Дипломна робота «Дослідження стану світового та українського ринку венчурного фінансування інноваційних підприємств на прикладі ВАТ «РВВ»», 2008 рік

З предмету Фінанси · додано 16.05.2010 14:22 · від Vikky · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи венчурного фінансування 6 1.1. Поняття і сутність венчурного фінансування 6 1.2. Інноваційне підприємство, його особливості і функції 11 1.3. Венчурна модель фінансування інноваційних підприємств 16 1.4. Характеристики стадій венчурного фінансування 28 Розділ 2. Фінансування інноваційних підприємств: міжнародна і українська практика 37 2.1. Програми стимулювання розвитку індустрії, прийняті в США 38 2.2. Міри державної підтримки венчурного капіталу в Японії 45 2.3. Програма розвитку індустрії венчурного фінансування в Ізраїлі 48 2.4. Проблеми і перспективи формування індустрії фінансування інноваційних підприємств в Україні 53 2.5. Кредитна модель створення інноваційного підприємства в програмі “Project Expert” 70 2.6. Розрахунок показників у програмі Project Expert 74 Розділ 3. Проект організації венчурного фінансування інноваційного підпри-ємства 93 3.1. Інноваційне підприємство «РВВ» як венчурний проект: структура бізнесу, ризики, політика розвитку 93 3.2. Венчурне фінансування інноваційного підприємства «РВВ»: джерела, інструменти, умови 98 3.3. Проект організації венчурного фінансування інноваційного підприємства в програмі “Project Expert” 102 3.4. Розрахунок показників у програмі Project Expert 104 Висновки 123 Резюме Список використаної літератури

Висновок

Сьогодні венчурний бізнес є механізмом, що діє і розвивається, який має величезний потенціал зростання. А ряд вдало проінвестованих українських проектів, які знайшли своє майбутнє в глобальному просторі, додатковий аргу-мент до даної тези.

Один з найголовніших виводів полягає, в тому, що формування венчурної індустрії – це об'єктивна необхідність, яка обумовлена сучасною дійсністю, вимогою при переході до постіндустріального розвитку, вступом до інноваційної економіки.

При написанні даної роботи зроблені наступні висновки:

-Венчурне фінансування – це спосіб фінансування інноваційних компаній що розвиваються, при якому венчурні капіталісти одержують певну частку акціонерного капіталу компанії в обмін на надані кошти і можливість наступного вигідного продажу цієї частки;

- Основною задачею венчурного капіталіста є прискорення зростання компанії, у зв'язку із цим венчурний капітал надається на тривалий термін і не зменшує грошовий потік під час функціонування компанії;

- Венчурні капіталісти привносять у компанії свій досвід і особисті ділові зв'язки, прискорюючи тим самим зростання компанії;

- Вихід здійснюється шляхом продажу пакета акцій, що належить венчурному капіталісту, або менеджерам компанії (MBI), або стратегічному інвесторові (M&A), або шляхом виводу акцій компанії на фондовий ринок (IPO);

Індустрія венчурного фінансування впливає на формування структури промисловості, збільшуючи частку інноваційних компаній.

Розвиток індустрії венчурного фінансування є пріоритетною задачею для підвищення конкурентоспроможності країни на світових ринках.

З метою підвищення конкурентоспроможності основною задачею держави є зробити стимулюючий вплив на розвиток індустрії венчурного фінансування.

У зв'язку з наростаючим відставанням України від світових економічних лідерів проблема формування індустрії венчурного фінансування стає особливо актуальною. Уряд вживає ряд заходів щодо стимулювання розвитку індустрії венчурного фінансування, однак ці міри не є ефективними.

Аналізуючи стан індустрії венчурного фінансування можна зробити наступні висновки:

- Українська індустрія венчурного фінансування представлена на 99 % іноземним венчурним капіталом.

- В основному венчурні фонди інвестують у компанії, що займаються будівництвом, деревообробкою, упакуванням, і при цьому вони не зацікавлені в справжніх високотехнологічних компаніях.

- Іноземний венчурний капітал не приймає ризик, пов'язаний із впровадженням нових технологій, тим самим не сприяє технологічній перебудові економіки України.

- Венчурні фонди інвестують у компанії з історією, що перебувають на більш пізніх етапах розвитку.

- Середній розмір угоди знаходиться в діапазоні від одного мільйона доларів до десяти.

- У керуванні венчурних фондів і фондів прямого інвестування за різ-ними оцінками перебуває порядку 3-4 мільярдів доларів.

- В Україні обсяг потреби у венчурному капіталі становить порядку 40-60 мільйонів доларів.

- Прибутковість від вкладень венчурних фондів становить від 15,7 % до 70 % річних.

- Основні виходи здійснювалися шляхом продажу пакета акцій стратегічному партнерові.

Виходячи з перерахованого вище, необхідно вирішення ряду істотних проблем, що перешкоджають розвитку венчурної індустрії в Україні:

- Нерозвиненість інфраструктури, що забезпечує появу в науково-технічній сфері України нових і розвиток існуючих малих і середніх швидкозростаючих технологічних інноваційних підприємств, здатних стати привабливим об'єктом для венчурного інвестування;

- Відсутність українського капіталу у венчурній індустрії України - одного з основних факторів привабливості країни для закордонних інвесторів;

- Недостатня інформаційна підтримка венчурної індустрії в Україні;

- Недостатня кількість кваліфікованих керуючих венчурними фондами й низький рівень інвестиційної культури підприємців;

- Обмеженість у виборі джерел фінансування венчурних фондів, серед яких поки неможлива пряма присутність традиційних для закордонної економіки інвесторів, наприклад, пенсійних і страхових фондів;

- Питання організаційно-правової форми венчурного фонду;

- Низька ліквідність венчурних інвестицій, значною мірою обумовлена недостатньою розвиненістю фондового ринку, що є найважливішим інструментом вільного виходу венчурних фондів із проінвестованих підприємств.

Відносно об'єктів інвестування, тобто інноваційних підприємств, можна відзначити наступні факти: активно розширюється число технопарків, активно впроваджується культура підприємництва, здійснюються заходи щодо державних замовлень. Величезний внесок у розвиток даного питання внесли асоціації професійних учасників, за рахунок організації венчурних ярмарків і форумів. Тенденція в цьому напрямку позитивна й набирає свої обороти.

Відносно організаційно-правової форми венчурного фонду необхідно вести роботу з розробки найбільш оптимальної форми організації, чим уже наявні, а саме Договір простого товариства й Закритий пайовий інвестиційний фонд.

Розвиток секторів для інноваційних компаній на фондових біржах теж позитивний сигнал для інвесторів. Фондові біржі завжди були найбільш привабливим інструментом «виходу» з інвестицій.

Інформаційна інфраструктура також активно розвивається. Внесок у даний процес вносять інтернет-портали, ярмарки венчурних інвестицій і інноваційних підприємств, державна політика в області розвитку інноваційного бізнесу, як на державному, так і на регіональному рівнях, наявність центрів венчурного фінансування у великих містах країни. Високий пріоритет віддається даному питанню в багатьох засобах масової інформації. З'являється безліч центрів по підготовці кадрів для венчурного бізнесу.

Таким чином, венчурний бізнес розвивається, але він лише на шляху до свого остаточного становлення. Інвестування у венчурні проекти ще не структурувалося у єдиний сектор зі своїми стандартами. Силу тільки набирають пули досвідчених керуючих, спеціалізовані юридичні і консалтингові фірми, біржові площадки.

Однак головне в тому, що позитивна тенденція закладена й необхідно лише час і певні послідовні зусилля для досягнення поставленої мети - вибудовування працюючої, збалансованої й потужної системи венчурної індустрії.

У роботі було представлено 2 варіанти інвестування інноваційного підприємства: кредитне і вечурне фінансування. У кредитній моделі підприємство отримавши кредити вимушено було нести тягар виплати дорогих відсотків банкам починаючи з шостого місяця проекту.

У венчурній моделі бізнес-ангел набуває 69% акцій і діставши можливість управління компанією на початку 3 кварталу інвестиційного періоду набуває додаткове устаткування у вигляді 6 плазмових панелей, що дозволяє приблизно на 20% збільшити об'єми продажів в порівнянні з об'ємами продажів, можливими в кредитній моделі інвестування.

У таблиці представлений порівняльний аналіз економічних показників двох проектів для наочної демонстрації переваги венчурного фінансування.

Таблиця 3.4.Показники ефективності двох варіантів проектів:

Показник Кредитне фінансування Венчурне фінансування

NPV Чистий наведений дохід 840620,85грн 1170368,85 грн

IRR Внутрішня норма рентабельності 216,9% 342,3%

PI Індекс прибутковості 4,59 6,67

ARR Середня норма рентабельності 215,17% 310,04%

Кеш-фло Баланс готівки на кінець проекту 1207590,54 грн 19748117,88 грн

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали