Курсова робота «Застосування сітьового планування та управління в історії вітчизняного менеджменту», 2009 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 25.05.2010 11:56 · від Antoha · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ РОЗДІЛ I. Свіоглядно-методологічні засади вивчення сітьового планування 1.1. Аналіз проблем сітьового планування та управління на сучасному етапі розвитку 1.2. Уточнення основних понять сітьового планування та управління 1.3. Методологія дослідження сітьового планування та управління РОЗДІЛ II. Теоретичні основи розробки та використання сітьових моделей управління 2.1. Розробка сітьових моделей управління 2.2. Застосування сітьового планування в історії вітчизняного менеджменту 2.3. Порядок розробки та використання сітьових моделей управління операціями по здійсненню оперативно-розшукових заходів РОЗДІЛ III. Праксеологічний аналіз сітьового планування та управління 3.1. Можливі проблеми та їх симптоми при плануванні 3.2. Рекомендації щодо подолання проблем в ресурсному забезпеченні прийняття рішень Висновки Список використаних джерел

Висновок

Мережеве планування та управління (СПУ) являє собою систему методів планування та управління розробкою великих народно-господарських комплексів, науковими дослідженнями, конструкторської та технологічної підготовки виробництва, нових видів виробів, будівництвом об'єктів і їх реконструкцією, капітальним ремонтом основних фондів шляхом побудови мережевих графіків

Під час написання курсової роботи ми намагалися якомога чіткіше сформулювати поняття всіх видів забезпечення і найповніше відкрити зміст цих головних умов, які необхідні при прийнятті управлінського рішення.

СПУ базується на моделюванні процесів за допомогою мережевих графіків і являє собою сукупність розрахункових методів, організаційних та контрольних заходів щодо планування та управління різними об'єктами.

Система СПУ дозволяє вирішувати такі завдання: формувати календарні плани певного комплексу робіт; виявляти резерви різного роду ресурсів (часових, трудових, матеріальних, фінансових і т.п.); здійснювати управління комплексом робіт за принципом «ведущего ланки»; прогнозувати можливі зриви в роботі та їх усунення; підвищити ефективність управління об'єктів; розподіляти відповідальність керівників та виконавців робіт і т.д. СПУ знаходить застосування для ефективного виконання комплексу робіт, під яким розуміється будь-яка задача, для виконання якої необхідно здійснювати досить велика кількість різноманітних робіт. До зазначених робіт можна віднести: будівництво будівель та споруд, розробка різноманітних проектів, стратегічне та оперативне планування, соціально-економічне прогнозування і т.п.

В якості засобу опису складних об'єктів та управління цими об'єктами при СПУ знаходять застосування мережні моделі, які базуються на теорії складних систем і теорії графів.

На даний час поєднання централізованих механізмів регулювання економіки з ринковими підходами все частіше й частіше зустрічається в сучасній літературі і на практиці. Суттєву роль у підвищенні ефективності суспільного виробництва при переході до ринкових методів виконує соціально-економічне прогнозування і планування. При цьому важливим засобом реалізації прогнозів і планів є СПУ.

При аналізі можливостей застосування СПУ на сучасному етапі розвитку економіки доцільно зазначити особливості застосування мережевих моделей в централізованій та ринкової економіках.

Якщо ж розглянути практичну можливість застосування ресурсного забезпечення, то можемо побачити, те що вона є ще менш досліджена в реальних умовах, а тому подальші пошуки є необхідними для розвитку «Теорії прийняття рішень», як системи знань.

Коментар модератора

Відсутні посилання на використані літературні джерела у тексті роботи.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали