Курсова робота «Удосконалення управлінського обліку готової продукції», 2010 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 26.05.2010 06:16 · від Elena · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1.Бухгалтерський облік готової продукції 5 2.Документообіг, що супроводжує операції оприбуткування готової продукції з виробництва на склад 16 3.Сучасні умови поставки готової продукції споживачам 20 4.Удосконалення управлінського обліку готової продукції 22 4.1. Стисла організаційно-економічна характеристика ВАТ «АК Южтрансенерго» 22 4.2. Аналітичний та синтетичний облік готової продукції на ВАТ «АК Южтрансенерго» 31 4.3. Порядок інвентаризації залишків готової продукції 38 4.4. Удосконалення ведення обліку готової продукції в кількісному вираженні та в грошовій оцінці 41 5. Напрямки удосконалення та фактори, що впливають на систему управлінського обліку готової продукції 45 Висновки і рекомендації 50 Література 53 Додатки 56

Висновок

В умовах встановлення та розвитку ринкової економіки в Україні зросла роль бухгалтерського обліку для підприємств всіх форм власності, як складової частини системи економічної інформації і управління. Управління підприємством потребує систематичної інформації про здійснення господарських процесів, їх характер та обсяг, про наявність матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, їх використання. Основним джерелом такої інформації є дані бухгалтерського обліку та звітності.

Дані бухгалтерського обліку та звітності забезпечують інформацією, яка необхідна для внутрішнього управління та використовується зовнішніми споживачами – банками, інвесторами, податковими службами, діловими партнерами тощо.

В курсовій роботі було розглянуто бухгалтерський облік готової продукції, документообіг, що супроводжує операції оприбуткування готової продукції з виробництва на склад, сучасні умови поставки готової продукції споживачам, а також удосконалення управлінського обліку готової продукції та напрямки удосконалення та фактори, що впливають на систему управлінського обліку готової продукції.

Готова продукція являє собою продукцію, що виготовлена на підприємстві, призначена для продажу і відповідає технічним та якісним характеристикам, передбаченим договором або іншим нормативно-правовим актом.

Синтетичний облік наявності і руху готової продукції по фактичній виробничій собівартості ведеться на активному рахунку 26 «Готова продукція». При оприбуткуванні випущеної з виробництва готової продукції в бухгалтерському обліку робиться запис за дебетом рахунку 26 «Готова продукція» і кредиту рахунку 23 «Виробництво».

Аналітичний облік готової продукції ведеться за видами готової продукції, найменуваннями та сортами, місцями зберігання та матеріально відповідальними особами.

Випуск продукції з виробництва та передача її на склад оформляється накладними відомостями, приймально-здавальними документами, актами приймання в яких вказується: дата, шифр цеху і складу, найменування продукції, номенклатурний номер, одиниці виміру, кількість, ціна за одиницю. Вони випускаються в двох примірниках, один з яких призначений для здавальника, а інший залишається на складі.

Поставка готової продукції споживачам здійснюється за умови наявності обумовленого договором обсягу передоплати.

Найбільш прогресивною формою поставки готової продукції споживачам є прямі договори поставки. До них належать договори між виробничими об’єднаннями, підприємствами, організаціями-виробниками та споживачами.

Стосовно обліку готової продукції на ВАТ «АК Южтрансенерго», то слід відзначити, що облік на підприємстві автоматизований, що робить роботу бухгалтера набагато простішим і таким чином легко контролюючим.

Бухгалтерією ВАТ «АК Южтрансенерго» ведеться аналітичний облік відвантаженої продукції, де відображається розрахунок відвантаженої продукції за фактичною виробничою собівартістю.

Доход від продажу готової продукції ВАТ «АК Южтрансенерго» обліковується на рахунку 70 «Доходи від реалізації». Відвантажену готову продукцію на підприємстві списують з кредиту рахунку 26 «Готова продукція» до дебету рахунку 901 «Собівартість реалізованої готової продукції». Протягом місяця облік відвантаження та реалізації продукції ведеться за відпускними цінами підприємства. По закінчені місяця визначається фактична виробнича собівартість відвантаженої продукції.

Що стосується загальної характеристики фінансового стану ВАТ «АК Южтрансенерго», то слід відмітити, що у 2008 році підприємство було збитковим. Але у 2009 році підприємство отримало чистий прибуток. Рентабельність продукції, а також рентабельність капіталу в 2009 році порівняно з 2008 роком збільшились.

Збитковість підприємства в 2008 році була із-за простою підприємства, що відбулося у зв’язку із відсутністю заказів на продукцію.

За результатами 2009 року можна сказати, що у підприємства є висока потенційна спроможність отримувати рентабельність від основного виду діяльності. Висока рентабельність продукції, яка у 2009 році склала 40,1%, свідчить про ефективну політику ціноутворення та високу ефективність виробничої діяльності, тобто висока спроможність покриття витрат виробничого та загальновиробничого характеру.

Спроможність підприємства отримувати чисту рентабельність свідчить про ефективність виробничо-комерційної діяльності, ефективності структури капіталу та політики оподаткування прибутку підприємства.

У п’ятому розділі підприємству було запропоновано вдосконалити облік готової продукції шляхом впровадження управлінського обліку. Стосовно управлінського обліку підприємству було запропоновано помітну увагу приділяти управлінню затратами, скороченню собівартості, та пошуку можливостей збуту продукції. При цьому на підприємстві слід удосконалити нормування матеріальних затрат на виробництво, що в подальшому дозволить знизити собівартість продукції. Також підприємству було запропоновано удосконалити управлінський облік, який би дозволив планувати випуск готової продукції, що передбачає собою розробку планів.

Отже, основні завдання, які ставилися на початку даної роботи виконані. Згідно розглянутого вище, можна зробити остаточний висновок, що дослідження даної теми в даний час є доцільним і актуальним.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення