Курсова робота «Порядок складання платниками розрахунків сум страхових внесків на загально-обов’язкове державне пенсійне страхування на прикладі підприємства СВК "Світанок"», 2010 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 26.05.2010 11:23 · від Ирвин · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 РОЗДІЛ 1. Основні складові збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, сутність облік, контроль 6 1.1. Сутність державного пенсійного страхування 6 1.2. Відображення в обліку збору на обов’язкове пенсійне страхування 9 1.3. Звітність до Пенсійного фонду 12 РОЗДІЛ 2. Розрахунок зобов’язання зі сплати збору на обов’язкове пенсійне страхування, як форма звіту до пенсійного фонду в СВК «Світанок» 19 2.1. Організаційно економічна характеристика та облікова політика СВК«Світанок 19 2.2. Порядок складання платниками розрахунків сум страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування 27 2.3. Контроль за правильності складання та своєчасності подання звіту до Пенсійного фонду РОЗДІЛ 3. Шляхи удосконалення методики складання та подання звіту до Пенсійного фонду 43 3.1. Удосконалення ведення обліку на СВК «Світанок» в частині розрахунків з Пенсійним фон-дом 43 3.2. Електронна звітність до Пенсійного фонду 45 Висновки та пропозиції 66 Список використаної літератури 68 Додатки 71

Висновок

Отже загальнообов’язкове державне пенсійне страхування є невід’ємною складовою соціального захисти населення. Розрізняють два види пенсій – трудові та соціальні. Синтетичний і аналітичний облік "Розрахунків за страхуванням" рахунок 65 (і на субрахунках 651, 652, 653) ведеться у Журналі ордері ф.10.2.с. г. та Зведеній відомості нарахування та розподілу оплати праці та відрахувань від неї по об'єктах обліку ф. 10.2.1с. г. Розрахунки з нарахування сум внеску у розмірі 33,2% сільськогосподарські підприємства відображають за дебетом рахунків витрат на виробництво та за кредитом рахунку 651 «Розрахунки за пенсійним забезпеченням".

При написанні курсової роботи ми розглянули сільськогосподарську діяль-ність СВК «Світанок» Чернігівського району, Запорізької області за темою «Порядок складання розрахунку зобов’язання зі сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування» та можемо зробити висновки, що більшість основних показників виробництва господарства у 2009 році збільшилися порівняно з 2007 роком. Хоча на 50,81 % зменшилася валова продукція в порівняльних цінах, що склало 1767,3 тис. грн., але обсяг товарної продукції зріс на 131,04 %, що склало 1077,9 тис. грн. За період з 2007 по 2009 роки у господарстві зменшилася чисельність робітників на 26 чол., що дає 32,1 %. Середньорічна вартість основних виробничих фондів, збільшилась на 9941,1 тис. грн., що склало 5,6%, також підвищилася середньорічна вартість оборотних фондів на 75,5 %, що склало 1363,7 тис. грн.. Ці показники свідчать про ефективний розвиток сільськогосподарського підприємства.

За період з 2006 року до 2008 року загальна земельна площа підприємства збільшилася на 100,4 га, тобто на 7,3 %. Тоді, як площа сінокосів, пасовищ й багаторічних насаджень залишилася без змін.

Аналіз фінансових результатів діяльності СВК «Світанок», показав, що у звітному році підприємство отримало 1124,9 тис. грн. чистого прибутку. За останні три роки сума прибутку зросла на 81,5 тис. грн., або на 7,8 %. Причинами таких змін можуть бути збільшення фізичного обсягу реалізованої продукції або зростання цін.

Зниження питомої ваги чистого прибутку пояснюється зростанням суми адміністративних витрат в два рази, а також собівартості реалізованої продукції на 45,3 %. Частка адміністративних витрат у питомій вазі статей виручці від реалізації також постійно зростає з 4,36 % у 2007 р. до 10,38 % у 2009 р.

Також у даній курсовій роботі ми розглянули порядок складання розрахунку зобов’язання зі сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування. Узагальнюючи розглянуті вище питання можна зробити висновки:

По-перше, для полегшення обліку розрахунків з Пенсійним фондом підприємства СВК «Світанок» пропонуємо ввести електрону форму звітності до пенсійного фонду. Яка має багато плюсів: немає необхідності щомісяця присвячувати кілька годин на ходіння до Пенсійного фонду і спілкування з інспекторами та чергою, спрощується сама процедура подання звітності і, нарешті, наближає нас до «цивілізації».

По-друге, оскільки підприємство не застосовує автоматизованої системи обліку, то я пропоную для полегшення обліку розрахунків Пенсійним фондом, обліку в цілому та складання фінансової звітності використовувати програмне забезпечення «1-С Бухгалтерія».

Заходи по удосконаленню організації обліку розрахунків з Пенсійним фондом допоможе в прийняті рішень, які забезпечать найбільш раціональний рух фінансових результатів та їх розподіл, що забезпечить ефективну роботу всього підприємства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення

  • Загальна побудова обліку зборів на соціальне страхування — Сопко В.В.