Курсова робота «Алгоритм оцінки ефективності управлінських рішень», 2010 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 22.05.2010 23:06 · від Ольга · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Методологічні аспекти вивчення оцінки ефективності управлінських рішень 5 1.1. Визначення основних понять дослідження 5 1.2. Стан розробки проблеми оцінки ефективності управлінських рішень 7 1.3. Методологія дослідження оцінки ефективності управлінських рішень 10 Розділ 2. Теоретичне відтворення алгоритму оцінки ефективності управлінських рішень 14 2.1. Сутність і специфіка управлінського рішення, основні вимоги до нього 14 2.2. Оцінка ефективності як складова менеджменту організацій: зміст, форми, призначення 17 2.3. Процес оцінки ефективності управлінських рішень: основні етапи та методи 20 Розділ 3. Праксіологічні аспекти оцінки ефективності управлінських рішень 25 3.1. Проблеми і перешкоди реалізації алгоритму оцінки ефективності управлінських рішень 25 3.2. Пропозиції щодо оптимізації алгоритму оцінки ефективності управлінських рішень 27 Висновки 31 Список використаних джерел 33

Висновок

Будь-яке рішення, (яким би гарним воно не було) спричиняє певні наслідки для ближнього і далекого оточення, для найближчого і віддаленого майбутнього і, далеко не завжди, ці наслідки можуть бути позитивними. Тому даний аспект накладає певний відбиток на якість прийнятих рішень і його психологічні аспекти, тому що рішення приймають люди і вони (рішення) спрямовані на людей.

Оскільки характер роботи керівника, менеджера залежить від рівня керування, на якому він знаходиться, існують розходження й у характері рішень, прийнятих на різних ступенях ієрархічної градації. Проте існує безліч визначених рис, підходів і методів, що є загальними, характерними для будь-якого менеджера( ОПР) завжди дуже важливо знати і бути впевненим у тім, що процедура ухвалення рішення, справді правильна і бажана.

Очевидно, якщо прийняте рішення стає неефективним, то керівництво може швидко втратити повагу своїх працівників і тих осіб поза організацією, на яких прийняте рішення позначається сьогодні чи може позначитися в майбутньому. Що ж розуміється під ефективністю управлінських рішень, що вона характеризує?

Ефективність — це завжди відповідне співвідношення (результату і мети або результату і витрат на його досягнення), тобто ця величина відносна. Цією вихідною позицією і визначається розуміння ефективності управління.

Зміст ефективності управління у вітчизняній літературі, як правило, розглядається в двох аспектах: економічному і соціальному. Економічна ефективність характеризується співвідношенням результатів і витрат, необхідних для досягнення їх. Соціальна ефективність відображає ступінь досягнення соціальних параметрів управління. Комплексно ці категорії складають соціально-економічну ефективність управління.

Тому оцінювати ефективність треба шляхом всебічного зіставлення отриманих результатів.

Однак тут виникає ряд непростих питань: як визначати результати, як визначати витрати, як, нарешті, їх зіставити між собою при порівнянні рішень?

Застосування комплексного системного підходу до розрахунку ефективності виражається в тім, що поряд з розрахунком прямого чи порівняльного економічного ефекту від майбутньої реалізації рішення необхідно враховувати також побічні (складні з розрахунку) ефекти, що утворяться за рахунок підвищення (зміни) показників екологічності і ергономічності нового об'єкта (результату).

Таким чином, розглянуті питання наочно показують складність і багатогранність оцінок ефективності прийнятих рішень. Звідси випливає, що керівник, ставлячи завдання і, вирішуючи його разом з підлеглими, знаходиться в дуже складному становищі, що, як правило, збільшується невизначеністю і ризиком. У зв'язку з цим дуже актуальним стає виклад методів і прийомів теоретичного і прикладного характеру, що сприяють успішній розробці і прийняттю економічно обґрунтованих і досить аргументованих управлінських рішень.

Отже, мета курсової роботи була виконана, оскільки ми на основі аналізу теоретичних розробок науковців спроектували оптимальний алгоритм оцінки ефективності управлінських рішень. Проте сформульований алгоритм потребує подальшої наукової розробки і обґрунтування, що в свою чергу потребує значних капіталовкладень. Варто зазначити, що на шляху реалізації алгоритму оцінки ефективності управлінських рішень існує ряд проблем і перешкод, а для їх подолання необхідно виконувати певні умови, що зазначалися вище (підрозділ 3.2.).

Гіпотеза виведена у вступі підтверджена, оскільки проаналізувавши теоретичні надбання науковців, можна сказати, що при оцінці ефективності управлінських рішень, виділені нами етапи є ключовими.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення