Курсова робота «Розрахунок техніко-економічних показників на ділянці механічного цеху», 2006 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 21.05.2010 09:31 · від Семми · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Початкові дані 4 2. Організація виробництва на ділянці 2.1. Коротка характеристика ділянки 5 2.2. Вибір типу виробництва 5 2.3. Розрахунок партії деталей 6 2.4. Розрахунок штучно-калькуляційного часу по операціях 7 2.5. Визначення фонду часу роботи устаткування 8 2.6. Програма запуску деталей знаходиться за формулою 8 2.7. Розрахунок необхідної кількості устаткування ділянки і його завантаження 8 2.8. Розрахунок виробничих і допоміжних площ ділянки по питомим нормативам 10 2.9. Розрахунок чисельності що працюють на ділянці 10 2.9.1. Розрахунок чисельності основних робочих 10 2.9.2. Розрахунок чисельності допоміжних робочих 11 2.9.3. Визначення чисельності фахівців, службовців і молодшого обслуговуючого персоналу 12 2.9.4. Звідна відомість тих, що працюють на ділянці 12 2.10. Визначення капітальних вкладень в ділянку 13 3. Розрахунок техніко-економічних показників ділянки 3.1. Розрахунок річного фонду заробітної плати що працює на ділянці 13 3.1.1. Визначення фонду заробітної плати основних робочих 14 3.1.2. Визначення фонду заробітної плати допоміжних робочих 14 3.1.3. Визначення фонду заробітної плати фахівців, службовців і молодшого обслуговуючого персоналу 15 3.1.4. Визначення середньомісячної і середньорічної заробітної плати що працюють ділянки 15 3.2. Розрахунок вартості основних матеріалів 16 3.3. Складання калькуляції повної фактичної собівартості виготовлення деталей типу «Втулка циліндра двигуна» 16 3.4. Визначення оптової ціни річної програми підприємства 17 3.5. Визначення фінансових результатів 18 4. Розрахунок економічної ефективності і термінів окупності створення ділянки 18 Висновок: Техніко-економічні показники ділянки (звідна таблиця) 23 Список використаної літератури 25

Висновок

Техніко-економічні показники ділянки (звідна таблиця)

Для одержання повного уявлення про доцільність реалізації проекту дільниці механічного цеху необхідно мати комплекс підсумкових даних, що характеризують економічну сторону її роботи. Основні техніко-економічні показники дільниці зведені в табл. 27.

Таблиця 27 Техніко-економічні показники дільниці

Найменування показників Одиниці виміру Значення

1. Обсяг виробництва шт. 45000

2. Трудомісткість річної програми:

Заданої

З урахуванням супутньої продукції н.-год

159121

159360

3. Чисельність працюючих всього

У тому числі:

Основних робочих

Допоміжних робочих

Спеціалістів

Службовців

МОП Осіб 101,53

71

24,4

4,15

1,44

0,54

4. Середній розряд робочих

Основних

Допоміжних -

3,86

3,08

5. Фонд заробітної плати:

Основних робочих

Допоміжних робочих

Спеціалістів

Службовців

МОП грн

869311,96

198572,82

53350

9139,2

2721,6

6. Середньомісячна заробітна плата:

Основних робітників

Допоміжних робітників

Фахівців

Службовців

МОП грн.

1428,45

881,64

1467,66

624,09

483,00

7. Вартість основних виробничих фондів всього

У тому числі:

І групи (будівлі, споруди, передавальні пристрої)

ІІ групи (транспортні засоби, ЕОМ, прилади)

ІІІ групи (інше) тис.грн. 2580,517

131,667

317,75

2131,1

8. Кількість устаткування, використаного на дільниці шт. 36

9. Середній коефіцієнт завантаження устаткування % 96

10.Коефіцієнт використання матеріалу - 0,64

11.Собівартість одиниці продукції грн. 428,58

12. Собівартість річної програми грн. 19579677

13. Оптова ціна річної виробничої програми підприємства грн. 22516629

14. Чистий прибуток грн. 2206021,73

15. Чиста теперішня вартість грн. 1926760,73

16. Строк окупності капітальних вкладень роки 2,66

На підставі розрахунків усього курсового проекту можна зробити висновок, що цей проект може бути втілений у життя.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали