Дипломна робота «Екологічна оцінка впливу ТзОВ “Моквинська паперова фабрика” на водні об'єкти та пропозиції природоохороннихзаходів.», 2007 рік

З предмету Екологія · додано 25.05.2010 20:52 · від Олександр · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 7 Розділ 1. Екологічна оцінка природних умов регіону 9 1.1. Фізико-географічна характеристика 9 1.2. Кліматичні умови 10 1.3. Водні об’єкти 11 1.4. Гідрографічна та гідрохімічна характеристика р.Случ 12 1.5. Рельєф 15 1.6. Грунти 16 Розділ 2. Характеристика підприємства як основного забруднювача р.Случ 18 2.1. Загальні відомості про підприємство 18 2.2. Характеристика утворення та відведення зворотних вод підприємства 19 2.3. Фонова якість води 21 Розділ 3. Правове та методичне обґрунтування розрахунку ГДС 24 3.1. Визначення розрахункових умов для розрахунку ГДС 25 3.2. Розрахункова витрата річкового стоку 31 3.3. Розрахунок величин допустимих концентрацій за програмою “Гідросфера” 33 3.4. Методична основа розрахунку нормативів ГДС речовин 35 3.5. Контроль за дотриманням встановлених обмежень на скид зворотних вод 38 Розділ 4. Природоохоронні заходи 40 4.1. Загальна характеристика способів очищення стічних вод 40 4.2. Загальна характеристика відстійників 42 4.3. Опис технології роботи вертикального відстійника з незхідно-вихідним потоком стічної води і периферійним випуском рідини 43 Розділ 5. Охорона праці 44 5.1. Основне законодавство з охорони праці 44 5.2. Охорона водних ресурсів від шкідливих скидів 47 5.3. Електробезпека 51 5.4. Цивільна оборона 54 5.5. Пожежна безпека 59 5.6. Енергозбереження 61 Розділ 6. Порядок обчислення та стягнення плати за скид стічних вод підприємства 64 6.1. Економічна природа і роль природоресурсних платежів 64 6.2. Порядок встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору 66 6.3. Порядок обчислення та стягнення плати за скид стічних вод 71 Висновок 73 Література 76

Висновок

В даній пояснювальній записці до дипломного проекту я розглянула тему: “Розрахунок гранично допустимих скидів речовин ТзОВ “Моквинська паперова фабрика” у р.Случ”.

Гранично допустимий скид речовини – це показник максимально допустимої в одиницю часу кількості (маси) речовини, що відводиться із зворотними водами у поверхневі води. Умовно для визначення ГДС речовин є гарантія дотримання норм якості у встановлених контрольних створах.

ТзОВ “Моквинська паперова фабрика” знаходиться на території Березнівського адміністративного району, який відноситься до Рівненської області. Клімат області помірноконтинентальний. Зима м’яка з частими відлигами, літо тепле з достатньою кількістю опадів.

Приймачем зворотних вод ТзОВ “Моквинська паперова фабрика” є річка Случ.

Річка Случ належить до басейну річки Горинь та є її найбільшою правою притокою. Складні природні умови області зумовили строкатість і різноманітність ґрунтового покриву цієї території. У межах області виділено 277 грунтових відмін, з цього розмаїття можна виділити кілька найпоширеніших типів грунтів: дерново-підзолисті, опідзолені, чорноземи типові, чорноземи і дерново-карбонатні грунти (“громиші”), дерново оглеєні, лучні та чорноземно-лучні, болотні, розмиті грунти та викиди корінних порід.

Дослідивши ТзОВ “Моквинська паперова фабрика”, яка відноситься до підприємств хімічної промисловості, основна виробнича діяльність якої спрямована на задоволення споживчого ринку у паперовій продукції, а саме: серветками, туалетним папером, обгортковим папером різного ґатунку для різного типу виробництв та багато ін.; виробнича потужність підприємства становить 4800 т паперу в рік.

Встановлено, під час своєї діяльності підприємство скидає зворотні води до складу яких відносяться такі показники: завислі речовини, мінералізація, БСК – 5, ХСК, СПАР, азот амонійний, залізо (заг.), нафтопродукти, нітрати, нітрити, сульфати, фосфати, хлориди.

Основну небезпеку за проведеними розрахунками становлять такі показники, як азот амонійний і хлориди, тому що вміст цих речовин у зворотних водах перевищує гранично допустимі скиди для них. Тому виходячи з цих даних я запропонувала замінити застарілі по технології та ефективності очищення горизонтальні відстійники періодичної дії, які вже не виконують тих функцій, котрі можливо виконували в минулому на більш ефективний та новий вертикальний відстійник з незхідним-вихідним потоком стічної води і периферійним випуском рідини. Також цей відстійник відрізняється безперервністю своєї роботи і краще очищує зворотні води від домішок азоту амонійного та хлоридів.

В дипломному проекті також було розглянуто розділ з охорони праці, а саме такі питання:

- основне законодавство з охорони праці;

- охорона водних ресурсів від шкідливих скидів;

- електробезпека;

- цивільна оборона;

- пожежна безпека;

- енергозбереження.

В розділі про порядок обчислення та стягнення плати за скид стічних вод підприємства було зроблено висновок що, платежі за користування природними ресурсами – є найголовнішим компонентом економічного механізму природокористування. Чинним законодавством сформована правова основа для встановлення плати за користування надрами, лісами, водою, землею й іншими видами природних ресурсів на основі рентного чи підходу фіксованих платежів.

В даній роботі було обчислено плату за скиди зворотних вод тих показників, які знаходяться в межах ліміту і тих показників, які виходять за межі ліміту, тобто перевищують його.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?