Дипломна робота «Система управління конкурентоспроможністю виробництва цукрових буряків на підприємстві», 2009 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 28.05.2010 11:56 · від Александр · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи управління конкурентоспроможністю підприємства 7 1.1. Сутність управління конкурентоспроможністю підприємства 7 1.2. Вплив внутрішнього і зовнішнього середовища на конкурентоспроможність підприємства 15 1.3. Методика оцінки конкурентоспроможності підприємства 22 РОЗДІЛ 2. Оцінка системи управління конкурентоспроможністю підприємства 33 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 33 2.2. Аналіз існуючої системи управління конкурентоспроможністю цукрових буряків 45 2.3. Ефективність системи управління конкурентоспроможністю підприємства 50 РОЗДІЛ 3. Вузлові аспекти вдосконалення системи управління конкурентоспроможністю підприємства 58 3.1. Удосконалення системи управління та планування на рівні виробництва продукції 58 3.2. Удосконалення технології виробництва як фактор підвищення конкурентоспроможності продукції 67 3.3. Економічна ефективність пропонованої системи управління конкурентоспроможністю виробництва продукції 72 РОЗДІЛ 4. Охорона праці 84 РОЗДІЛ 5. Екологічна експертиза 97 Висновки та пропозиції 104 Список використаних джерел 107 Додатки 111

Висновок

Провівши комплексне теоретичне дослідження питання формування системи управління конкурентоспроможністю виробництва цукрових буряків, та дослідивши дане питання на прикладі СБК «Україна», можемо зробити узагальнюючі висновки та пропозиції.

В наш час метою кожного підприємства є поліпшення свого матеріального становища. Всі підприємства шукають шляхи для задоволення цього завдання. Не винятком стали і сільськогосподарські виробники.

Сільське господарство є провідною галуззю народного господарства України, і, зокрема, матеріального виробництва. Але в останній час сільське господарство перебуває в кризовому стані. Вийти із нього можливо лише при налагодженні ефективної системи управління, пошуку внутрішніх резервів зменшення витрат виробництва, як матеріальних так і трудових, зменшенні витрат самої продукції, раціональному використанні наявних ресурсів.

Сільськогосподарський багатофункціональний кооператив «Україна», на матеріалах якого базується дана робота, розташований в Зіньківському районі Полтавської області. Центральна садиба знаходиться в селі Тарасівка, яка розташована в 3-х кілометрах північно-західніше міста Зінькова, відстань 75 км до обласного центру м.Полтави. Найближча залізнична станція знаходиться на відстані 35 км, станція Гадяч.

СБК «Україна» використовує сорти цукрових буряків, які традиційно звикло вирощувати і які є непродуктивними. Для отримання високих врожаїв необхідно закупляти насіння високопродуктивних сортів і гібридів, враховувати відповідність ґрунтово-кліматичних умов господарства.

У досліджуваному господарстві запроваджена десятипільна сівозміна, яка розроблена за агроґрунтовими вимогами. Але під впливом кліматичних та організаційних факторів часто змінюються попередники, що порушує структуру сівозміни і негативно впливає на результати виробництва. Тому господарству необхідно дотримуватися кращих попередників для сільськогосподарських культур.

При вирощуванні цукрових буряків необхідно шукати шляхи зниження собівартості виробництва, а саме, оптимізуючи посівні площі, підвищувати їх врожайність та вибирати вигідні канали реалізації продукції, що дозволить підвищити прибутковість та рентабельність даного виду виробничої діяльності.

Економічний ефект, який отримає підприємство внісши рекомендовані дози добри, за рахунок підвищення врожайності валовий збір коренеплодів збільшиться на 17304 ц. Затрати на виробництво цукрових буряків зростуть на 70175 грн. Внаслідок зменшення собівартості виробництва цукрових буряків на 0,75 грн. рентабельність підвищиться до 71,5 %, тобто на 16,3 процентних пункти, а прибуток в розрахунку на кожен гектар посівів зросте на 529,89 грн або 67., %

За рахунок впровадження гібриду Слов’янський 4С94 валовий збір цукрових буряків збільшиться на 4872,0 ц, ціна реалізації підвищиться на 0,6 грн. Собівартість одного центнера коренеплодів знизиться на 0,57 грн., а рентабельність виробництва цукрових буряків зросте на 16,1 процентних пункти.

Якість виробництва цукрових буряків залежить від технології, за якою вони виробляються. У СБК «Україна» застосовують традиційну технологію виробництва цукрових буряків.

Здійснюючи посів цукрових буряків в оптимальні строки, господарство зможе підвищити їх врожайність на 75 ц/га. Так як повна собівартість виробництва цукрових буряків при цьому залишається незмінною, чистий прибуток від реалізації буряків збільшиться на 690,00 грн.

Замінивши низько ефективний спосіб боротьби з бур’янами за допомогою механічного обробітку ґрунту на хімічний, СБК «Україна» скоротить витрати на проведення заходів боротьби з бур’янами на 35486 грн, в результаті чого прибуток в розрахунку на 1 га збільшиться на 211,22 грн, а рентабельність виробництва цукрових буряків підвищиться на 27,1 процентних пункти

Для досягнення високих валових зборів цукрових буряків необхідно внести зміни у технології виробництва відповідно до існуючих наукових розробок в галузі та специфіки сільськогосподарського підприємства.

Для отримання високих врожаїв необхідно закупляти насіння високопродуктивних сортів і гібридів, враховувати відповідність ґрунтово-кліматичних умов господарства.

Для підвищення ефективності системи управління конкурентоспроможністю виробництва цукрових буряків підприємству потрібно провести ряд заходів, що позитивно вплинули б на операційну систему виробництва цукрових буряків, зокрема:

застосовувати інтенсивну технологію по виробництва цукрових буряків, що було б для підприємства більш ефективним;

змінити застосовувані сорти цукрових буряків;

проводити обробку насіння такими препаратами як «Фуразан» який захищає сходи цукрового буряка від довгоносиків, а також «Симофор» для захисту рослин від личинок коваликів (дротянки), та припаратом «Тичигирен», «Роялфо» і «Бета стимулін»;

слідкувати за вчасним проведенням ремонтних робіт;

систематично здійснювати розрахунок технологічних карт по вирощуванню цукрових буряків, де визначають всі майбутні затрати;

контролювати виконання показників плану;

удосконалити підсистему планування і контролю, бо без цього виробництво продукції не можливе.

Використання наведених пропозицій у практиці діяльності СБК «Україна» дозволить забезпечити безперебійне і ритмічне функціонування системи управління виробництва цукрових буряків, що позитивно вплине на показники конкурентоспроможності діяльності підприємства в цілому.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення

  • Види та форми конкурентної боротьби — Шлійко А.В.
  • Групи конкурентних стратегій — Шлійко А.В.
  • Механізми підвищення конкурентоспроможності АПК — Шлійко А.В.
  • Оцінка конкурентоспроможності аграрного сектору — Шлійко А.В.
  • Сутність конкуренції — Шлійко А.В.
  • Фактори впливу на конкурентну стратегію — Шлійко А.В.
  • Формування конкурентного статусу підприємницьких структур, оцінювання його рівня — Шлійко А.В.