Курсова робота «Дієздатність фізичних осіб», 2009 рік

З предмету Право · додано 11.05.2010 14:12 · від ruslan · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ стр.3 Розділ I Поняття та елементи дієздатності фізичної особи стр.4-8 Розділ ii Диференціація дієздатності фізичної особи: 2.1. Повна дієздатність стр.9-10 2.2. Часткова дієздатність стр.10 -13 2.3. Обмежена дієздатність фізичної особи та визнання її недієздатною стр.14-20 Розділ iii Обмеження дієздатності фізичних осіб: цивільно – правові проблеми стр.21-26 Розділ iv Судова практика в справах визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним стр 26-29 Висновки стр.30-31 Список використаної літератури стр.32

Висновок

Отже, відповідно до статті 24 Цивільного кодексу України людина як учасник цивільних відносин вважається фізичною особою. В сучасному цивільному законодавстві України, інших держав та в міжнародних угодах і концепціях для визначення людей, як суб'єктів права вживається поняття “фізичні особи”. В основах цивільного законодавства воно використовується, як тотожне поняттям “громадяни”, що не можна визначити цілком точним, оскільки терміном “фізичні особи” охоплюються всі люди, як учасники цивільних правовідносин на території держави. Під цивільною правоздатністю цивільне законодавство розуміє здатність фізичної особи мати цивільні права та обов'язки. Така цивільна правоздатність виникає у момент народження особи та припиняється з моменту її смерті

Я важаю, для того, щоб мати можливість самостійно створювати для себе цивільні права і обов'язки, фізична особа має бути не тільки правоздатною, а й дієздатною.

У найпростішому вигляді дієздатність як правова категорія може бути визначена як здатність особи своїми діями набувати прав та обов'язків. Вона може бути визначена й інакше — як здатність особи вчиняти дії з правовими наслідками. У кожному разі наголошується, що дієздатна особа сама для себе, своїми власними діями набуває прав та обов'язків, у результаті власних дій стає учасником правовідносин.

Цивільне законодавство України передбачає можливість визнання громадянина обмежено дієздатним чи не дієздатним.

Визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним є важливою гарантією захисту прав і законних інтересів громадян. Обмеження в дієздатності громадянина внаслідок зловживання спиртними напоями або наркотичними засобами, крім того, спрямовано на посилення боротьби з пияцтвом та зловживанням наркотичними засобами і має велике значення для запобігання порушенням громадського порядку та виховання громадян у дусі свідомого ставлення до праці, сім'ї, додержання Конституції та законів України, поважання прав і свобод, честі й гідності інших людей. Проаналізувавши деякі аспекти обмеження цивільної дієздатності громадянина, можна дійти висновку, що під час розробки норм як чинного, так і ЦК УРСР щодо обмеження дієздатності громадянина запозичувався досвід нормотворчої діяльності римських юристів та зарубіжних законодавців. Однак ця проблема у вітчизняному цивільному законодавстві ще потребує на додаткову увагу.

Виходячи з усього сказаного, змістом дієздатності треба визнати здатність громадянина своїми діями набувати цивільних прав і створювати цивільні обов'язки (правонабувальна здатність); здатність самостійно здійснювати цивільні права та виконувати обов'язки (правоздійснювальна або правовиконавча здатність); здатність своїми діями розпоряджатися належними особі правами (право-розпорядча здатність); здатність нести відповідальність за протиправну поведінку (деліктоздатність). Можна сказати, що дієздатність є надана громадянину можливість реалізації своєї правоздатності власними діями.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?