Курсова робота «Комерційні банки України та шляхи підвищення їх ролі в економіці», 2009 рік

З предмету Банківська справа · додано 21.05.2010 02:05 · від Сергій · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1.Комерційні банки як складова банківської системи країни 1 1.1. Поняття, призначення та класифікація комерційних банків 1 1.2. Походження та розвиток комерційних банків 5 1.3. Функції та операції комерційних банків 8 Розділ 2.Комерційні банки України, їх суть та проблеми розвитку 12 2.1. Становлення комерційних банків незалежної України 12 2.2. Сучасний стан та проблеми розвитку 16 Розділ 3.Шляхи розвитку банківської системи України 20 3.1. Рекапіталізація комерційних банків з використанням державних ресурсів 20 3.2. Напрями забезпечення фінансової стабільності комерційних банків 25 Висновок Список використаної літератури Додатки

Висновок

Розглядаючи цікаву і складну тему у банківській діяльності як «Комерційні банки України та шляхи підвищення їх ролі в економіці» намагались вивчити та проаналізувати становлення, розвиток, сучасний стан та напрями розвитку комерційних банків.

Керуючись у своїй роботі нормативними та інструктивними матеріалами найповніше розкрили проблеми розвитку комерційних банків та шляхи підвищення їх ролі в економіці.

Комерційні банки - кредитні установи, що здійснюють універсальні банківські операції для підприємств, установ і населення головним чином за рахунок грошових коштів, залучених у вигляді внесків і депозитів. У системі грошово-кредитних відносин вони займають ключове місце.

В Україні комерційні банки активно почали створюватися після проголошення незалежності (з 1992 p.). Реєстрацію новостворених комерційних банків здійснює Національний банк України.

Комерційні банки класифікуються за різними ознаками і критеріями. Вони виконують різноманітні операції, які поділяються на традиційні і нетрадиційні. До перших належать кредитування, розрахунки, залучення вкладів тощо. До других - різноманітні послуги (лізингові, факторингові, консультативні тощо). Традиційні операції бувають активними й пасивними.

В роботі висвітлено ключові шляхи поліпшення фінансового стану комерційних банків України в умовах трансформації ринкового середовища. Державне регулювання банківської сфери розглядається як найбільш важливий зовнішній фактор фінансової безпеки банківської системи, а всебічне вдосконалення менеджменту банку на підставі застосування системно-ситуаційної моделі визначається як внутрішня рушійна сила, що впливає на фінансову стабільність банку. Запропоновано внесення змін у роботу регіональної, національної мережі банків для забезпечення стабільності їх функціонування у складній системній дії процесів глобалізації та регіоналізації фінансового середовища.

Для успішної діяльності банків велике значення має їх стабільність. Вона означає постійну здатність банку відповідати за своїми зобов'язаннями і забезпечувати прибутковість на рівні, достатньому для нормального функціонування у конкретному середовищі. Забезпечити стабільність можна за допомогою дотримання системи економічних параметрів, що встановлені центральним банком, і підтримання оптимального рівня прибутковості.

Досягнення найкращих результатів стане реальністю тільки в тому випадку, коли в Україні будуть реалізовані кроки:

- поліпшення інвестиційного клімату в країні вцілому;

- визначення пріоритетів економічного розвитку;

- підвищення рівня добробуту населення і зміцнення корпоративних фінансів;

- вдосконалення правових основ і розробка концептуально правових документів функціонування банківської системи;

- посилення довіри населення у суб’єктів господарювання до банківської системи;

- розвиток інституціональної інфраструктури ринку банківських послуг; організація ефективної роботи Банку розвитку;

- розширення і вдосконалення фінансових інструментів;

- підвищення прозорості функціонування комерційних банків.

В роботі обґрунтовано: напрями забезпечення фінансової стабільності банків як на рівні держави, так і на рівні банків, що в комплексі слугуватиме розбудові фінансово стабільної банківської системи, здатної сприяти економічному зростанню України; необхідність підвищення ролі заохочувальних заходів, котрі б гармонізували державне регулювання та насичували його додатковим інструментарієм покращення фінансових позицій комерційних банків.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?