Дипломна робота «Облік витрат і виходу продукції соняшника», 2009 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 18.05.2010 22:10 · від Valera · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Організаційно – економічна характеристика господарства 5 2. Теоретичні аспекти обліку витрат 20 2.1. Економічний зміст витрат на виробництво і організація їх обліку 20 2.2. Огляд літературних джерел 24 3. Організація бухгалтерського обліку витрат і виходу продукції соняшника 31 3.1. Завдання обліку витрат 31 3.2. Первинний облік витрат і виходу продукції соняшника 32 3.3. Синтетичний та аналітичний облік витрат і виходу продукції соняшника 35 3.4. Калькуляція собівартості продукції соняшника 40 3.5. Звітність 42 3.6. Автоматизація обліку виробництва соняшнику 44 4. Аудит виробництва продукції соняшника 50 4.1. Задача для аудитора 50 4.2. Нормативне забезпечення по об’єкту аудиторської перевірки 51 4.3. Документи, які були залучені для аудиторської перевірки 52 4.4. Методика, техніка, прийоми аудиту виробництва продукції соняшнику та оформлення його результатів 54 5. Охорона праці 69 6. Охорона навколишнього середовища 75 Висновки і пропозиції 78 Список використаної літератури 81

Висновок

В наш час метою кожного підприємства є поліпшення свого матеріального становища. Всі підприємства шукають шляхи для задоволення цього завдання. Не винятком стали і сільськогосподарські виробники.

Сільське господарство є провідною галуззю народного господарства України, і, зокрема, матеріального виробництва. Але в останній час сільське господарство перебуває в дуже тяжкому стані. Вийти із нього можливо лише при налагодженні процесу виробництва, відшуканні внутрішніх резервів по зменшенню витрат на виробництво, як матеріальних так і трудових, зменшенні витрат самої продукції, раціональному використанні наявних ресурсів.

Вирощування соняшнику зараз набуло дуже широкого використання. Адже соняшник – це олійна культура, насіння якої містить близько 40% олії, а також високоякісний корм худобі. Продукція соняшнику має велику цінність не лише в нашій країні, але і за її межами. Не винятком став і СБК “Краяни”, в якого посівна площа цієї культури в 2008 році склала 400 га.

Сільськогосподарський багатогалузевий кооператив “Краяни” утворився в 2008 році в результаті реорганізації КСП ім.Енгельса. Дане підприємство засноване та діє на принципах повного гсподарського розрахунку і є юридичною особою по законодавству України з часу реєстрації його у Зіньківській районній державній адміністрації. Кооператив несе самостійну відповідальність по взятих ним зобов’язаннях всім належним йому майном. Він не несе відповідальності по зобов’язаннях держави, як і остання не несе відповідальності по зобов’язаннях Кооперативу. Загальна земельна площа його становила в 2007 році 5517.8. Після реформування земельний фонд господарства залишився в існуючих межах.

Сільськогосподарське підприємство займається виробництвом сільськогосподарської продукції рослинництва і тваринництва і реалізацією її, а, отже, є платником єдиного фіксованого податку. Продукцію соняшника дане господарство виробляє і для себе і для реалізації її на сторону. В 2008 році в господарстві було отримано 5974 ц товарного насіння соняшнику, собівартість якого склала 22.52 грн. за 1 ц. Але вирощування соняшнику, як і кожної продукції, пов’язане з витратами на його виробництво, які становили в 2008 році 134534.48 грн. Саме відображення цих витрат в бухгалтерському обліку і було поставлено на меті даної дипломної роботи.

Основою обліку витрат на виробництво продукції соняшнику є раціонально організований первинний та виробничий облік, на основі якого і ведеться бухгалтерський облік. Слід відмітити, що ведення бухгалтерського обліку в СБК “Краяни” поставлено на належному рівні, значних порушень у його веденні не спостерігається. Первинні документи оформляються своєчасно, однак їх якість бажає кращого, деякі бланки документів старі.

Бухгалтерський облік в господарстві ведуть вручну, без використання ЕОМ, що значно уповільнює процес. Тому хотілося б щоб в подальшому господарство знайшло кошти і придбало хоч один комп’ютер і програму бухгалтерського обліку.

Для внутрішнього аналізу, а також аналізу вищестоящими організаціями в бухгалтерії складається звітність по рослинництву, яка дає змогу відмітити тенденцію в розвитку галузі рослинництва, віднайти резерви його розвитку.

Але ніхто не досконалий, тому і в веденні бухгалтерського обліку в СБК “Краяни” є значні порушення, які можуть бути виявлені в результаті проведення аудиту виробничої діяльності.

З введенням в дію Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та нового Плану рахунків, працівники бухгалтерії в СБК “Краяни” почали інтенсивно перевчатися, щоб надалі вести облік згідно до Законодавства України.

В господарстві мало уваги приділяється питанням фінансування та організації роботи з охорони навколишнього середовища та охорони праці, чим пояснюється значна кількість нещасних випадків.

Отже, підводячи підсумок проведеній роботі, господарству можна було б дати такі пропозиції:

1- Для вдосконалення способу збору інформації необхідно контролювати якість виробленої продукції.

2- Обробляти дані для економічного аналізу та бухгалтерського обліку за допомогою ЕОМ.

3- Враховувати при проведенні аналізу роботи господарства всі можливості і резерви збільшення виробництва продукції, а отже і підвищення прибутку та рівня рентабельності.

4- Здійснювати контроль за впровадженням у виробництво нових технологій, пропозицій за результатами проведення економічного аналізу господарства.

5- Працівникам бухгалтерії досконало вивчити Національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку.

6- Працівникам окремих ланок кооперативу своєчасно представляти в бухгалтерію первинні документи відповідно до графіку документообороту.

7 Статті калькуляції обліку витрат в рослинництві необхідно залишити в існуючій назві, дещо змінивши їх зміст відповідно до вимог П(С)БО 16 “Витрати”.

8- На першому етапі бажано в кооперативі використовувати рахунки класу 8 і 9, щоб без всяких вибірок скласти третій розділ Звіту про фінансові результати. А в подальшому використовувати тільки рахунки класу 9.

9- Керівництву кооперативу звернути увагу на недостатнє фінансування робіт по охороні праці і довести його до нормативів.

Коментар модератора

Додатки не передбачені

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення