Реферат «Визначення та економічний зміст лізингу», 2009 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 19.05.2010 22:13 · від Лина · Додати в закладки
8 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 стр. 1.Теоретична частина. Визначення та економічний зміст лізингу 5 стр. 2.Практична частина. Сучасний стан розвитку лізингу в Україні 13 стр. Висновки 24 стр. Список використаної літератури 28 стр.

Висновок

Отже, лізингом у широкому значенні слова позначаються лізингові відносини, що складаються таким чином: одна сторона (користувач) звертається до іншої сторони (лізингоодержувача) з проханням придбати необхідне устаткування (предмет лізингу) й передати його в тимчасове користування.

Тобто, з юридичної точки зору, це передача прав користування на певний період часу.

З економічного погляду, це товарний кредит до основних фондів, що надається одержувачу у вигляді переданого в користування майна.

З фінансового погляду, це специфічна форма фінансування на придбання майна, канал інвестиційного процесу.

Лізинг як послуга – надання рухомого та нерухомого майна в користування. У цій якості лізинг виконує функцію не фінансування, а надає послугу виробництву, тобто виконує виробничу функцію.

Як ми вже з`ясували, об`єктом лізингу може бути рухоме і нерухоме майно, призначене для використання як основні фонди, не заборонене законом до вільного обігу і щодо якого немає обмежень про передачу його в лізинг. Суб`єктами лізингу можуть бути фізичні та юридичні особи, які можуть виступати трьома сторонами лізингових відносин: лізингодавцем, лізингоотримувачем і продавцем лізингового майна.

Лізинг виконує багато функцій, серед яких основною є забезпечує оновлення та модернізація основних фондів завдяки залученню додаткових інвестицій. Важивими функціями також є поліпшення матеріально-технічне забезпечення виробництва сучасними засобами праці та сприяння ефективнішому використанню основних фондів, підвищенню конкурентоспроможності підприємства.

В даній роботі ми виділили багато переваг лізингу для кожного з учасників лізингових відносин, проте, об`єднуючи їх, можна виділити найсуттєвіші:

1. Можливість проведення модернізації виробництва, а отже, і збільшення його прибутковості, з мінімальними інвестиційними витратами, без залучення значних коштів з обороту.

2. Можливість сплати за устаткування протягом 1-5 років на основі гнучкого графіка платежів;

3. Загальна сума, а також рівномірність лізингових платежів встановлюються на договірних засадах, при цьому вони можуть мати і неперіодичний характер. Лізингові платежі можуть бути максимально адаптовані до інтересів лізингоодержувача й термінів окупності інвестицій;

4. Предмет лізингу з моменту укладення договору враховуєтья на балансі лізингоодержувача у складі основних фондів. На предмет лізингу нараховується амортизація, а її сума зараховується до валових витрат лізингоодержувача. Лізингоодержувач також збільшує валові витрати на таку частину лізингового платежу, яка дорівнює сумі відсотків (або комісій), нарахованих на вартість предмета лізингу. Таким чином, усю суму лізингових платежів лізингоодержувач може віднести на валові витрати підприємства.

5. Прибуток, одержаний при використанні лізингового устаткування, реінвестується у виробництво в Україні, що дає можливість розвивати галузь, економіку в цілому;

6. Предмет фінансового лізингу не може бути конфіскований, арештований або бути об`єктом стягнення за боргами лізингоодержувача у зв`язку з якими-небудь діями або бездіяльністю лізингоодержувача. Це зумовлено тим, що предмет лізингу продовжує залишатися у власності лізингодавця.

7. Можливість отримання повного комплексу послуг, які супроводжують лізингову операцію: від консультацій з податкового планування і пошуку постачальника устаткування до юридичного оформлення необхідних документів.

Проте можливими недоліками лізингу можуть бути: ризик швидкого морального старіння обладнання й устаткування із тривалими термінами використання внаслідок науково-технічного прогресу, а також його знецінення під впливом інфляції.

Що стосується практичної частини, то тут, провевши дослідження сучасного стану розвитку лізингу в Україні, ми дійшли певних висновків. Незважаючи на кризові явища і нестабільність української економіки, кількість фірм, які надають лізингові послуги, протягом останніх чотирьох років постійно зростала і зараз становить 213 фірм. Серед договорів фінансового лізингу вже протягом кількох років переважають угоди в галузі транспорту, сільського господарства та будівництва. Причому наразі дані галузі вважаються ризикованими для інвестування, що пов’язане з падінням попиту і цін на дану продукцію. Суттєво, що найбільшим попитом серед предметів лізингу користується транспорт (49,4%), сільськогосподарська техніка (11,5%), комп’ютерна техніка та телекомунікаційне обладнання (5,48%).

Важливо зазначити, що основними джерелами фінансування лізингових операцій в поточному році є банківські кредити (41,82%), власні кошти (35,61%) лізингових компаній, позичкові кошти юридичних осіб (22,15%), причому слід зауважити стрімке зростання питомої ваги останніх в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Кількість укладених договорів фінансового лізингу за 2-й квартал 2009 р. виросла на 468 у порівнянні з 1-м кварталом 2009 року і склала 1 034 договорів. У вартісному вираженні обсяг договорів склав 573,2 млн. грн. Проте важливо зазначити, що у порівнянні з аналогічним періодом 2008 року кількість укладених договорів зменшилася майже в 6 разів. У вартісному виразі їх обсяг зменшився до 0,57 млрд. грн. (на 2,55 млрд. грн.). Це пов’язане з погіршенням доступу до кредитних ресурсів, зростанням ставок по банківських кредитах в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, а також кризовими явищами в економіці.

Щодо вартості діючих договорів фінансового лізингу, то на кінець 2-ого кварталу 2009 р. становила 28,6 млрд. грн., що на 8,7 млрд. грн. менше у порівнянні з аналогічним періодом 2008 р.; проте в кількісному вираженні їх обсяг збільшився і становив 22 038 угод. Такі тенденції пов’язані зі зростанням обізнаності щодо лізингу серед широкої громадськості та державних службовців, швидким розвитком фінансових ринків України, а також кращим доступом до кредитних ресурсів за останні періоди до настання фінансової кризи.

Проте, розвиток лізингу в Україні у порівнянні з іншими європейськими країнами, розвинутий дуже слабо. Основними перешкодами для розвитку лізингу в Україні, на нашу думку, є недосконалість правового регулювання, несприятливе податкове законодавство, обмеженість джерел фінансування та недостатній розвиток інфраструктури ринку лізингу.

Тому ми надали деякі пропозиції для покращення становища лізингу в Україні, як, наприклад, удосконалення законодавчої бази, сприяння розвитку інфраструктури ринку лізингових послуг (інфоомаційне забезпечення, підготовка кадрів),розвиток системи гарантій і страхування предметів лізингу, посилення зацікавленості банків через систему пільг у довгостроковому кредитування лізингових угод, зменшення ризику лізингових операцій через прийняття законопроектів, спрямованих на вдосконалення системи захисту прав кредиторів, залучення більш надійніших клієнтів та інші. Реалізація таких пропозицій, на нашу думку, сприятиме активізації лізингу в Україні, зростанню попиту на основні засоби виробництва, що випускаються вітчизняною промисловістю, здійсненню структурної перебудови економіки.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 8 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення

  • Оренда та лізинг як засіб залучення інвестицій — Шлійко А.В.