Дипломна робота «Впровадження нових технологій на підприємстві як основа розвитку та інтенсифікації виробництва», 2007 рік

З предмету Економіка · додано 28.05.2010 07:59 · від Slava · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Інновації: становлення та сучасні тенденції розвитку 1.1. Інновації: сутність та класифікація 1.2. Поняття інноваційного процесу 1.3. Ефективність впровадження інновацій на виробничому підприємстві 1.4. Стан інноваційної активності підприємств України Розділ 2. Впровадження нових технологій на уап тов “фішер-мукачево” як основа розвитку та інтенсифікації виробництва 2.1. Стратегія організаційно-технічного розвитку УАП ТОВ “Фішер-Мукачево” 2.2. Аналіз сучасного організаційно-технічного рівня виробництва на УАП ТОВ “Фішер-Мукачево” 2.3. Інноваційний процес на УАП ТОВ “Фішер-Мукачево” 2.4. Розрахунок економічної ефективності від впровадження нових технологій Розділ 3. Перспективи розвитку уап тов “фішер-мукачево” та впровадження нових технологій 3.1. Використання нових матеріалів у виробництві продукції для покращення її якості і конкурентоспроможності 3.2. Освоєння принципово нових технологій у виробництві продукції на УАП ТОВ “Фішер-Мукачево” Висновки і пропозиції Список літератури Додатки

Висновок

Ефективність виробництва та потенційні можливості розвитку УАП ТОВ “Фішер-Мукачево” визначаються, передусім, науково-технічним прогресом, його темпами і соціально-економічними результатами. Що цілеспрямованіше та ефективніше використовуються новітні досягнення науки і техніки, котрі є першоджерелами розвитку продуктивних сил, то тим успішніше вирішуються пріоритетні виробничі і соціальні завдання підприємства.

На рівні УАП ТОВ “Фішер-Мукачево” науково-технічні досягнення розповсюджуються у формі інновацій, прикладом яких є впровадження у 2002 році нової технології по виготовленню плівкових лиж.

Стратегія розвитку УАП ТОВ “Фішер-Мукачево” – це специфічний управлінський план дій, спрямованих на досягнення поставлених цілей. Вона визначає як підприємство функціонуватиме і розвиватиметься, а також яких підприємницьких, конкурентних і функціональних заходів та дій воно буде вживати для того, щоб досягти бажаного стану.

Для цього дане підприємство здійснило ряд заходів, а саме:

 освоїло виробництво нових моделей лиж;

 впровадило нові прогресивні, ресурсозберігаючі технології;

 удосконалило організацію праці і виробництва;

 проводить модернізацію основних виробничих фондів;

 постійно покращує якість продукції;

 використовує у виробництві лиж нові матеріали;

 постійно слідкує за науково-технічними розробками в галузі виробництва спортивного спорядження.

Аналіз організаційно-технічного рівня виробництва УАП ТОВ “Фішер-Мукачево” був проведений нами дуже детально, оскільки тільки він може дати об’єктивну оцінку стану даного підприємства.

Дані проведених розрахунків основних показників організаційно-технічного рівня свідчить про те, що цей рівень є дуже високим. Це є надзвичайно важливим чинником подальшого розвитку підприємства.

На даний час показники організаційно-технічного рівня виробництва такі:

 рівень спеціалізації продукції становить 0,77;

 коефіцієнт змінності роботи технологічного обладнання становить 2,2;

 укомплектованість штатного розпису становить 99, 7 %;

 питома вага основних робітників у загальній чисельності працівників підприємства становить 67 %;

 питома вага інженерно-технічного персоналу в загальній чисельності працівників підприємства становить 14,1 %;

 коефіцієнт плинності кадрів становить 4,1 %;

 коефіцієнт неперервності виробничих процесів становить 0,88 %;

 коефіцієнт ритмічності виробничих процесів становить 0,98 %;

 фондоозброєність праці становить 30285 грн.;

 коефіцієнт оновлення основних фондів становить 16 %;

 середній вік технологічних процесів становить 2,5 роки;

 рівень механізації і автоматизації виробництва становить 0,79 %.

Впровадженню нових технологій на підприємстві завжди передує аналіз організаційно-технічного рівня виробництва та техніко-технологічної бази, оскільки дозволяє встановити стан прогресивності засобів виробництва, технології, організації і управління виробництвом. Іншими словами, вказує готовність виробництва до сприйняття досягнень науково-технічного прогресу.

Впровадження у виробництво нових технологій завжди передбачає отримання економічного ефекту.

Після впровадження на УАП ТОВ “Фішер-Мукачево” нової технології у виробництві лиж спостерігається такий загальний економічний ефект:

 приріст прибутку у розмірі 4 676 250 грн.;

 зниження собівартості продукції становить 18 325 100 грн.;

 економія чисельності персоналу 75 чол.;

 зменшення фонду оплати праці на 56 550 грн.;

 зниження матеріальних затрат на 31 786 700 грн.;

 збільшення продуктивності праці у лижному цеху у 2 рази;

 збільшення обсягів виробництва лиж на 295 000 пар у рік;

 підвищення показників організаційно-технічного рівня виробництва і технічного рівня продукції;

 краще використання основних фондів і виробничих потужностей підприємства.

Це є суттєвий економічний ефект від впровадження нових технологій у виробництві лиж, який дасть змогу УАП ТОВ “Фішер-Мукачево” і надалі утримувати стабільну позицію на ринку виробництва спортивного спорядження.

Перспективним напрямком розвитку УАП ТОВ “Фішер-Мукачево” є впровадження у виробництво лиж нових прогресивних технологій і новітніх матеріалів. Адже на ринку спортивного спорядження панує дуже гостра конкуренція і сталі позиції може втримати лише той виробник, який слідує за всіма новими тенденціями, що стосується їх виробництва.

На УАП ТОВ “Фішер-Мукачево” розпочато будівництво нового лижного цеху, в якому будуть виготовлятися лижі з використанням поліуретану. Для цього буде впроваджена у виробництво новітня технологія та встановлено сучасне обладнання, яке на сьогодні відповідає кращим світовим зразком.

Впровадження нової технології по виробництву поліуретанових лиж дасть змогу підприємству збільшити випуск гірських лиж на 200 тис. пар, випуск яких на сьогодні становить 400 тис. пар. у рік. Коли УАП ТОВ “Фішер-Мукачево” зможе випускати 600 тис. пар гірських лиж на рік (а це 50% від споживання даного виду продукції на світовому ринку), то воно стане лідером у виробництві гірських лиж, а підприємство буде найбільшим виробником спортивного спорядження у світі.

Продукція УАП ТОВ “Фішер-Мукачево” відповідає кращим світовим зразкам, це вироби високої якості та надійності. Лижі фірми “Фішер” у лижників всього світу користуються високим попитом.

Систематичне впровадження нових сучасних технологій дасть змогу цьому підприємству і в перспективі займати лідируючі позиції у своїй галузі.

Коментар модератора

150 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?