Реферат «Методи нормування праці та їх класифікація за методикою одержання вихідних даних», 2005 рік

З предмету Економіка праці · додано 20.05.2010 18:29 · від Віктор · Додати в закладки
8 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 2 1. Аналітично-розрахунковий метод 3 2. Аналітично-дослідний метод 10 2.1. Різновиди методик аналітично-дослідного нормування праці 10 2.2. Методика встановлення трудомісткості досліджень і розробок на основі їх інформаційно-логічного моделювання 11 2.3. Методика аналітично-дослідного встановлення трудомісткості на основі адаптивного моделювання 14 Висновок 19 Список використаної літератури 21

Висновок

Методика технічного нормування праці значною мірою залежить від ряду факторів, а саме:

− типу організації виробництва (масове, серійне, одиничне);

− способу виконання робіт (ручний, машинно-ручний, машинно-автоматизований);

− форми організації праці (індивідуальна, багатоверстатна, бригадна).

Кожному типу виробництва властиві особливості, що характеризують обладнання, технологічне оснащення, технологічний процес, організацію та обслуговування робочого місця, спеціалізацію та кваліфікацію робітників, виконання окремих елементів операції тощо.

Чим вища серійність виробництва, тим більш досконалі технологія та організація виробництва, виробничі навички робітників, спеціалізоване обладнання та технологічне оснащення робочого місця.

Залежно від типу виробництва, характеру виробничого процесу і нормованої операції технічні норми часу визначаються аналітичним або сумарним методами.

Під методом нормування розуміють сукупність прийомів встановлення норм праці, що включають: аналіз трудового процесу, проектування раціональної технології та організації праці, розрахунок норм.

Аналітичні методи передбачають: аналіз трудового процесу; поділ його на елементи; проектування раціональних режимів роботи обладнання та прийомів праці робітників; визначення норм за елементами трудового процесу з урахуванням специфіки конкретних робочих місць і виробничих підрозділів, встановлення норми на операцію.

Сумарні методи передбачають встановлення норм праці без поділу процесу на елементи і проектування раціональної організації праці, тобто на основі досвіду нормувальника (досвідний метод) або статистичних даних про виконання аналогічних робіт (статистичний метод). Норми, які встановлюються за допомогою сумарних методів, називаються досвідно-статистичними. Такі норми не дозволяють ефективно використовувати виробничі ресурси і повинні замінюватись нормами, які встановлюються аналітичними методами.

Аналітичні методи можна класифікувати за трьома ознаками:

– методикою одержання вихідних даних;

– ступенем диференціації трудового процесу;

– характером залежності норм праці від факторів, що впливають на їх розмір.

За методикою одержання вихідних даних аналітичні методи поділяють на аналітично-розрахункові, при яких базою розрахунків норм є нормативні матеріали, і аналітично-дослідні, при яких вихідна інформація одержується шляхом спостереження або експериментів.

Аналітично-розрахункові методи на сьогодні є основними. При цих методах витрати часу розраховують за нормативами режимів роботи обладнання і часу, а також за формулами залежності часу від факторів тривалості. Вони забезпечують необхідний рівень обґрунтованості норм при значно менших, порівняно з дослідницькими методами, витратах на збирання вихідної інформації. Однак, точність норм для конкретного робочого місця знижується.

При зміні типу виробництва змінюються вимоги до точності норм часу, а відповідно, і методи його виміру. В умовах масового і багатосерійного виробництва норми часу встановлюють методом розрахунку за нормативами в поєднанні з широким використанням експериментальних досліджень на робочих місцях. В умовах серійного виробництва норми визначають, в основному, за нормативами режимів роботи обладнання і часу.

Аналітично-дослідні методи використовують при відсутності нормативних даних. В умовах одиничного і дрібносерійного виробництв при нормуванні операцій економічно доцільно проводити їх дослідження на рівні укрупнених трудових прийомів або операцій в цілому. В цьому випадку широко застосовують методи укрупненого нормування, які є різновидом аналітичного методу.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 8 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення