Курсова робота «Масова комунікація», 2006 рік

З предмету Соціологія · додано 11.05.2010 23:57 · від ruslan · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1.Поняття масової комунікації 5 1.1. Поява та розвиток феномену масових комунікацій 6 1.2. Функції масових комунікацій 8 2.Системи масової комунікації 10 2.1. Глобалізація масової комунікаці 11 2.2. Індустрія масової комунікації 18 3.Сучасний стан та тенденції розвитку масових комунікацій 21 3.1. Стан і напрямки розвитку політичної свідомості індивідів сучасного українського суспільства 21 3.2. Масова комунікація – парадокс сучасного світу 25 Висновки 28 Список використаної літератури 30

Висновок

Підсумовуючи вищезазначене, можно зробтит висновок про те, що глобалізація інтенсивно змінює не тільки економічний і політичний ландшафт планети, але й впливає на картину масових зв'язків. Саме вона, згідно зі своєю природою служить гармонізації миру, етизації людських відносин, взаємодії політичних систем, взаємозбагаченню національних культур, але у своєму перекрученому виді може сприяти їхній уніфікації, спрощеності, стандартизації. Багато в чому це залежить від того, ким управляємо процес глобалізації, або хто на нього впливає. Проте, сутність процесу глобалізації, його природа й загальна закономірність розвитку "прокладе собі дорогу " через усе різноманіття зовнішніх форм.

Проблеми масових комунікацій - це проблеми віртуалізації соціального, політичного, культурного простору. Ця проблема привертає дедалі пильнішу увагу дослідників багатьох галузей знань, тобто власне стала домінуючою в сучасній епістемології. Особливо актуальною вона є для України, яка намагається вирішити стратегічну мету – увійти до кола цивілізованих націй сучасності. Прорив України у всіх сферах суспільного життя можливий лише за умови чіткого визначення перспективних імператив з урахуванням глобальних напрямків розвитку людства.Важливою складовою процесів глобалізації став розвиток новітніх інформаційних технологій, які призвели до глобальних трансформацій у сфері комунікації. Електронна революція з її багатьма технічними новинками дуже швидко змінює світ. Одночасно із значними перевагами ці процеси спричинюють і значні ризики. Через те дотримання пріоритетів демократичного розвитку світового співтовариства, збереження і розширення прав людини, зокрема визнання життєво важливим нового права людини – права на комунікацію, повинні стати важливою передумовою вироблення публічної політики і створення відповідних законів інформаційної ери.

В цілому глобазізація являє собою не “природній”, сформований сам по собі процес. Безумовно, технологічний прогрес інтенсифікує процеси інформаційного обміну, збільшує рівень взаємозалежності планети. Разом з тим, форми втілення тенденцій глобалізації ( у тому числі і в МК) відображають конфігурацію, що склалася на сьогоднішній день у світі політичних і економічних сил. Головні медійні трансляційні структури здійснюють вирішальний вплив на виробництво и розподіл світових інформаційних потоків. Глобальна лібералізація потоків економіки, зменшення регулюючої ролі держави з очевидністю виявляється і в області МК. Влада найчастіше віддає пріорітет розвитку комерційних медіа, на той чаc коли, традиційні медіа скорочуються. Це в свою чергу накладає відбиток на загальний змістовий спектр матеріалів, де домінуючими є форми, припускаючі, на сам перед орієнтацію на комерційний успіх. МК стали могутніми трансляторами цінностей суспільного попиту як світового феномену.

Серйозні визови глобалізації МК пред 'являють національній державі. Світові медіа, найчастіше стають одним із інструментів реалізації влади в тих політико-культурних просторах, де раніше домінували інформаційні інститути національної держави.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення