Курсова робота «Порядок відображення в обліку утримань із заробітної плати (на матеріалах ТОВ «Бердичівський пивзавод»)», 2010 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 22.05.2010 16:13 · від Шевчук Сергій Ігорович · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. Загальна характеристика діяльності підприємства. 7 1.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 14 1.2. Облікова політика підприємства 21 Розділ 2. Порядок відображення в обліку утримань із заробітної плати 40 2.1. Нормативні документи, що регулюють облік заробітної плати. 51 2.2. Облік розрахунку утримань із заробітної плати на прикладі ТОВ «Бердичівський пивзавод» 56 2.3. Податок з доходів фізичних осіб. Податкові соціальні пільги. 57 2.4. Утримання до пенсійного фонду 61 2.5. Утримання у фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 63 2.6. Утримання у фонд соціального страхування на випадок безробіття 64 2.7. Утримання за виконавчими листами 66 2.8. Синтетичний облік утримань із заробітної плати 69 2.9. Документальне оформлення та порядок виплати заробітної плати 73 2.10. Облік використання робочого часу та виробітку 74 2.11. Доплати й надбавки до заробітної плати 76 2.12. Нарахування на підставі середньої заробітної плати 83 2.13. Утримання із заробітної плати працівників 86 2.14. Порядок оформлення розрахунків із працівниками та виплата заробітної плати 93 2.15. Синтетичний і аналітичний облік заробітної плати й пов’язаних з нею розрахунків 98 Розділ 3. Розрахункова частина 103 Розділ 4. Охорона праці 135 Висновок 142 Список використаної літератури 146

Висновок

Товариство з обмеженою відповідальністю «Бердичівський пивоварний завод» створене на базі орендного товариства «Бердичівський пивоварний завод» в процесі приватизації, згідно наказу 1-3 П від 9 грудня 1994 року регіонального відділення Фонду державного майна України по Житомирській області.

Головою підприємства ТОВ «Бердичівський пивоварний завод» є Леон Романович Ліпецький.

Діяльність підприємства здійснюється на підставі чинного законодавства і Статуту.

ТОВ «Бердичівський пивоварний завод» має ліцензію на право виробництва та реалізацію пива.

Згідно Статуту основним видом діяльності ТОВ «Бердичівський пивоварний завод» є пивоваріння. Вже протягом багатьох років завод має чітко визначену мету свого існування – виробництво якісного пива для задоволення існуючих потреб ринку і отримання максимально можливого прибутку.

Незважаючи на проблеми ринку, завод працює стабільно та щорічно нарощує обсяги виробництва пива, зберігаючи при цьому низьку вартість та високу якість.

В 1998 році у виробництво була впроваджена нова технологія розлива пива в КЕГИ, що призвело до збільшення виробництва пива, а отже і до збільшення прибутку підприємства.

Бердичівський пивзавод має досить гарний асортимент пива : Бердичівське хмільне, Бердичівське оригінальне, Гетьманське, Старий Бердичів, Бердичівське темне. Кожен вид продукції є носієм різних властивостей і відповідає певним потребам людей.

Найважливішим кроком до високих показників став компетентний підхід до формування робочого колективу підприємства : професійне навчання, матеріальне і моральне стимулювання. Це дало можливість сформувати висококваліфікований колектив.

Всі організаційні підрозділи підприємства функціонують за принципом збалансованої взаємодії для досягнення єдиного результату від діяльності підприємства в цілому.

Важливими факторами налагодженого управління бухгалтерськими документами є використання власних комп’ютерних програм розроблених є використання власних комп’ютерних програм розроблених на замовлення підприємства, що безумовно придає даному підприємству певного індивідуалізму. Та до правильного оформлення первинних документів належна увага не приділяється.

Підприємство має абсолютну фінансову стійкість, високу спроможність приносити дохід, сплачує дивіденди і реінвестує свій дохід.

ТОВ «Бердичівський пивзавод» щороку представляє свою продукцію на престижних вітчизняних та закордонних виставках та ярмарках і скрізь пиво заводу відзначається високою оцінкою та займає призові місця.

Але поряд з позитивними сторонами в організації товарної політики виявлено і слабкі сторони.

Тому для ТОВ «Бердичівський пивзавод» запропоновано заходи щодо покращення організації товарної політики на підприємстві.

Щоб успішно конкурують на ринку пива і не відставати від лідерів пивоварного виробництва ТОВ «Бердичівський пивоварний завод» необхідно використовувати сучасне високоефективне обладнання. Поєднання технологічного оновлення та максимального задоволення попиту можна здійснити за допомогою розробки нової упаковки для пива, а саме випуск пива в ПЕТ- пляшках.

Необхідна заміна застарілого устаткування новим, більш сучасним, особливо у варильному відділенні заводу.

Можливо на підприємстві необхідно провести незначну реструктуризацію. Ввести посаду маркетолога, так як накопичено багато питань щодо стратегій маркетингу. Недостатньо уваги приділяється формуванню споживчих смаків населення, завоюванню нових ринків збуту. На ринку реклами не так вже й багато основних видів рекламних установок: дахові, фасадні; вітринні оформлення інтер’єру. Ефективною буде реклама на транспорті, у виданнях, на телебаченні та радіо.

Так як на території пивзавода знаходиться артезіанська свердловина, було б ефективно налагодити випуск питної води в поліетиленових ємкостях.

Необхідно удосконалити розподіл заробітної плати. Заробітну плату всім працівникам підприємства нараховувати залежно від доходу від реалізації виготовленої продукції за попередній місяць. Більш індивідуально підходити до оподаткування фонду оплати праці податком з доходів фізичних осіб.

Всіляко заохочувати та винагороджувати за винахідництво та раціоналізаторство, за особисту участь в удосконаленні виробничих процесів і практичне впровадження технічних ідей.

Заробітна плата – це точка перетину інтересів багатьох: підприємства; працівника, податкової, фондів тощо. Кожна з цих сторін оцінює значення заробітної плати, якщо не як найважливіших. У зв’язку з цим важко переоцінити значення роботи бухгалтера, пов’язаної з обліком витрат на оплату праці. Вона, як правило, найбільш складна та трудомістка. Помилка у нарахуванні заробітної плати автоматично призводить до цілої серії помилок і порушень, які є найважчими за своїми наслідками. Є тільки один спосіб уникнути таких помилок абсолютно точно знати, як проводити будь-які розрахунки, пов’язані із заробітною платою. Питання нарахування заробітної плати, а також податкового і бухгалтерського обліку оплати праці займають особливе місце в роботі бухгалтерії кожного підприємства.

З одного боку, це пов'язано з відношенням до таких питань власне робітників, для яких заробітна плата служить основним джерелом матеріальних благ.

З іншого боку, з тою обставиною, що суми, що спрямовуються підприємством на оплату праці, так чи інакше служать мірою, що визначає надходження податків і обов’язкових зборів у бюджет і цільові фонди.

Бухгалтерський облік на підприємстві повинен забезпечувати : точний розрахунок заробітної плати кожного робітника відповідно до кількості і якості витраченої праці, що діють формами і системами його оплати, правильний підрахунок утримань із заробітної плати; контроль за дисципліною праці, використанням часу і виконанням норм виробітки робітниками, своєчасним виявленням резервів подальшого росту продуктивності праці, витратою фонду заробітної плати (фонду споживання) і т.п.; правильне нарахування і розподіл по напрямках витрат відрахувань на соціальне страхування і відрахувань у Пенсійний фонд України.

Перехід до ринкових відносин економіки України, у якій раніше панувала централізована система планування і керування, потребує переробки системи бухгалтерського обліку, звітності, контролю, аналізу, а також придбання фахових навичок і уміння робітників приймати правильні й ефективні управлінські рішення.

Основою ефективної діяльності будь-якого суб'єкта господарювання виступає чітко налагоджена система урахування і контролю. Незалежно від форми власності фірмі необхідний бухгалтерський облік як основа, що підтверджує юридичну і фінансову обґрунтованість дій фірми, її взаємодії з органами державного керування і правопорядку і дотримання встановлених норм і правил.

Останнім часом законодавчі і нормативні документи, що регламентують оподатковування витрат на оплату праці, змінювалися досить часто. Яскравим прикладом служить Закон України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003р № 1058-1 ВР, із змінами і доповненнями У цей документ дев'ять разів вносилися зміни і доповнення відповідними законами України Два з них стосувалися безпосередньо зміни бази оподатковування збором у Пенсійний фонд для підприємств, а один - ставки збору для робітників підприємства. Тому бухгалтеру важливо знати, як здійснювати оподаткування тієї або іншої виплати в даний час

Особлива увага виділена порядку проведення індексації заробітної плати, і виплати компенсації робітникам утрати частини заробітної плати в зв'язку з затримкою термінів її виплати.

Бухгалтерський облік тісно пов'язаний із багатьма категоріями економічних наук, і насамперед - із категоріями споживчого ринку - ціною, рентабельністю, прибутком, фінансовою усталеністю, ліквідністю. Бухгалтерський облік служить першоосновою ефективної господарської діяльності.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення