Дипломна робота «Удосконалення системи адаптації персоналу на підприємстві на прикладі аудиторської компанії «Аудит-АС»», 2005 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 18.12.2010 17:34 · від ірина · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Дослідження системи адаптації персоналу 1.1. Сутність системи адаптації персоналу 1.2. Шляхи організації системи адаптації на підприємстві 1.3. Досвід закордонних та українських компаній по адаптації персоналу Розділ 2. Аналіз ефективності процесу адаптації персоналу на підприємстві 2.1. Характеристика базового підприємства 2.2. Аналіз підприємства за допомогою аналітичної системи Project Expert 2.3. Оцінка процесу адаптації персоналу Розділ 3. Розробка заходів удосконалення системи адаптації персоналу підприємства 3.1. Розробка програми адаптації персоналу 3.2. Реалізація рекомендацій на прикладі проекту 3.3. Оцінка ефективності пропозицій Резюме Список використаної літератури

Висновок

У даній дипломній роботі мною розглянута проблема адаптації працівника та організації на конкретному підприємстві. Процеси, що відбуваються на АК «Аудит-АС» типові і для інших підприємств країни, незалежно від масштабів і виду діяльності, де існує проблема плинності кадрів та їхня незадоволеність.

Адаптація - це взаємне пристосування працівника та організації, що ґрунтується на поступовій впрацьованості співробітника в нових професійних, соціальних і організаційно-економічних умовах праці.

Виділяємо основні цілі адаптації працівників:

- можливість більш швидкого досягнення робочих показників, прийнятних для організації - роботодавця;

- зменшення стартових витрат. Новий працівник не завжди знає роботу та те, як працює організація. Доти, поки він працює менш ефективно, чим досвідчені співробітники, його робота жадає від організації більш високих витрат. Ефективна адаптація зменшує ці стартові витрати і дає можливість новому працівникові скоріше досягти встановлених стандартів виконання роботи;

- входження працівника в робочий колектив, у його неформальну структуру й відчуття себе членом команди;

- зниження тривожності і непевності, які відчуває новий працівник. Тривожність і непевність у цьому випадку означають острах провалів у роботі і неповній орієнтації в робочій ситуації. Це нормальний страх перед новим і невідомим;

- скорочення плинності кадрів серед нових працівників. Якщо працівники не змогли вчасно освоїтися в організації, то вони можуть відреагувати на це звільненням;

- економія часу безпосереднього керівника й рядових працівників. Працівник, що недостатньо адаптувався до роботи в організації, вимагає значно більше часу в процесі виконання покладених на нього обов'язків;

- розвиток у нового працівника задоволеності роботою, позитивного відношення до роботи й реалізму в очікуваннях. Процес адаптації повинен сприяти формуванню позитивного відношення нових працівників до організації, до свого підрозділу і до дорученої справи. Це є неодмінною умовою високих робочих показників;

- зниження витрат по пошуку нового персоналу;

- формування кадрового резерву (наставництво - це можливість для досвідченого співробітника придбати досвід керівництва).

Проведений аналіз показав, що успішність адаптації залежить від цілого ряду умов:

- якісний рівень роботи із професійної орієнтації потенційних співробітників;

- об'єктивність ділової оцінки персоналу (як при відборі, так і у процесі трудової адаптації працівників);

- відпрацьованість організаційного механізму керування процесом адаптації;

- престиж і привабливість професії, роботи з певної спеціальності саме в даній організації;

- особливості організації праці, що реалізують мотиваційні установки співробітника;

- наявність відпрацьованої системи впровадження нововведень;

- гнучкість системи навчання персоналу, що діє усередині організації;

- особливості соціально-психологічного клімату, що зложився в колективі;

- особистісні властивості адаптуємого співробітника, пов'язані з його психологічними рисами, віком, родинним станом і т.п.

У ході дослідження системи адаптації персоналу виявлено, що не всі перераховані вище умови успішності адаптації мають місце на АК «Аудит-АС», а саме:

- не дороблена система преміювання персоналу;

- не всі важелі стимулювання працівників використаються повною мірою, наслідком чого є те, що система мотивації не досягає поставлених цілей.

Ціль планування адаптації співробітника на робочому місці полягає в створенні передумов і умов для успішного освоєння співробітником основ робочого процесу свого робочого місця, відділу й підприємства в цілому й здатності ефективно виконувати свої обов'язки.

На мій погляд для підвищення ефективності адаптації персоналу на АК «Аудит -АС» необхідно провести ряд наступних заходів:

1. Розробка чітких посадових обов'язків з питань адаптації нових співробітників для керівників всіх рівнів.

2. Впровадження системи наставництва.

3. Організація системи преміювання.

Як видно з перерахованого вище, удосконалювання існуючої системи адаптації має потребу у фінансуванні, але фінансові засоби, витрачені на це, свідомо окупляться, тому що знизиться рівень плинності, рівень браку, строки виходу на середній рівень виконання норм у відділі, число порушень трудової дисципліни й т.п.

Використав метод сценарного підходу я на базі імітаційній фінансовій моделі Аудиторської компанії «Аудит-АС» за допомогою аналітичної системи Project Expert програла різні сценарії розвитку підприємства. Зробивши порівняльний аналіз фінансово-економічних показників було встановлено, що вдосконалення системи адаптації надає наступні переваги для підприємства:

- за рахунок незначного підвищення витрат покращується прибутковість підприємства;

- досягнуте більш ефективне використання власного капіталу, фінансових і трудових ресурсів.

Крім того вирішені основні завдання, які були поставлені перед системою адаптації, а саме:

- економія часу безпосереднього керівника і колег;

- розвиток у нових працівників сприятливого й позитивного відношення до роботи, почуття задоволеності працею;

- зниження почуття дискомфорту, тривожності в нових співробітників;

- скорочення періоду пристосування нових працівників до вимог й умов праці на підприємстві;

- зменшення витрат, зв'язаних згодом досягнення новими співробітниками необхідних показників роботи.

Коментар модератора

93 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?