Курсова робота «Робота над картиною, малюнком на уроках української мови в 4 класі», 2005 рік

З предмету Психологія, педагогіка · додано 13.05.2010 10:55 · від Оля · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 РОЗДІЛ 1. Значення та теоретичні засади роботи над картиною на уроках української мови 5 1.1. Значення роботи над картиною на уроках української мови 5 1.2. Роль засобів мистецтва у формуванні емоцій та почуттів 8 1.3. Художня картина як засіб розвитку мови учнів 11 1.4. Основні аспекти роботи над картиною на уроках української мови у 4 класі 16 РОЗДІЛ 2. Організація навчального процесу складання твору за художньою картиною 19 Висновки 25 Список використаних джерел 28 Додатки 30

Висновок

Одним із завдань навчання і виховання в школі є виховання всесторонньо розвиненої особи, але це неможливо без вдосконаленням мови, тому завдання розвитку мови школярів є в даний час одним з головних завдань школи. Мета уроків рідної мови в середній школі полягає в тому, щоб підвищити рівень мовного розвитку школярів, удосконалити їх мовні вміння і навики. Особливу роль у вихованні мовного розвитку відіграє культурознавчий аспект, він буде найбільш дієвим, якщо на уроках української мови і літератури учні будуть знайомитися з різними видами мистецтва, і перш за все з живописом. Живопис, як особливий вид мистецтва, знайомить учнів з дійсністю, виховує любов до рідної природи, пошану до людської праці, вчить бачити і розуміти прекрасне в мистецтві і житті.

Отже, підсумовуючи роботу над темою курсової, можна зробити наступні узагальнення.

Робота за картинами, як один з різноманітних видів робіт по розвитку мовлення, починається з перших днів перебування дитини в школі і, поступово ускладнюючись і заглиблюючись, продовжується впродовж всього періоду навчання.

На сучасному етапі розвитку суспільства існують різні підходи до визначення цілей і завдань навчання і виховання в школі. Головними завданнями загальноосвітньої школи є:

 Задоволення національно – культурних потреб населення, виховання фізично і морально здорового покоління;

 Забезпечення засвоєння школярами системи знань;

 Формування наукового світогляду, політичної, економічної, правової культури, самостійності в поповненні знань;

 Вироблення у молоді усвідомленої громадянської позиції, людської гідності, відповідальності за свої вчинки.

Основні завдання вивчення української мови в початковій школі – формування комунікативної, лінгвістичної, мовної і лінгвокультурологичної компетенції школярів, розвиток орфографічної і синтаксичної письменності, інтенсифікації усної і письмової культури мови учнів.

Виховання всесторонньо розвиненої особи неможливо без вдосконалення такого інструменту пізнання і мислення, як мовлення. Тому завдання розвитку мовлення учнів є в даний час одним із головних завдань школи, а насамперед уроків української мови.

Завдяння вчителя полягає в тому, щоб допомогти учням усвідомити, що опанувати мову як засібом спілкування - це означає оволодіти чотирма видами мовної діяльності – читанням, слуханням, розмовою і писемністю.

На перший погляд може здатися, що для початкової школи це завдання неактуальне - всі наші учні до певної міри вже володіють рідною мовою: вони уміють читати, розуміють усну мову, можуть розмовляти і писати по-українсьськи.

Однак всі ми знаємо, як обмежені їх мовні можливості. Знаємо, з якою працею багато хто з них читає, як погано вони розуміють прочитане, особливо навчально-наукові тексти. Знаємо, що вони не уміють слухати, стежити за думкою того, що говорить, виділяти у вислові основну інформацію. Знаємо, яка недосконала їхня власна усна і письмова мова.

Не оволодівши рідною мовою в школі, підліток вступає в життя неповноцінною людиною, яка не вміє спілкуватися з іншими людьми, нездібною захистити словом свої інтереси, повноцінно брати участь у виробничому і суспільному житті країни, успішно організувати своє власне життя.

Завдання уроків рідної мови в початковій школі в тому і полягає, щоб підвищити рівень мовного розвитку школярів, удосконалити їх мовні вміння і навики у всіх чотирьох видах мовної діяльності. Успішно удосконалювати ж мову учнів можна лише тоді, коли учень почне відноситися до неї свідомо.

Проблема мовного розвитку, зокрема вдосконалення навиків мовлення, вирішується шляхом єдності двох підходів: через розділ «Мовлення» і через мовний аспект розділу «Мова», націленого на формування навиків наукового мовлення.

В розділі «Мовлення» подається система завдань, творів і викладів, розрахованих на всесторонній розвиток у учнів навиків зв'язного мовлення, в опорі на поняття стилів і типів мовлення, тексту.

Развинене мовлення дає можливість володіння достатньо великим запасом слів, уміння використовувати усім арсеналом фонологічних, словотворчих, морфологічних і синтаксичних засобів мови відповідно до норм літературного мови, а також уміння користуватися цими засобами в різних ситуаціях з врахуванням завдання точної передачі інформації, завдання бути зрозумілим для співрозмовника і завдання впливу на співрозмовника.

Аналізуючи вищесказане, можна зробити висновок, що уроки з української мови з використанням художніх картин, малюнків, є досить актуальними, необхідними, корисними і пізнавальними у наш час, вони дають змогу учням розвивати зв’язне мовлення, вдосконалювати і поповнювати свій словниковий запас, активізують їхні емоції і почуття, полегшують продукування усвідомленої спонтанної мови учнів, а також впливають загальне естетичне виховання особистості, формування художнього смаку, інтересів і потреб, розвиток естетичних суджень про мистецтво.

Коментар модератора

Робота нормальна

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?