Курсова робота «Організація казначейської роботи з виконання місцевих бюджетів за доходами», 2009 рік

З предмету Фінанси · додано 11.05.2010 12:16 · від Вадим · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 1. Теоретичні аспекти казначейської роботи з виконання місцевих бюджетів за доходами 6 1.1. Характеристика доходів місцевих бюджетів 6 1.2. Сутність казначейської роботи з виконання місцевих бюджетів за доходами 9 1.3. Нормативно-правове забезпечення казначейського обслуговування місцевих бюджетів 12 2. Організація казначейського обслуговування місцевих бюджетів за доходами 2.1. Організаційна характеристика ГУДКУ у Вінницькій області 16 2.2. Механізм здійснення операцій з платежами до місцевих бюджетів 19 2.3. Аналіз виконання місцевого бюджету за доходами 24 3. Напрямки удосконалення казначейського обслуговування місцевих бюджетів 32 Висновки і пропозиції 40 Список використаних джерел 43 Додатки

Висновок

При формуванні доходів місцевих бюджетів та організації їх виконання в Україні існують серйозні недоліки, зв'язані з щорічною зміною видів податків, зарахованих у місцеві бюджети, відсутністю стабільних нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і зборів, відсутністю єдиних правил ув'язування доходів місцевих бюджетів і регіональних податкових надходжень, а також зрозумілих формул міжрегіонального перерозподілу доходів. Існуюча система розподілу трансфертів не сприяє зміцненню фінансової дисципліни і не припускає пошук додаткових джерел доходів місцевих бюджетів. Крім того, в основу формування місцевих бюджетів в Україні покладений витратний метод, коли планування доходів зазначених бюджетів на основі сформованих витрат приводить до перекручування оцінок фінансових потреб регіонів.

Сьогодні місцеві бюджети формуються в дуже складних фінансово-економічних умовах з надзвичайно динамічним податково-бюджетним законодавством, що спричиняє ряд негативних наслідків.

Дохідна частина бюджету будь-якого рівня виконується на основі поступлень податкових і неподаткових платежів, що сплачуються юридичними і фізичними особами, надходжень з інших джерел. Учасниками процесу формування дохідної частини є: платники податків, органи стягнення, установи банків, органи державного казначейства, фінансові органи.

Платники податків сплачують платежі до бюджету через установи банків, у яких вони обслуговуються. Банк платника перераховує грошові кошти на рахунки за надходженнями, відкриті в управліннях державного казначейства в розрізі кодів бюджетної класифікації доходів і територій, на яких справляються дані платежі.

Органи казначейства являються в даному випадку банком для отримувачів бюджетних коштів, виступаючи в ролі розпорядника коштів бюджету по відношенню до банку, де відкриті його рахунки. Комерційні банки, де відкриті рахунки платників податків, і установи Національного банку України, в яких зосереджено кореспондентські рахунки комерційних банків, виступають посередниками між платниками платежів, отримувачами бюджетних коштів і органами казначейства.

Найголовніша характеристика казначейської системи виконання бюджету та її відмінність від банківської полягає в тому, що казначейство концентрує в єдиній системі два потоки грошових ресурсів, які виникають процесі виконання бюджету, на єдиному казначейському рахунку Окрім того, казначейська система передбачає здійснення функцій контролю за цільовим спрямуванням коштів навчальних закладів та управління наявними коштами, які консолідуються на єдиному казначейському рахунку

Зарахування доходів на аналітичні рахунки казначейства проводиться щоденно, що підтверджується випискою банку по кожному рахунку, до якої додаються копії платіжних документів. Органи державного казначейства здійснюють облік усіх сум за кодами бюджетної класифікації в розрізі видів податків і зборів, що поступили. Органи державного казначейства на підставі документів, переданих від органів стягнення, здійснюють повернення платникам помилково або надміру сплачених платежів. Повернення платникам помилково або надмірно сплачених платежів забезпечується з того бюджету, до якого зараховується у поточному бюджетному році платіж, який підлягає поверненню. При цьому кошти з відповідного аналітичного рахунку, з якого необхідно зробити повернений платіжним дорученням управління (відділення) державного казначейства перераховуються на відкриті на їх ім'я в установах банків рахунки. Усі податки та інші платежі, які поступили на рахунки за надходженнями, повинні бути розподілені за встановленими нормативами. За допомогою програмного забезпечення органами казначейства щоденно проводиться розмежування платежів до бюджету, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами, між загальним і спеціальним фондами державного та місцевих бюджетів.

Загальні принципи касового виконання державного та місцевих бюджетів за доходами органами казначейства визначаються Бюджетним кодексом і законом про Державний бюджет України на поточний рік. Організація казначейського обслуговування бюджетів за доходами передбачає ведення щоденних операцій з обліку надходжень платежів, складання відповідних розрахункових документів та передачі даних до вищестоящих та зацікавлених органів.

Переваги казначейського обслуговування переконливо свідчать про необхідність його запровадження. Але ряд проблемних питань, які виявлено в ході казначейського обслуговування місцевих бюджетів, спонукають Державне казначейство України до необхідності удосконалення та оптимізації окремих процедур казначейського обслуговування, а саме:

• оптимізації документообігу та скорочення обсягів робіт, що здійснюються в ручному режимі;

• в максимальному обсязі запровадити систему "Клієнт-Казначейство". При цьому слід зазначити, що розробка даного програмного забезпечення має враховувати специфіку казначейського обслуговування, тобто проведення попереднього та поточного контролю в процесі казначейського обслуговування місцевих бюджетів.

В загальному, можна зробити висновок що, з огляду на незначний досвід роботи з казначейського обслуговування місцевих бюджетів, глобальні та найбільш важкі етапи вже успішно пройдено, основні зусилля тепер направляються на роботу з поступового удосконалення здобутого.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали