Дипломна робота «Психологічні причини виникнення агресивної поведінки», 2009 рік

З предмету Психологія, педагогіка · додано 16.05.2010 16:46 · від z · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. Теоретичний аналіз психологічних особливостей агресивної поведінки 8 1.1. Поняття агресії та її види 8 1.2. Агресія як інстинктивна поведінка: психоаналітичний підхід 16 1.3. Етіологічний підхід до вивчення агресивної поведінки 19 1.4. Підхід до агресії Е. Фромма 21 1.5. Фрустраційна теорія: агресія і фрустрація 22 1.6. Теорія соціального научіння: біхевіоральна модель агресивної поведінки 25 1.7. Погляди вітчизняних психологів на агресію 29 Розділ 2. Прояв особливостей агресивної поведінки особистості 33 2.1. Прояв особливостей агресивної поведінки підлітків 33 2.2. Сукупність чинників, що можуть викликати агресивну поведінку особистості 39 2.3. Мотивація агресивної поведінки суб’єкта 45 Розділ 3. Дослідження психологічних причин виникнення агресивної поведінки 53 3.1. Діагностика рівня агресивних проявів і психологічних якостей суб’єкта 53 3.2. Дослідження кореляції між рівнем агресивної поведінки особистості та її психологічними якостями 61 Висновки 65 Список використаних джерел 67 Додатки 70 ДОДАТОК А. Тест «Агресивність» 71 ДОДАТОК Б. Фрайбургський особистісний опитувальник (FPI) 76 ДОДАТОК B. Тренінг для ознайомлення з методами контролю агресивних проявів особистості 90

Висновок

Відповідно до наших завдань можна зробити наступні висновки.

1. Проаналізувавши психологічну і філософську літературу з проблеми виникнення агресивної поведінки, ми виявили, що різні психологічні школи й напрямки мають різні погляди на агресивну поведінку і причини виникнення агресії. Жодна школа не дає повної відповіді на це питання, але дозволяє вивчити і пояснити певний аспект проблеми. Цю проблему розглядали вчені різних напрямків психології (біхевіоризму, психоаналізу, гуманістичного напрямку). Тож, на основі аналізу літератури, можна говорити, що дослідники розглядали агресію як:

• інстинктивну, природжену поведінку, конфлікт між свідомим і несвідомим людини (психоаналіз);

• ситуативну поведінку, наслідок фрустрації (поведінковий напрям);

• різновид психологічного захисту, відповідь людини на обмеження свободи (гуманістичний напрям) та ін.

2. Дослідження особливостей проявів агресивної поведінки у дітей підліткового віку, дає підстави констатувати, що якості агресивності підліток набуває під впливом помилок, упущень у виховній роботі, складнощів в оточуючому його середовищі. Агресивність в особистісних характеристиках підлітка формується в основному як форма протесту проти нерозуміння дорослих, через незадоволеність своїм положенням в суспільстві, що виявляється у відповідній поведінці. Так само можуть впливати і природні особливості – його темперамент, наприклад, збудливість і сила емоцій, що сприяє формуванню таких рис вдачі як запальність, дратівливість, невміння тримати себе.

3. Дослідники виділяють безліч причин, які можуть викликати агресивну поведінку. Це нервова система (вплив певних ділянок мозку), генетичні чинники, оточення суб’єкта (вплив сімейного виховання, відносини з оточуючими), біохімічний вплив (вживання алкоголю, наркотиків), фізичні причини (спека, тіснота, біль, перевтома), атакуюча поведінка інших людей. Також окремо вивчається агресивна поведінка, що виникає у групі, натовпі. В цьому випадку детермінантами агресивної поведінки може бути втрата індивідуальності, ідентифікація з групою.

4. Дослідивши кореляцію рівня агресивності особистості та її характерологічних якостей, ми з’ясували, що на рівень агресивності суб’єкта впливають його особистісні риси. Гіпотезу нашого дослідження доведено.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?