Реферат «Системи управління якістю», 2009 рік

З предмету Товарознавство · додано 25.05.2010 18:19 · від Sweety · Додати в закладки
8 грн Вартість завантаження

Зміст

1.Вступ 2. Розділ 1.Основи сучасних систем управління якістю I.Створення та впровадження системи якості. Ii.стандарти iso III.Ресурси в системі управління якістю 3.Розділ 2. Системи управління якістю I.Системи управління якістю II.Основоположні принципи системи управління якістю III.Структури системи управління якістю IV.Модель системи управління якістю, в основу якої покладено процеси. 4.Розділ 3. Створення продукту в системі управління якістю 5.Висновок 6.Список використаної літератури

Висновок

Система управління якістю - це штучний елемент пристосування виробництва до умов зовнішнього та внутрішнього середовища функціонування. Необхідність створення чи вдосконалення системи управління якістю виникає тоді, коли з'являються проблеми зі збутом чи собівартістю продукції традиційної якості, тобто коли змінюється комерційне середовище.

Існує багато вигод від упровадження ефективної системи управління якістю:

- скорочення витрат на якість і збільшення ефективності за рахунок запобігання виправленням;

- підвищення конкурентоспроможності, а отже, й прибутковості;

- покращення передачі знань усередині організації;

- підвищення задоволеності службовців, оскільки вони працюють більш ефективно.

Запровадження СУЯ в органах виконавчої влади відповідно до стандартів серії ISO 9000 сприяє оптимізації процесів планування, розподілу ресурсів, а також визначенню додаткових підходів до об’єктивного оцінювання результатів їхньої діяльності. СУЯ дозволить органу влади досягти суттєвого покращення результативності та ефективності в межах компетенції державного управління на підставі застосуванняосновних принципів TQM (орієнтація на споживача; провідна роль керівників; заінтересованість службовців у досягненні кінцевого результату; процесний та системний підхід; прийняття обгрунтованих рішень; тісний взаємозв’язок з партнерами і постачальниками).[10]

Для піднесення української економіки і завоювання нашою країною стійких позицій на міжнародному ринку необхідно, щоб вітчизняна промисловість не тільки вийшла на рівень, який відповідає міжнародним стандартам, але й була здатною його перевищити. Світовий досвід показує, що досягти цієї мети можна лише шляхом оновлення філософії бізнесу, розкриття інтелектуального та творчого потенціалу суспільства, розвитку руху за якість і досконалість, залучення широких кіл науково-технічної громадськості до процесів постійних вдосконалень і поліпшень, широкого впровадження в усі ланки виробництва кращих світових і вітчизняних досягнень у галузі управління якістю.

Вдосконалення систем управління в ОВВ підвищує темпи впровадження СУЯ на підприємствах та організаціях, піднімає загальний рівень якості та конкурентоспроможності продукції національного виробника, конкурентоспроможність країни в цілому.

Оцінка ефективності діючих в Україні систем управління якістю дасть змогу виявити сучасні підприємства, які будуть конкурентоспроможними як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.[7]

Коментар модератора

21 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 8 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення