Курсова робота «Дослідження та аналіз ринку праці м. Запоріжжя.», 2008 рік

З предмету Економіка праці · додано 15.05.2010 22:58 · від Elena · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Місце і роль ринку праці у соціально-економічному житті суспільства 4 2. Аналіз стану та основних показників ринку праці м. Запоріжжя 9 3. Аналіз стану політики зайнятості в Запорізькому регіоні 13 4. Державне регулювання зайнятості населення, організація діяльності служб зайнятості 15 Висновок 23 Перелік посилань 26 Додаток А Схема ринку праці 28 Додаток Б Механізм регулювання зайнятості населення 29 Додаток В Прогноз ринку праці до 2015 року 30

Висновок

Ринок праці – це система суспільних відносин, пов’язаних з наймом і пропозицією праці, тобто з її купівлею і продажем; це також економічний простір – сфера працевлаштування, в якій взаємодіють покупці і продавці праці; і це механізм, що забезпечує узгодження ціни і умов праці між роботодавцем і найманими працівниками та регулює її попит та пропозицію.

Головним завданням держави на ринку праці за умов перехідного періоду має стати розширення простору продуктивної зайнятості, де працездатне населення може заробити на життя. Це означає, що необхідний курс не на банкрутство, а на підтримку підприємств, не на складний і дорогий дозвільно-реєстраційний порядок відкриття малого бізнесу, а простий явочно-інформаційний і таке інше.

Сучасний механізм регулювання ринку праці – це поєднання ринкового механізму саморегулювання економічних процесів і системи заходів державного сприяння зайнятості. При цьому система державного регулювання має передбачити законодавче, нормативно-правове та інформаційне забезпечення політики зайнятості, а також економічні, соціально-політичні та організаційно-адміністративні важелі для її реалізації.

Державне регулювання зайнятості, забезпечуючи зміни у її рівні на структурі, повинне, по-перше, створити умови для послідовних переміщень трудових ресурсів з урахуванням справжніх розмірів і глибини диспропорції в їх розподілі, по-друге, покласти в основу цих переміщень критерій економічної доцільності та ефективності господарювання. Такий підхід передбачає розроблення конкретних механізмів і важелів державної системи регулювання ринку праці.

Поліпшення ситуації на ринку праці м. Запоріжжя можливо за умови плідної співпраці з роботодавцями.

Провідними напрямками реформування ринку праці повинні стати реструктуризація зайнятості, трансформація оплати праці та удосконалення системи регулювання ринку праці. Саме вирішення цих завдань спроможне забезпечити не лише суттєве підвищення рівня життя широких верств населення, але й формування соціальної структури, подібної до європейських зразків (подолання масштабної бідності, створення численного середнього класу, зменшення рівня розшарування).

В цілому акценти державної політики необхідно поступово зміщувати від практики регулювання поточної ситуації, що складається на національному ринку праці, до застосування превентивних заходів і турботи про якість національної робочої сили, насамперед - шляхом усунення інституційної недосконалості вітчизняного ринку праці.

Необхідно впроваджувати гнучкі форми зайнятості з метою вирішення проблем безробіття й пошуку нових джерел робочої сили та оптимізації її використання.

Підвищити мобільність робочої сили можна шляхом:

- поширення інформації про становище на регіональних ринках праці;

- впровадження додаткових стимулів створення робочих місць в депресивних регіонах;

- розвитку вахтових методів тимчасового працевлаштування;

- демократизації ринку житла.

В Україні необхідно впровадити новітні соціально-правові механізми регулювання поведінки особи в сфері трудових відносин, які повинні характеризуватися всебічним розвитком колективно-договірного та індивідуально-договірного регулювання питань у сфері праці та соціального захисту (зокрема, щодо графіку роботи, порядку надання вихідних днів та відпусток, форми організації і системи оплати праці, заходів трудового заохочення та відповідальності).

Адміністрації підприємств має бути надано право спільно з профспілковими комітетами встановлювати за рахунок власних коштів широкого кола додаткових, порівняно з встановленими законом, трудових та соціально-побутових пільг для працівників свого колективу або окремих їх категорій.

Державне регулювання повинне обмежуватися чітко визначеними сферами, а саме: захистом прав та законних інтересів працівників, охороною їхніх життя та здоров'я, охороною праці жінок, неповнолітніх дітей, інвалідів та інших соціально вразливих груп працівників, встановленням мінімальних державних соціальних стандартів і гарантій з цих питань та забезпеченням їх дотримання.

Прогноз ринку праці до 2010 року наведений у Додатку В.

Прогнозні розрахунки до 2010 р., зроблені в НДІ Міністерства економіки з урахуванням аналізу тенденцій розвитку ринку праці, показали, що пропозиція робочої сили буде поступово зростати та відповідно буде зростати рівень зареєстрованого безробіття. Тому необхідно поступово створювати всі необхідні передумови, щоб пом’якшити песимістичний варіант прогнозу ринку праці.

З цією метою розвивається та вдосконалюється робота служби зайнятості України.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?