Дипломна робота «Облік і аудит грошових коштів в касі підприємства та на рахунках в банку», 2008 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 17.05.2010 15:22 · від Net · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 6 2. Організація обліку касових і розрахункових операцій 11 2.1. Облік руху грошових коштів в касі підприємства 11 2.2. Облік операцій по рахунках в банках 30 2.3. Облік інших грошових коштів 47 3. Облік руху грошових коштів 50 3.1. Загальна характеристика і методика складання “Звіту про рух грошових коштів” 50 3.2. Збір і підготовка необхідної інформації для складання “Звіту про рух грошових коштів” 53 4. Аудит руху грошових коштів 67 4.1. Аудит обліку грошових коштів в касі 67 4.2. Аудит операцій по рахунках в банках 86 4.3. Аудит розрахунків акредитивами і чеками 90 4.4. Перевірка дотримання методики проведення обліку руху грошових коштів 94 5. Прикладне використання комп’ютерної техніки 100 6. Охорона праці 108 6.1. Управління охороною праці в економічній структурі 109 6.2. Виробнича санітарія і гігієна праці 111 6.3. Організація безпечних умов праці на робочому місці 113 6.4. Пожежна профілактика 115 Висновки та рекомендації116 Список літератури 118 Додаток А Прибутковий касовий ордер 121 Додаток Б Видатковий касовий ордер 122 Додаток В Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів 123 Додаток Д Об’ява на внесок готівкою 124 Додаток Ж Касова книга 125 Додаток К Журнал-ордер № 1 126 Додаток Л Платіжне доручення 127 Додаток М Виписка банку 128 Додаток Н Звіт про рух грошових коштів за 2001 рік 129 Додаток П Методика складання розділу І “Рух коштів у результаті операційної діяльності” 130 інвестиційної діяльності 135 Додаток С Методика складання розділу ІІІ “Рух коштів у результаті фінансової діяльності” 138 Додаток Т Методика визначення чистого руху коштів та узгодження їх залишків 140 Додаток У Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників форми №3 річної фінансової звітності підприємства 141

Висновок

Згідно з темою дипломної роботи в ній було розкрито питання обліку руху грошових коштів, касових та розрахункових операцій:

Дана характеристика колективного підприємства фірми “Валтекс”.

Висвітлені питання обліку касових та банківських операцій при переході на міжнародні стандарти ведення бухгалтерського обліку на основі нормативно-законодавчої бази установи.

Вказані бухгалтерські операції з відповідними рахунками та проводками по них.

Значна увага приділена порядку проведення аудиторських перевірок грошових коштів, класифікації порушень, змісту та послідовності проведення аудиторських процедур. За результатами проведеної аудиторської перевірки за березень місяць 2007 року, безпосередньо по КП фірмі “Валтекс” складено аудиторський висновок.

Розглянуто, як приділяється увага, питанню охорони праці в установі, а також на якому рівні знаходиться автоматизація робочого місця спеціаліста.

За підсумками проведеної роботи рекомендую:

- дотримувати п.5.4.3. Положення про ведення касових і банківських операцій у національній валюті, в частині понадлімітних залишків готівки в касі, з цією метою посилити контроль за дотриманням ліміту залишку готівки в касі посадовою особою у відповідності з чинним законодавством;

- не допускати порушення п. 2.15. Положення про ведення касових операцій у національній валюті, в частині порушення строків 3 денного звітування підзвітними особами;

- сплатити самостійно штрафні санкції до бюджету за порушення п.п. 5.4.3. та 2.15. Положення про ведення касових операцій у національній валюті ;

- накласти адміністративні стягнення на посадових та матеріально-відповідальних осіб за результатами проведення аудиторської перевірки;

- автоматизувати систему обліку при допомозі програми “ІС Бухгалтерія”, придбання програми є нагальною необхідністю для підприємства.

Проведена робота допоможе уникнути помилок виявлених під час проведення перевірки, а також вона розкриває значимість ведення обліку касових та банківських операцій в установі при переході на нові міжнародні стандарти бухгалтерського обліку.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення