Дипломна робота «Дослідження шляхів удосконалення термодинамічних циклів в газотурбінних установках», 2008 рік

З предмету Техніка, технології · додано 13.05.2010 12:56 · від Александр · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Перелік умовних позначень 6 Вступ 7 Розділ 1. Гту простого циклу 10 1.1. Дійсний простий цикл ГТУ 10 1.2. Термодинамічний розрахунок дійсного простого циклу ГТУ 14 1.3. Охолодження лопаток ТВТ паром 22 1.4. Застосування металокераміки для деталей ТВТ 26 Розділ 2. Гту з регенерацією тепла 32 2.1. Дійсний цикл ГТУ з регенерацією тепла 32 2.2. Термодинамічний розрахунок дійсного циклу ГТУ з регенерацією тепла 35 Розліл 3. Гту з проміжним охолодженням 40 3.1. Дійсний цикл ГТУ з проміжним охолодженням робочого тіла 40 3.2. Термодинамічний розрахунок дійсного циклу ГТУ з одним ступенем охолодження робочого тіла 43 3.3. ГТУ з упорскненням води в проточну частину компресора 51 Розліл 4. Гту з проміжним підігрівом газу між турбінами 62 4.1. Дійсний цикл ГТУ з проміжним підігрівом газу між турбінами 62 4.2. Термодинамічний розрахунок дійсного циклу ГТУ з проміжним підігрівом газу між турбінами 64 Розділ 5. Охорона навколишнього середовища 71 5.1. Аналіз екологічної небезпеки проектуємого газотурбінного приводу ГПА 71 5.2. Розробка заходів, що підвищують екологічну безпеку проектуємого приводу ГПА 72 5.3. Розрахунок викидів шкідливих речовин двигуном ГПА 73 5.4. Оцінка відверненого еколого-економічного збитку 74 Розділ 6. Охорона праці 77 6.1. Небезпечні та шкідливі виробничі фактори виникаючі при експлуатації та ремонті проектованого ГПА 77 6.2. Технічні та організаційні заходи по зменшенню рівня дії небезпечних шкідливих факторів 78 6.3. Протипожежний захист 86 6.4. Інструкція для машиніста технологічних компресорів 89 Висновки 94 Список використаних джерел 97

Висновок

1. За проведеними розрахунками простого циклу були встановлені залежності ефективних параметрів ГТУ від параметрів робочого процесу (ТГ і ).

З розрахунків випливає, що при збільшенні ТГ поліпшуються ефективні параметри ГТУ, але збільшення ТГ обмежено максимальною величиною температури ( обмеження пов’язане з міцністью матеріалу, з якого виготовлені лопатки турбіни високого тиску). Як показують розрахунки збільшення ТГ від 1400 К до 1600 К не дає позитивного ефекту, це пояснюється зростанням з 4 до 10%. Тому покращення питомих параметрів ГТУ за рахунок підвищення температури газу перед турбіною стає неефективним.

Розглянуто використання парового охолодження лопаток ТВТ. Встановлено переваги використання пари в якості охолоджувача, в тому, що пара має вдвічи більшу теплоємність ніж повітря. Використання пари дозволить суттєво зменшити витрати охолоджувача при незмінній допустимій температурі лопатки ТВТ ТДОП або збільшити ТГ при однаковій величині охолоджувача.

Розглянуто застосування керамічних матеріалів у високотемпературних елементах ТВТ та встановлено, що елементи з керамічних матеріалів не потребують охолодження при підвищених робочих температурах.

2. Проведені розрахунки ГТУ з регенераціею тепла встановили наступне:

- при збільшенні ТГ і питома потужність Nеп, питома витрата палива Се, ефективний ККД ηе ГТУ мають однакову з простим циклом функціональну залежність;

- регенерація можлива лише при невеликих, оскільки при великих температура повітря за компресором більша за температуру газів за турбіною.

- питома потужність ГТУ з регенерацією тепла буде на 3-10% нижчою ніж у ГТУ, яка працює за простим циклом;

- питома витрата палива Се буде меньшою, а ефективний ККД ηе ГТУ більшим ніж у простому циклі, оскільки збільшиться кількість підведеного тепла за рахунок регенерації.

При сучасних параметрах робочого процесу ГТУ (ТГ = 1300 - 1700 К і - 30 ) ККД =30 - 40% застосування регенерації з техніко-економічних причин недоцільно. Застосування регенерації в робочому процесі ГТУ доцільно використовувати лише для ТГ.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?