Дипломна робота «Управління комунікаціями проекту», 2005 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 17.05.2010 15:45 · від Vero_nika · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

1.Теоретико-методичні засади управління проектними комунікаціями 6 1.1. Комунікації проекту: поняття, види. Комунікаційна модель проекту 1.2. Підходи до управління процесами комунікацій проекту 13 1.3. Методичні підходи до оцінки ефективності управління комунікаціями проекту 19 2. Аналіз ефективності проектної взаємодії в мережі ресторанів ТОВ «Мировая Карта» 25 2.1. Характеристика фінансово-господарського стану та зовнішнього оточення підприємств мережі ТОВ «Мировая Карта» 25 2.2. Оцінка проектної діяльності підприємств мережі ТОВ «Мировая Карта» 45 2.3. Специфіка управління комунікаціями у проектах мережі ТОВ «Мировая Карта» 68 3. Розробка системи комунікацій в проектах ресторанно-готельного бізнесу 71 3.1. Причинно-наслідковий аналіз проблем проектної комунікації на підприємстві 71 3.2. Обґрунтування проекту створення системи проектних комунікацій 73 3.3. Організаційні заходи із ефективної реалізації проекту створення системи проектних комунікацій 78

Висновок

У даній роботі були розглянуті актуальні питання діагностики, оцінки, створення та впровадження процесів проектних комунікацій на підприємстві.

У першій частині роботи висвітлено основні теоретичні питання щодо проектних комунікацій, описана комунікаційна модель проекту, визначені основні підходи до управління комунікаціями проекту, окреслені методологічні підходи до оцінки ефективності управління проектними комунікаціями.

Одже, перший розділ роботи ілюструє, що управління комунікаціями проекту на сучасному етапі реалізується на основі процесного підходу та за допомогою програмних засобів. Основними групами показників, які характеризують ефективність проектних комунікацій є – загальні результативні показники проектної діяльності, показники продуктивності управлінської праці, показники економічності апарату управління.

У другому розділі за допомогою класичних методів дослідження проведена всебічна характеристика проектно-орієнтованої компанії. Зроблено характеристику її фінансово-господарського стану, зовнішнього середовища, подано глибокий та всебічний аналіз проектної діяльності, розглянуто питання специфіки управління проектними комунікаціями на підприємстві.

Другий розділ дозволяє зробити висновки про те, що компанія «Мировая Карта» має чітко визначені місію та цілі, маркетингову та виробничу стратегію, орієнтована на розвиток та зростання через реалізацію проектів. Портфель компанії складається з таких напрямків діяльності – франчайзинг, консалтингова діяльність, власні ресторани та готелі, створення маркетингових альянсів, тобто передача на комерційній основі права користування торговою маркою компанії. Аналіз фінансово-господарського стану та зовнішнього середовища свідчить про стійкі позиції підприємства на ринку ресторанно-готельних послуг.

Проектна діяльність компанії проаналізована за допомогою інструментарію проектного аналізу. Зроблено такі види аналізу проектів – маркетинговий, технічний, фінансовий, економічний, соціальний,, управління проектними ризиками.

Результати аналізу дозволяють зробити висновок, що проектна діяльність на даний час є взагалі успішною, але процеси управління проектами потребують вдосконалення для того, щоб втримати показники результативності на бажаному рівні у довгостроковій перспективі.

У заключній частині другого розділу розглядається питання специфіки управління проектними комунікаціями у проектах компанії.

Проаналізувавши проектну взаємодію у «Мировой Карте» можна сказати, що на даний час у компанії переважають неофіційні, неформальні комунікації, що призводять до високого ступеня невизначеності та свідчить про недосконалість системи комунікацій.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення