Курсова робота «Оплата праці: сутність, види, функції та організація», 2010 рік

З предмету Економіка · додано 21.05.2010 01:58 · від Сергій · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 РОЗДІЛ 1. Економічна сутність оплати праці 5 РОЗДІЛ 2. Організація оплати праці на підприємстві 10 РОЗДІЛ 3. Форми та системи оплати праці 17 РОЗДІЛ 4. Шляхи вдосконалення організації оплати праці на підприємстві 27 Висновки 35 Список використаної літератури 38

Висновок

Проведене дослідження дозволило зробити наступні висновки:

1. Заробітна плата є головним чинником забезпечення матеріальної зацікавленості працівників у досягненні високих кінцевих результатів у праці.

2. Організація оплати праці вимагає зусиль, часу і зацікавленого ставлення як з боку працедавця, так і з боку самих працівників. Тому її основною метою є диференціація та регулювання за категоріями персоналу залежно від складності, важкості робіт, що виконуються, умов праці, а також індивідуальних та колективних результатів праці за умов забезпечення гарантованого в генеральній, галузевій угодах і колективному договорі заробітку за виконання норми праці.

3. Система оплати праці — це організаційно-правова система, що забезпечує і відображає процес перетворення ціни робочої сили на заробітну плату, стимулює матеріальну зацікавленість у результатах праці як окремих працівників, так і підприємства в цілому.

4. Складовими (дуже тісно пов'язаними один з одним) елементами системи організації оплати праці є:

- нормування праці, яке дозволяє встановити правильні співвідношення між мірою витрат праці і мірою її оплати, визначити кількісну міру праці у вигляді норм часу, виробітку, чисельності, керованості, обслуговування, нормованих завдань;

- системи оплати праці, які визначають спосіб формування основної заробітної плати ;

- форми оплати праці - визначають порядок нарахування ТА виплат заробітної плати і сприяють матеріальному заохоченню працівників у зростанні продуктивності праці, підвищенні ефективності виробництва;

- преміювання, яке сприяє забезпеченню зацікавленості працівників у результатах праці

- фонд оплати праці - загальний обсяг коштів, призначених для виплати заробітної плати, виплат соціального характеру та інших виплат працівникам, що залежить від фінансових можливостей підприємства.

5. Оплату праці можна організувати за тарифною чи безтарифною системою. Тарифна система оплати праці використовується для розподілу робіт залежно від їх складності, а працівників – залежно від їх кваліфікації та за розрядами тарифної сітки. Вона є основою формування та диференціації розмірів заробітної плати. Основними її елементами є посадові оклади, тарифні ставки. Тарифні коефіцієнти, тарифно-кваліфікаційні довідники. До безтарифної системи оплати праці відноситься колективна оплата за кінцевим результатом; комісійна оплата; оплата праці, що ґрунтується на «плаваючих» коефіцієнтах.

6. В Україні найпоширенішими на підприємствах є такі форми заробітної плати: відрядна і погодинна. Кожна з них відповідає певній кількості праці: перша — кількості виробленої продукції, друга — кількості відпрацьованого часу. Кожна з цих форм має різновиди (системи). Так, відрядна форма оплати праці має системи: пряма відрядна, відрядно-преміальна, відрядно-прогресивна, акордна, бригадна. Погодинна форма оплати праці має дві системи: проста погодинна і погодинно-преміальна.

7. Удосконалення організації оплати праці в контексті формування ефективної заробітної плати сприятиме підвищенню якості робочої сили та її мотивації до ефективної праці. Також необхідно удосконалювати системи оплати праці з метою набуття ними найбільшої стимулюючої функції шляхом встановлення прямої залежності оплати праці від результатів праці і внеску в результати діяльності виробництва.

Отже, в процесі дослідження ми дійшли висновку, що заробітна плата посідає чільне місце в системі мотивації працівників до ефективної праці. Для досягнення максимального стимулюючого ефекту оплати праці на підприємстві необхідно відпрацювати організаційно-економічний механізм побудови системи оплати праці на засадах прямої залежності винагороди від ефективності праці, використовуючи при цьому інноваційні технології

В економіці України в сучасній організації оплати праці існує багато проблем, які необхідно вирішувати як на рівні підприємств, так і на рівні держави з метою покращення соціально-економічного розвитку, підвищення рівня життя та зростання добробуту людей.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення