Курсова робота «Побудова організаційної структури управління АТП», 2004 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 11.05.2010 19:05 · від Дарія · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1.1. Реалізація функцій менеджменту на підприємстві 1.1.1. Планування 1.1.2. Організація взаємодії 1.1.3. Мотивація 1.1.4. Контроль 1.2. Використання методів менеджменту на підприємстві 1.2.1. Методика розробки організаційної структури транспортного підприємства 1.2.1. 1. Загальна характеристика основних організаційних структур транспортного підприємства 1.2.1. 2. Основні чинники, що впливають на вибір організаційної структури 1.2.1. 3. Етапи розробки організаційної структури 1.2.1. 4. Визначення типу організаційної структури 1.2.1. 5. Визначення переліку функцій виробництва і управління 1.2.1. 6. Визначення кількості управлінців за функціональними напрямками і функціями 1.3. Визначення переліку структурних підрозділів підприємства 1.4. Закріплення видів діяльності і функцій за структурними підрозділами 1.5. Розподіл працівників за структурними підрозділами 1.6. Розробка схеми організаційної структури 1.7. Висновки та пропозиції Список літератури

Висновок

Система управління підприємством повинна формуватись, виходячи із зростаючих потреб ринку. У разі недостатньої відповідності існуючої структури організації і функцій, які виконуються підрозділами, організації праці управлінського персоналу тощо необхідним умовам вирішення перспективних задач, виникає необхідність її систематизації адекватно ситуації.

В результаті виконання мною даної роботи було встановлено показники роботи АТП, що характеризують можливість виконання підрозділами покладених на них функцій; визначено тип організаційної структури АТП; розраховано наявність трудових ресурсів з їх ефективним розподіленням за підрозділами.

Функціональна організаційна структура використовується там, де з'являється функціональний розподіл праці і функціональна спеціалізація. Коли окремі функції (виробництво, маркетинг, фінанси, кадри, матеріально — технічне забезпечення та ін.) отримують організаційне закріплення (створення відповідних підрозділів), тоді в підприємстві утворюється функціональна організаційна структура, яка зв'язує ці підрозділи в єдине ціле і встановлює зв'язки підпорядкування в підприємстві.

Широке використання функціональних організаційних структур пов'язане з тими перевагами, які дає їх використання. Основні з них: можливість виконання тієї чи іншої роботи найбільш ефективним способом — результат функціональної спеціалізації; ефективне використання ресурсів — як результат зменшення дублювання зусиль і робіт; стабільність (найбільш ефективна в стабільному зовнішньому середовищі); швидке вирішення нескладних проблем, які знаходяться в компетенції однієї

функціональної служби; орієнтація на діючі технології і ринок, що склався; орієнтація на цінову конкуренцію. Основні недоліки функціональних структур: функціоналізм; розвиток вертикальних зв'язків піднімає рішення проблем, що виникають на різних рівнях управління, до її головного керівника, що відволікає його від рішення стратегічних питань і зосереджує і його увагу на рутинних питаннях; повільне вирішення складних міжфункціональних проблем.

При виборі організаційної структури потрібно враховувати наступні фактори:

 розмір підприємства;

 різноманітність діяльності;

 складність продукції;

 географічне розташування підприємства;

 ставлення до підприємства власників, вищого керівництва і співробітників;

 рівень професійної підготовки управлінців;

 галузь діяльності;

 рівень і характер спеціалізації виробництва і його кооперації;

 технологія виробництва;

 динамізм зовнішнього середовища;

 стратегія, яка реалізується підприємством;

 матеріальні і інформаційні зв'язки підприємства;

 рівень розвитку інформаційної системи підприємства.

При оптимізації і розробці організаційних структур підприємств треба пам'ятати про такі важливі правила:

 кожна функція, яка реалізується підприємством, повинна бути закріплена за конкретною службою (підрозділом);

 неприпустимо закріплення однієї функції за двома або більше службами чи підрозділами;

 в ієрархії управління не повинно бути підпорядкування одному суб'єкту управління більш, ніж шести - семи об'єктів на одному рівні управління.

Коментар модератора

22 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?