарахування амортизації (у тому числі і прискореної): процентну ставку банківського кредиту, податкові пільги, особливості формування фінансових потоків господарських суб`єктів. Основною складовою механізму регулювання лізингової діяльності є методи державного регулювання, під якими потрібно розуміти способи впливу через законодавчі та виконавчі органи на сферу підприємництва, інфраструктуру ринку, некомерційний сектор економіки з метою створення або забезпечення умов їхньої діяльності відповідно до національної економічної політики. Для активізації лізингової діяльності необхідно повніше використовувати такі важливі інструменти, як податки та амортизацію: змінюючи розміри податків, встановлюючи податкові пільги, збільшуючи або зменшуючи строки амортизації, держава формує сприятливе економічне середовище і спрямовує розвиток лізингу в потрібному напрямку. До важелів, які слід використати для активізації лізингової діяльності, необхідно віднести: запровадження законодавчих умов для розширення кола суб`єктів лізингу; створення механізму сублізингу; формування механізму реєстрації об`єктів лізингу; упорядкування законодавства, яке регулює лізингову діяльність; поширення пільгових умов проведення лізингових операцій для лізингових компаній у ВЕЗ та ТПР; вдосконалення системи оподаткування при проведенні лізингових операцій; зняття умови щодо прив`язки розміру лізингових платежів до амортизації; зняття умови щодо прив`язки строку лізингу до періоду амортизації. В практичній діяльності промислових підприємств при прийнятті управлінських рішень поряд з визначенням сумарних потоків платежів необхідно проводити комплексну оцінку доцільності використання підприємством лізингової операції, яка б враховувала очікувані економічні показники господарської діяльності при різних варіантах розвитку: виробництво принципово нових товарів, впровадження прогресивних технологій, розширення обсягів виробництва.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення

  • Оренда та лізинг як засіб залучення інвестицій — Шлійко А.В.