Курсова робота «Закон грошового обігу і проблема інфляції», 2009 рік

З предмету Фінанси · додано 26.05.2010 17:39 · від djspace · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3-4. 1. Поняття і структура грошового обігу. Закон грошового обігу 5-11 2. Порушення закону грошового обігу і виникнення інфляції. Суть, форми і наслідки інфляції 12-20 3. Інфляція в Україні: причини, особливості і шляхи подолання 21-29 Висновки 30-31 Список використаної літератури 32-33

Висновок

Отже, грошовий обіг – це рух грошей у готівковій і безготівковій формах, який обслуговує реалізацію товарів і нетоварні платежі в господарстві. А закон грошового обігу передбачає, що протягом певного періоду має бути певна, обєктивно зумовлена грошова маса. Він з’ясовує внутрішні звязки між кількістю грошей в обігу і масою товарів, рівнем цін, швидкістю обороту грошей. Оскільки існують різні форми грошей та іх функцій, то відповідно розрізняють і певні типи грошового обігу. З урахуванням перших двох функцій грошей такий закон виражається формулою, в якій кількість грошей залежить від суми цін товарів і швидкості обігу однойменної грошової одиниці. Основними елементами закону грошового обігу є товарна маса, що перебуває в обігу, рівень цін товарів і швидкість обігу грошей. Причому не рівень цін товарів залежить від кількості грошей в обігу, а навпаки, кількість грошей, які перебувають в обігу, залежать від рівня цін. Крім того, не швидкість обігу грошей залежить від їхньої кількості, а кількість грошей залежить від швидкості обігу. Збільшенння швидкості обігу грошової одиниці рівноцінне зменшенню грошової маси.

Однак в обігу крім повноцінних грошей із ХVII ст. перебувають паперово-кредитні гроші, підпорядковані закону обігу грошей. Сутність цього специфічного закону полягає в тому, що кількість грошей у сфері обігу має дорівнювати кількості золотих грошей, потрібних для нормального функціонування товарообігу.

Як відомо із загальновідомої формули І.Фішера, коли маса грошей в обігу більша за добуток середнього рівня цін на товари та послуги і кількість товарів та послуг, що ділиться середню швидкість обігу грошей в економіці виникає інфляція

Інфляція – процес знецінення грошей, котрий проявляється, як постійне підвищення загального рівня цін у результаті перевантаження сфери обігу грошовою масою, незабезпеченою матеріальними цінностями.

Кількісна характеристика інфляції визначається її рівнем, який вимірюється через показник темпу інфляції.

Характеризуючи рівень інфляції в Україні слід зазначити, що період із 1992 по 1995 рік ( 44 місяці) відбувався прояв гіперінфляції, упродовж 1996-2000 років спостерігається галупуюча інфляція, у 2001 – повзуча, а у 2002 році дефляція. З 2003 по 2008 роки простежується поступове збільшення інфляції, і у 2008 році вона вже становила 22,3%.

Система інфляційних ризиків в сучасній економіці України досить розгалужена і містить загрозу підвищувальної цінової динаміки під впливом цінових шоків різної тривалості у процесі реалізації поточної бюджетної, грошово-кредитної та монопольної політики слід чітко такі загрози на ті, які відбуваються об`єктивно під впливом світогоспродарських і неминучих структурних зрушень у національному секторі, та ті, які винивають у результаті запровадження певних бюджетно-монетарних заходів органами виконавчої влади. Саме на мінімізацію останніх мусять спрямовуватися зусилля уряду, Національного банку та Антимонопольного комітету України. Серед шляхів антиінфляційної політики слід виділити: гасіння інфляційних очікувань, ефективна монетарна політика, скорочення бюджетного дефіциту, тактичні інфляційні заходи й розвиток НТП.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення