Дипломна робота «Дослідження механізму застосування факторингу на прикладі Видавничо-поліграфічнго підприємства "Видавничий будинок"», 2010 рік

З предмету Фінанси · додано 18.12.2010 19:17 · від ірина · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ і. Теоретичні основи факторингових операцій 1.1. Поняття, завдання й функції факторингу 1.2. Сучасний розвиток факторингу 1.2.1. Світовий розвиток факторингової галузі 1.2.2. Розвиток факторингу в Україні 1.3. Переваги й недоліки факторингових операцій 1.4. Класифікація й види факторингових угод 1.5. Правове регулювання факторингових угод 1.5.1. Особливості українського законодавства 1.5.2. Оподаткування факторингових операцій Розділ іі. Дослідження ринку факторингових операцій 2.1. Огляд світового ринку факторингу 2.2. Український ринок факторингових операцій 2.3. Основні гравці факторингу на українському ринку 2.4. Аналіз діяльності аналізованого підприємства 2.4.1. Коротка характеристика підприємства 2.4.2. Аналіз ефективності використання банківського кредиту за допомогою програми Project Expert Розділ ііі. Застосування факторингу в господарській діяльності підприємства 3.1. Переваги застосування факторингу підприємствами 3.2. Вартість факторингового обслуговування 3.3. Аналіз ефективності факторингового фінансування для підприємства за допомогою програми Project Expert 3.4. Відмінність фінансування при факторингу від кредитування Висновки Резюме Список використовуваної літератури

Висновок

Отже, факторинг — це особливо вигідна для підприємств дрібного і середнього бізнесу форма фінансування, що дає змогу керівництву і працівникам сконцентруватися на виробничих проблемах і максимізації прибутку, що прискорює одержання більшої частини платежів, гарантує повне погашення заборгованості і знижує витрати з ведення рахунків. Факторинг дає гарантію платежу і рятує постачальників від необхідності брати додаткові і дуже дорогі кредити в банку. Все це сприятливо впливає на фінансове становище підприємств.

Проте не слід вважати факторинг панацеєю від усіх проблем з дебіторською заборгованістю, наприклад, жоден банк не візьме на обслуговування прострочену або безнадійну дебіторську заборгованість. Зазвичай банки вимагають, щоб із покупцем продукції існували постійні зв'язки, тобто обслуговують лише надійних та перевірених дебіторів.

Якщо оцінювати вітчизняний ринок факторингу загалом, то впродовж останніх двох років він динамічно розвивається, виникають нові факторингові компанії, щоразу більше банків пропонують цю послугу. Серед них ВАТ «Укрексімбанк», АБ «Факторіал-Банк», АКБ «ТАС — Комерцбанк» та низка інших.

Отже, факторинг актуальний для підприємств, які:

• здійснюють поставки товарів (виконання робіт, надання послуг) з відстрочкою платежу (на умовах товарного кредиту) терміном від 15 до 60 днів;

• прагнуть до нарощування обсягів поставок за умов маркетингової та технологічної готовності, але не мають достатнього фінансування обігових коштів.

Основними конкурентними перевагами факторингу для постачальників є:

1. можливість збільшення кількості потенційних покупців за рахунок побудови ефективної системи продажу в кредит;

2. можливість збільшення обсягів поставок за рахунок збільшення кількості покупців;

3. можливість трансформації дебіторської заборгованості у грошові кошти та досягнення, таким чином, балансу грошових потоків, збільшення за рахунок цього ліквідності та рентабельності поставок;

4. можливість здійснення оптових закупівель значних партій товарів та, відповідно, підтримання розширеного асортименту, за рахунок наявності обігових коштів, для миттєвого задоволення вимог покупців;

5. поліпшення ділового іміджу та платоспроможності через можливість проведення своєчасних розрахунків зі своїми кредиторами;

6. зміцнення ринкової позиції;

7. відсутність застави;

8. гарантована відсутність іммобілізації оборотних коштів у дебіторську заборгованість.

Основними конкурентними перевагами факторингу для покупців є:

1. можливість проведення розрахунків із постачальниками з відстрочкою платежу після реалізації товару (робіт, послуг) кінцевому споживачу;

2. можливість користування товарним кредитом, а тому відсутність необхідності в кредиті банку;

3. можливість збільшення обсягів закупівель із відстрочкою платежу.

Основними перевагами факторингу для банку (фактора) є:

• посилення ділових відносин із клієнтами через пропозицію додаткової конкурентоспроможної послуги;

• додаткова можливість збільшення клієнтської бази за допомогою залучення на обслуговування платоспроможних покупців (дебіторів)

постачальника;

• збільшення ресурсної бази банку через збільшення у постачальників (клієнтів) обсягів грошових надходжень на поточні рахунки внаслідок збільшення обсягів їх поставок;

• диверсифікація кредитного ризику між покупцями (дебіторами);

• можливість для банку отримати додаткові джерела доходів;

• зменшення обсягів резервування за факторингом порівняно з кредитними операціями.

Підсумовуючи, варто зазначити, що цей фінансовий інструмент має значно більше плюсів, ніж мінусів, особливо це стосується торгових підприємств, де питання достатності оборотних коштів стоїть дуже гостро. Багато таких підприємств вирішує дилему, коли хочеться залучити нових покупців, стимулюючи їх вигідними умовами товарного кредиту та підтримувати рівень оборотних коштів на належному рівні. У цій ситуації факторинг — оптимальне рішення. Це також стосується і потужних виробників, де проблема реалізації стоїть на першому плані.

Проаналізуємо перешкоди для поширення факторингу в нашій країні. Насамперед, це неврегульованість законодавчої та нормативної бази; в Україні відсутній єдиний законодавчий акт, який би регулював факторингову діяльність. Запровадження факторингу утруднюється також і прийнятою практикою ведення торгово-збутових операцій, яка передбачає, як вже згадувалося, передплату та майже повну відсутність комерційного кредиту. Важливу роль відіграє й обізнаність менеджерів, економістів та керівників з факторингом як економічним інструментом. Саме сучасна підготовка спеціалістів та фахівців українських підприємств повинна розкрити їм ефективні методи управління підприємством, які є загальноприйнятими в міжнародній практиці, серед яких і факторинг. Крім того, серед причин недостатньої розвиненості факторингових послуг у нашій країні досить часто зазначають відсутність економічного аналізу розрахунку, дієвого контролю за якістю обслуговування та практичного досвіду ведення факторингових операцій.

Використання факторингу не лише дає змогу підприємству уникнути кризових явищ, а й сприятиме подальшому розвитку підприємства, отриманню великих прибутків та збільшенню ринкової вартості підприємства.

Коментар модератора

113 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?