Дипломна робота «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності», 2009 рік

З предмету Право · додано 16.05.2010 13:21 · від Grozz · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 5-6 Розділ І. Зовнішньоекономічна діяльність як об’єкт правового регулювання. 1.1. Поняття, принципи та види зовнішньоекономічної діяльності 7-12 1.2. Об’єкти зовнішньоекономічної діяльності 12-15 1.3. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності 15-31 1.4. Методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності 31-39 Розділ ІІ. Зовнішньоекономічні договори (контракти). 2.1. Поняття і види зовнішньоекономічних договорів 40-50 2.2. Форма зовнішньоекономічного договору 50-63 2.3. Порядок укладання зовнішньоекономічних договорів 64-69 Розділ ІІІ. Відповідальність у галузі зовнішньоекономічної діяльності 3.1. Поняття і види відповідальності у зовнішньоекономічній діяльності 70-71 3.2. Майнова відповідальність суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності 71-78 3.3. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності 78-82 3.4. Кримінальна відповідальність у зовнішньоекономічній діяльності 82-86 Висновки 87-90 Список використаних джерел 91-97 Додатки 98-103

Висновок

Одним з головних факторів, що впливає на рівень світового прогресу та розвиток економіки кожної окремої країни, є міжнародна торговельна діяльність.

Реформи, які відбулися в Україні останніми роками, націлені на розбудову демократичної правової держави, що має ґрунтуватися на ринковій економічній системі. Складовою нього процесу стала орієнтація України на повномасштабне входження до світової економічної системи. Лібералізація, відміна державної монополії на зовнішню торгівлю, збільшення кількості суб'єктів зовнішньоторговельного обігу не є відмовою держави від втручання в систему регулювання зовнішньої торгівлі Більш того, світовий досвід свідчить, що відбувається посилення та форсифікація такого впливу, пріоритети, принципи, механізми та інструменти якого взаємопогоджені на міжнародному рівні в численних двосторонніх та багатосторонніх угодах. Підвищення ефективності зовнішньоторговельної політики держави, що має забезпечити зміцнення позицій країни на світовому ринку, є одним з вирішальних факторів цього процесу. Для забезпечення ефективного функціонування ринку має бути створена національна система його правового регулювання, що сприятиме економічному розвитку країни та відповідатиме основним вимогам міжнародно-правового простору. Крім того, для забезпечення належного виконання зазначених правил необхідно створити ефективний механізм та інституції системи всередині країни. Успіх експортера на ринку країни визначається економічними, організаційними та правовими факторами. Будь-яка економічна діяльність у зовнішній сфері вимагає насамперед чіткого уявлення про правові акти, відповідно до яких вона має здійснюватися. Регулювання відносин між державами та учасниками зовнішньоторговельного обігу здійснюється через комплексну правову систему, що містить зафіксовані правила підприємницької діяльності у сфері міжнародного обміну товарами та послугами, інформацією, результатами інтелектуальної діяльності, що ґрунтуються на національних інтересах і відповідають міжнародно-правовим нормам.

Як зазначалося на початку роботи, мета бакалаврської полягає у аналізі діючого на сьогодні законодавства та праць вчених-теоретиків з приводу правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Як бачимо, стан правового висвітлення цієї теми в Україні доволі високий, адже законодавчо передбачено врегулювання основних положень зовнішньоекономічної діяльності, чітко визначене поняття такої діяльності та її принципи. Щодо видів зовнішньоекономічної діяльності, то вона провадиться за принципом: дозволено все, що не заборонено законом.

У ході дослідження праць вчених-теоретиків виявлено, що об’єкти зовнішньоекономічної діяльності збігаються з об’єктами цивільного права, ними виступають: товар, гроші, цінні папери, результати інтелектуальної діяльності, роботи, послуги.

Проаналізувавши суб’єктів права, котрі за законодавством України можуть здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, а також подібних суб’єктів у іноземних правових системах, можна зробити висновок, що існує можливість підібрати організаційну форму товариства для роботи у будь-якому напрямку зовнішньоекономічної діяльності. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності відрізняються один від одного способами заснування, принципами дії, розподілу прибутків, відповідальності тощо. При цьому потрібно зважати, що у різних країнах статус, здавалося б, однакових підприємств, може бути різним. Так, до роботи приєднано додатки в таблицях, у котрих наведено інформацію щодо іноземних суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, їх назви та органи, що здійснюють їх реєстрацію.

Існує також і безліч методів, котрими держави регулюють зовнішньоекономічну діяльність на своїх територіях. Найпоширенішими з них є методи квотування та ліцензування товарів, що перетинають державні кордони. Втім, поруч з ними для державного регулювання міжнародної торгівлі уряди активно використовують і нетарифні засоби - регулювання адміністративного характеру, не пов'язане із застосуванням митних тарифів.

В ході здійснення господарської діяльності між суб'єктами господарювання, комерційні підприємства яких знаходяться в різних державах, укладаються зовнішньоекономічні договори (контракти). Такі договори можуть мати різну форму, в залежності від предмету договору, порядку прийому-передачі продукції, строків оплати тощо. Але, разом з тим, певні вимоги до форми зовнішньоекономічного договору існують, і в Україні вони оформлені на законодавчому рівні, що свідчить про високий рівень державного гарантування інтересів учасників зовнішньоекономічних відносин.

За порушення Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» або пов'язані з ним закони України, або за порушення своїх зобов'язань, які випливають з договорів (контрактів), Україна як держава, а також і всі суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності та іноземні суб'єкти господарської діяльності несуть відповідальність. При цьому варто додати, що ця відповідальність здійснюється тільки на умовах і в порядку, визначеному законами України.

Також цікавим є той факт, що вищезгаданим Законом передбачається лише майнова та кримінальна відповідальність. Адміністративна відповідальність не названа, що свідчить про недосконалість цього Закону, але все ж вона достатньо широко застосовується у сфері зовнішньоекономічній діяльності, а особливо при порушенні суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності митних правил.

У бакалаврській роботі наведені дані звітності ДПАУ, які свідчать про високий рівень ефективності законодавства, котре визначає відповідальність за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Зовнішньоекономічні відносини в умовах суттєвого поширення й активізації міжнародних зв'язків перестали бути монополією держави. Проте в літературі питанням правового регулювання цієї сфери правовідносин приділено недостатньо уваги. Поняття «зовнішньоекономічне право» ще не увійшло до наукової та нормативної лексики, частіше вживається визначення «правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності». Основою для введення в науку та практику зовнішньоекономічного права є не стільки існуючі теорії чи історичний досвід з цього витання, скільки наша дійсність. Ми маємо можливість спостерігати сучасні процеси зміни природи держави, суспільно-економічних відносин всередині неї і на міжнародному рівні, а також права, яке покликане закріплювати ці зміни в самій системі права та у відповідних правових нормах. В сучасній правовій системі зовнішньоекономічне право не утворює самостійної галузі права, оскільки водночас є предметом цивільного, адміністративного, фінансового та деяких інших галузей права. Зовнішньоекономічне право можна розглядати як складову (підгалузь) цивільного права, або як складову господарського, а саме комерційного права, питання про необхідність виокремлення якого обговорюється в наукових колах [46].

Таким чином, на основі аналізу вищевикладеного, зрозуміло, що знання системи правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності є основою його успішного здійснення між зацікавленими учасниками міжнародного товарообміну.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення