Дана робота не відповідає вимогам студентського обмінника. Ви можете її завантажити, однак сайт «Погляд» не дає гарантії її якості.

Дипломна робота «Фінансове планування, як механізм реалізації заходів довгострокового прибуткового розвитку підприємства», 2006 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 28.05.2010 16:49 · від Игорь · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 5 Розділ 1. Сутність, призначення та методи фінансового планування в системі заходів керованого, ефективного розвитку підприємства 8 1.1. Місце, функції фінансового планування в системі управління підприємством в цілому 8 1.2. Характеристика системи фінансового планування на підприємстві 13 1.3. Організація бюджетування в системі фінансового плану 23 1.4. Характеристика методів фінансового планування 30 Розділ 2. Аналіз організації фінансового планування в структурах гпу «полтатавагазвидобування» 35 2.1. Місце фінансового планування в системі управління підприємства ГПУ «Полтавагазвидобування» 35 2.2. Економічний аналіз господарської діяльності підприємства ГПУ «Полтавагазвидобування» 50 2.3. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства ГПУ «Полтавагазвидобування» 63 2.4. Аналіз причин збиткової діяльності підприємства ГПУ «Полтавагазвидобування» 80 Розділ 3. Шляхи вдосконалення фінансового планування на підприємстві гпу «полтавагазвидобування» 91 3.1. Планування фінансових показників господарської діяльності підприємства ГПУ «Полтавагазвидобування» методом процента від продаж 91 3.2. Особливості фінансового планування на основі залежності матричного балансу підприємства ГПУ «Полтавагазвидобування» 99 Висновки і пропозиції 108 Список використаних джерел 112 Додатки 116

Висновок

Забезпечення стабільного фінансового стану на всіх етапах життєдіяльності підприємства визначає його головну мету та задачі розвитку в рамках як довгострокової, так і поточної виробничо-комерційної діяльності. Механізмом досягнення мети і задач розвитку підприємства є відповідно обґрунтована і реалізована система управління.

Основу ефективного менеджменту на підприємствах складає система планування всіх видів господарської діяльності. В умовах невизначеного зовнішнього економічного середовища зростає роль фінансового планування в загальній системі планових заходів розвитку підприємства. Це пов’язано з тим, що предметом фінансового планування є забезпечення постійної платоспроможності підприємства, обґрунтування необхідних обсягів та структури активів і пасивів підприємства, реалізація ефективних схем отримання доходів та здійснення витрат, одержання чистого прибутку підприємства. Таким чином показники фінансового плану найбільш наближені до змісту мети та основних задач розвитку підприємства в цілому.

Реалізація мети та задач фінансового планування передбачає використання відповідних методів, способів, правил досягнення поставлених цілей. Особливістю і трудністю фінансового планування в ринковій економіці є невизначеність умов зовнішнього економічного середовища та конкурентний характер відносин на ринку товарів, послуг та ресурсів діяльності.

Предметом дипломної роботи є вивчення закономірностей, форм, методів фінансового планування, адекватних ринковим умовам функціонування підприємства та визначення шляхів його вдосконалення.

У дипломній роботі у відповідності із її метою та задачами і з врахуванням організаційно-виробничих особливостей ГПУ «Полтавагазвидобування» розглянуто комплекс питань, пов’язаних із процесами фінансового планування на підприємстві.

За результатами виконання дипломної роботи можна зробити наступні висновки.

При вивченні загальнотеоретичних аспектів функціонування підприємств було встановлено, що функції і методи фінансового планування визначаються не тільки виробничо-господарськими цілями, а й змістом довгострокової місії та ідеології розвитку підприємства, як відкритої соціально-економічної системи.

Визначальним механізмом керованого цілеспрямованого розвитку підприємства є система його управління, що базується на відповідних принципах та методах фінансового планування. Фінансове планування, як цілісна система складається із взаємопов’язаних між собою його складових частин: стратегічне (прогнозне), середньострокового, поточного і оперативного фінансового планування.

Усі складові фінансового планування знаходяться у тісному взаємозв’язку і реалізуються у визначеній послідовності. Первісним вихідним етапом планування є прогнозування основних напрямів і цільових параметрів фінансової діяльності шляхом розробки загальної фінансової стратегії підприємства, що покликана визначати задачі і параметри поточного фінансового планування. У свою чергу поточне фінансове планування створює основу для розробки і доведення до безпосередніх виконавців оперативних завдань по всіх основних аспектах господарсько-фінансової діяльності підприємства.

Динамічний, слабо прогнозований розвиток сучасних суспільних науково-технічних, комп’ютерних відносин визначає відповідні методи загального і, зокрема, фінансового планування, що базується на прийнятті адаптивних гнучких екстрених рішень, які дозволяють реалізувати стратегічні і поточні цілі підприємства.

В дипломній роботі на основі запропонованого методу фінансового планування розроблені проекти планів метода процента відпродаж, матричного балансу, які дозволяють вийти на наступні рівні показників:

1) збільшення валюти балансу з 3 124 790,5тис.грн. до 3 216 736,9тис.грн. або на 3%;

2) збільшення чистого прибутку з 1 003 343,2 тис. грн. до 1 008 359,9тис. грн., або на 0,5%;

Для оптимізації внутрішньої організаційної структури нафтогазового комплексу слід провести наступні зміни:

- зменшити повноваження НАК «Нафтогаз України» і повернути виробничу і комерційну самостійність дочірнім компаніям. Тобто, функціями таких надбудов, як НАК «Нафтогаз України» і ДК «Укргазвидобування», повинні бути лише координація діяльності її підрозділів, врегулювання питань відносно зовнішньоекономічної діяльності, визначення стратегічних напрямків діяльності нафтогазових підприємств;

- надати НАК «Нафтогаз України» більшої самостійності. Для цього можна перейняти російський досвід організації РАО «Газпром», яка являється компанією зі змішаним капіталом — певна частина майна належить державі, а інші частини поділені між приватними акціонерами, але не більше встановленого проценту пакету акцій на одного акціонера;

- поділити відповідальність за забезпечення споживчих потреб у енергоносіях регіонально (найбільш раціональніше — по областях). Для цього слід виділити окрему компанію, яка б була відповідальна за безперебійне постачання природного газу споживачам області. Для того, щоб зменшити витрати для створення такого координуючого органу по кожній області, дану відповідальність можна покласти на вже існуючі структурні одиниці ДК «Газ України» (облгази), які функціонують у кожному регіоні. Підрозділи ДК «Газ України» повинні мати право закуповувати газ у будь-якого виробника, або імпортувати його із закордону;

- кожному газопромисловому управлінні надати право самостійно розпоряджатися продуктами своєї діяльності;

- дозволити кожному газопромисловому управлінню припиняти поставки газу боржникам. На даний момент це питання вирішується директивно і припинення поставок неможливе. Колосальні борги за природній газ ДК «Газ України» і ДК «Укртрансгаз України» призводять до неможливості управління розвивати власну інфраструктуру, фінансувати пошуково-розвідувальні роботи, збагачувати родовища. Зміна цього принципу призведе до появи грошових потоків і дасть можливість управлінню погасити кредиторську заборгованість, яка щороку зростає високими темпами;

- кожний структурний підрозділ НАК «Нафтогаз України» повинен функціонувати як юридична особа з усіма наслідками по реалізації продукції та сплаті податків, розрахунки по оплаті праці має проводити самостійно, а не через вищезазначені надбудови, як це відбувається зараз;

- діюча структура підприємств НАК «Нафтогаз України» не відповідає вимогам роботи в умовах ринкової економіки, а тому необхідно повернути структурним підрозділам юридичну самостійність, встановити прямі зв'язки по постачанню природного газу і нафти від управління до підприємств — споживачів (облгази);

- переглянути централізовані тарифи на реалізацію природного газу з метою забезпечення покриття витрат на видобуток газу. В законодавчому порядку необхідно визначити, що природний газ – видобутий на території України, повинен постачатися тільки населенню по прямих договорах між газовидобуванням підприємствами та кінцевими споживачами (облгазами), що дасть змогу для нього зменшити тарифи на природний газ для населення.

Реалізація запланованих заходів дозволить ще більш ефективно використовувати методи і прийоми фінансового планування і досягти високого рівня фінансового стану підприємства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення