Дипломна робота «Релігійно-філософська система Філона Олександрійського», 2008 рік

З предмету Філософія · додано 27.05.2010 21:54 · від annetka · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ і. Питання безсмертя душі як релігійно-філософська проблема в іудео-християнстві 6 Розділ іі. Релігійно-філософська система філона олександрійського 18 2.1. Концепція єдиного Бога 22 2.2. Концептуальні засади ідеї досконалої людини 28 2.3. Душа як вівтар Божий 29 2.4. Осмислення безсмертя душі філософом 30 Розділ ііі. Вплив концепції безсмертя душі філона олександрійського на формування християнського віровчення 35 Висновки 58 Список використаної літератури 60

Висновок

Життя і смерть – вічні теми духовної культури людства. Усвідомлення надзвичайної скороплинності буття народжує ще одну особливість людини – прагнення до безсмертя. Ідея безсмертя душі грецького походження. Досягти безсмертя в греків – значить стати Богом. Безсмертя – є прояв у людині божественного початку. Проблема безсмертя – основна, одна з головних проблем людського життя, і лише по поверхні і легкодумству людина про це забуває. Іноді вона хоче переконати себе, що забула, не дозволяє собі думати про те, що важливіше всього. Усі релігії, починаючи з зародкових релігійних вірувань дикунів, будувалися у відношенні до смерті.

В ході дослідження ми дійшли висновку, що найбільшої досконалості та чітких межах ідея безсмертя набувала в іудео-християнстві. існували чіткі настанови, як душа може отримати вічне життя. За дотримання Завіту Ягве гарантує праведникам спасіння та царство Боже.

Під кінець античності релігійний дух опанував також і філософію. Витворилося переконання, що природними засобами годі розв'язати її питання. Філософія мусила відповісти на питання релігійного характеру, інакше здавалася непотрібною. І знову постало на перший план одвічне питання життя і смерті та безсмертя душі людини.

Одним із найяскравіших представників того часу є Філон Олександрійський релігійно-філософська концепція якого справила безперечний вплив на формування в подальшому християнського віровчення, адже містила доктрину єдиного Бога, ідеї досконалої людини та безсмертя душі. Філон Олександрійський був, з одного боку, представником юдейської богословської традиції, а з іншого, підлягав дії грецької філософії, на дальший розвиток якої і сам потім відчутно вплинув. Із грецьких доктрин на нього мали вплив особливо платонівська й пітагорейська, але також і стоїчна.

Отже, на початку нашого літочислення Філон Олександрійський зробив спробу сполучити філософське вчення Платона з віровченням біблійного іудаїзму. На основі філософії Платона і тексту Біблії він створив концепцію про єдиного Бога, що діє в світі через породженого ним, Богом, Логоса. Цього єдиного Бога він ототожнив з біблійним богом Ягве, а його Логос – з біблійним Ангелом бога Ягве.

Філософія Філона Олександрійського була теоцентрична і гетерономна: завданням було пізнання Бога, а джерелом — Святе Письмо. Вона була градуалістична: всі роди буття розглядала як ланки одного ланцюга, який починається від досконалого Бога, а закінчується на матерії, що зникає. Етика і теорія пізнання були в ній так само теоцентричні, як метафізика: щоб осягнути благо й істину, душа мусить поєднатися з Богом.

Творчість Філона Олександрійського (а пізніше і всього неоплатонізму зробила вирішальний філософський вплив на формування християнського релігійного світогляду. Зокрема, серед його послідовників слід виділити доктрини Климента Олександрійського, Орігена, Григорія Ниського та Григорія Богослова. В ході дослідження ми проаналізували їх концепції і дійшли висновку, що вони є дуже подібними до переконань Філона, їх відмінності обумовлюються лише вимогами часу. Зокрема, саме Оріген був першим християнським теологом, який обґрунтовував нематеріальність Бога. Його досконалість та вічність, на думку мислителя, з необхідністю вимагають саме такого уявлення. Інша вирішальна властивість Бога, також уперше приписана йому Орігеном, полягає в його нескінченності. У Біблії немає такого тлумачення, але воно, по суті, випливає з положень негативної теології, яка вимагає заперечення щодо Бога всіх можливих предикатів. Використовуючи, услід за Філоном, ці положення, Ориген наблизив поняття Бога до неоплатоністського поняття абсолюту, але разом з тим зберіг і біблійні визначення Бога як окремої особи, яка здатна бути доброю, закоханою в людство. Нескінченність божественної істоти випливає з її нематеріальності: те, що безтілесне, не може мати якихось меж.

Погляд Філона Олександрійського на Логос як посередника між Богом та людьми знайшов своє втілення в Ісусі. Була вдосконалена та доопрацьована і концепція безсмертя душі, яка надалі стала однією з основних у християнському віровченні.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?