Курсова робота «Правовідносини, їх елементи і види», 2004 рік

З предмету Право · додано 10.05.2010 18:02 · від Валерія · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ І: Поняття та ознаки правовідносин. 1.1. Ознаки правовідносин 5 1.2. Структура правовідносин 8 1.3. Передумови виникнення правовідносин 10 Розділ ІІ: Суб’єктивне право і суб’єктивний обов’язок як основний юридичний зміст правовідносин. 2.1. Суб’єкти правовідносин 13 2.2. Об’єкти правовідносин 20 2.3. Юридичні факти Розділ ІІІ: Види правовідносин 31 Висновок 35 Список використаної літератури 37

Висновок

В ході написання курсової роботи було досягнуто поставленої мети, вирішено всі завдання. Підводячи підсумки виконаної роботи слід зробити слідуючи висновки.

Правовідносини — це врегульовані нормами права суспільні відносини, в яких виникає індивідуальний зв'язок між різними суб'єктами, на підставі юридичних фактів, юридичних прав і обов'язків, які відповідають або не суперечать діючим нормативно-правовим актам.

Основні ознаки правовідносин: а) вони виникають на основі норм права; б) характеризуються наявністю сторін, які мають суб'єктивні права та юридичні обов'язки; в) є видом суспільних відносин фізичних чи юридичних осіб, організацій і спільностей; г) здійснення суб'єктивних прав чи додержання юридичних обов'язків у правовідносинах контролюється і забезпечується державою.

Термін «структура» містить елементний склад правовідносин і правові зв'язки між ними, тобто власне відносини між суб'єктами.

Правовідносини виникають і розвиваються за певних передумов.: матеріальні (загальні) та юридичні. Норма права і правовідносини є взаємозалежними.

Суб'єктивне юридичне право, і суб'єктивний юридичний обов'язок об'єднує те, що вони випливають із юридичних норм; забезпечуються державою; не безмежні, а існують у певних суворих рамках — це завжди «міра» поведінки.

Суб'єктивні права і обов'язки перебувають у тісному взаємозв'язку, є взаємозалежними, обумовленими одні одними. Завдяки їм між їх носіями — суб'єктами виникає зв'язок, який називається правовідносинами.

Права і обов'язки державних органів та їх посадових осіб як носіїв спеціальної правосуб'єктності виражаються через їх повноваження.

Суб'єкти правовідносин — індивіди, організації або спільності, які на підставі юридичних норм можуть бути учасниками правовідносин — носіями суб'єктивних прав та юридичних обов’язків.

Об'єктами правовідносин є матеріальні і духовні цінності, які здатні задовольняти потреби людей, держави і суспільства. Об'єкти правовідносин не можна змішувати з предметами правового регулювання — суспільними відносинами. Об'єкти правовідносин є компонентом (елементом) правовідносин. Вони характеризують матеріальний і духовний зміст правовідносин.

Юридичні факти - це конкретні життєві обставини, що передбачені нормами права, які зумовлюють виникнення, зміну та припинення правових відносин.

Надання правового характеру тим чи іншим обставинам цілком залежить від волі законодавця, офіційної влади, а не самих учасників життєвого процесу, хоча без них ці обставини могли б і не наступити. Не право породжує подібні факти, вони виникають і існують поза ним, але право надає їм статусу юридичних з метою їх регуляції, впорядкованості суспільного і державного життя. Це реакція правової норми па конкретну ситуацію, яка передбачена в її гіпотезі. Юридичні факти служать безпосередньою підставою для появи і функціонування правовідносин.

Види правовідносин класифікуються : за функціональним призначенням; за характером дій зобов'язаної сторони; за кількістю суб'єктів; за суб’єктами; за розподілом прав та обов’язків між суб’єктами; за видами галузей права; за методом правового регулювання; за ознаками часу дії; за волевиявленням сторін, а вони в свою чергу поділяються також.

Законодавцям варто взяти до уваги, що норма – це правило, що фіксує (декларує, установлює) відношення відповідно до своєї ідеї, ідеального поняття, що становить її підґрунтя. Тому юридична норма має базуватися на своїй фундаментальній ідеї, що лежить в основі відповідних соціальних відносин. Саме в цьому випадку юридичні норми будуть вписуватися в загальний етичний лад конкретного суспільства, бути частиною загального процесу функціонування і регулювання відносин.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?