Курсова робота «Організація фінансової діяльності акціонерних товариств на прикладі ВАТ "Дубномолоко"», 2009 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 13.05.2010 15:12 · від Паша · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ І. Особливості організації фінансів акціонерного товариства 5 1.1. Ефективність фінансовoї діяльності акціонерних товариств 9 1.2. Порядок формування та розподілу прибутку акціонерних товариств 11 1.3. Маркетинговий аналіз ринкових умов господарювання 13 Розділ II. Загальна оцінка фінансової діяльності підприємства. Інформація про підприємство та основні техніко-економічні показники 14 2.1. Аналіз виробничих ресурсів підприємства та джерел фінансування 20 2.2. Аналіз фінансових ресурсів 30 2.3. Підприємство в умовах ринкового господарювання 32 Розділ ІІІ. Формування напрямків розвитку ВАТ «Дубномолоко» 40 Висновки 41 Список використаної літератури 43

Висновок

Акціонерне товариство - це організаційно-правова форма об'єднання, утворена на основі добровільного погодження юридичних і фізичних осіб, які об'єднали свої фінансові та матеріальні ресурси і випустили в обіг акції з метою отримання прибутку.

Статутний капітал акціонерного товариства відкритого типу формується шляхом продажу акцій у формі відкритої підписки, а в акціонерних товариствах закритого типу статутний капітал створюється лише за рахунок внесків засновників, тому що у відкриту підписку акції не поступають.

Створення і функціонування акціонерних товариств опосередковано фінансовими відносинами, які охоплюють грошові відносини з засновниками товариства та їхніми трудовими колективами, постачальниками і покупцями, бюджетом та позабюджетними фондами, страховими компаніями і банками, а також грошові відносини, пов'язані з отриманням і розподілом своїх доходів і накопичень, формуванням і використанням відповідних фондів грошових коштів.

Ефективність фінансово-господарської діяльності акціонерних товариств оцінюється загальним обсягом одержаного прибутку та його величиною на одиницю вкладеного капіталу та понесених витрат.

Припинення діяльності товариства здійснюється шляхом його реорганізації або ліквідації. Рішення про реорганізацію товариства приймають загальні збори акціонерів, а у випадках, передбачених законодавством, - антимонопольний комітет або суд.

Основною метою діяльності ВАТ „Дубномолоко” є задоволення матеріальних, соціальних та культурних потреб акціонерів за рахунок прибуткової діяльності Товариства незабороненої законом, раціонального використання сировини, матеріальних, енергетичних, фінансових і трудових ресурсів, одержання прибутку в процесі здійснення виробничо-господарської, інвестиційної, комерційної та іншої підприємницької діяльності, залучення іноземних інвестицій, розвиток зовнішньоекономічних зв’язків України

Здійснивши аналіз діяльності ВАТ «Дубномолоко» можна сказати, що підприємство є успішним, його продукція має високу конкурентоспроможність у порівнянні з іншими виробниками.

В 2007 році на підприємстві було здійснено реконструкцію, у виробництво введено нове обладнання, що дозволяє повністю використовувати потужність підприємства, покращити умови роботи для робітників і відповідно підвищення їх продуктивності.

Також після реконструкції на підприємстві сир сичужний почали виготовляти за новітньою технологією, що значно підвищило його якісь і конкурентоспроможність.

В 2008 році на підприємстві покращились техніко-економічні показники порівняно з попередніми роками, а саме збільшились обсяги виробленої і реалізованої продукції, зросла кількість працівників, збільшився валовий прибуток.

Підвищити ефективність підприємницької діяльності можна за рахунок зростання продуктивності праці і зниження зарплатомісткості продукції (економія затрат живої праці).

Коментар модератора

Робота нормальна

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали