Курсова робота «Державний суверенітет України –важлива гарантія побудови незалежної держави.», 2006 рік

З предмету Право · додано 10.05.2010 17:56 · від Валерія · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 РОЗДІЛ І. Поняття та значення Декларації про державний суверенітет України 5 1.1. Державний та конституційний лад України 10 РОЗДІЛ ІІ. Поняття суверенітету 20 2.1. Поняття державного суверенітету України. Види суверенітету 24 2.2. Забезпечення суверенітету України 27 РОЗДІЛ ІІІ. Проблеми забезпечення суверенітету України 31 Висновки 34 Список використаної літератури 36\

Висновок

В ході написання курсової роботи було досягнуто поставленої мети, вирішено всі завдання. Підводячи підсумки виконаної роботи слід зробити слідуючи висновки:

З нормативно-правових актів випливають такі головні положення, що потім стали конституційними і сутність яких убачається в тому, що "... громадяни Республіки всіх національностей складають народ України". Вказується також, що "... народ України є єдиним джерелом державної влади в Республіці". Це означає, що виключно народ формує державну владу. Тільки народ має невід'ємне право визначати і змінювати форми та зміст свого державного життя, себто створити чи ліквідувати інститут президентства, вводити парламентаризм і т. д.

За державним устроєм Україна є складною унітарною державою.

Українська держава захищає конституційний лад і забезпечує його стабільність. Цей інститут конституційного права має особливий рівень захисту, внесення змін у розділ І Конституції України можливе тільки в разі схвалення їх на всеукраїнському референдумі.

У цей час Україна перебуває тільки на початку шляху до затвердження конституційного ладу. Адже конституційний лад не зводиться до існування демократичної конституції, а стає реальністю тільки тоді, коли конституція дотримується як громадянами, так і самою державою.

Суверенітет володіє такими основними властивостями : суверенітет єдиний і неподільний, він не може бути розділений; суверенна влада постійна - її не можна передати на деякий період кому-небудь; суверенна влада необмежена і надзаконна - жоден людський закон не може обмежувати суверенітет; суверенна влада підкоряється тільки божественним і природним законам, але не релігійним догмам.

Поняття суверенітету означає верховенство і незалежність влади. Суверенітет – невід’ємний атрибут держави, основа ефективної реалізації своїх багатогранних функцій. Із суверенітету України випливає її незалежність, самостійність органів державної влади у вирішенні зовнішніх і внутрішніх проблем. Державний суверенітет і незалежність – основоположні ознаки держави.

Суверенітет – це право самостійно вирішувати економічну, державну, соціальну та міжнародну політику, визначати завдання і функції держави. Суверенітет має абсолютно-відносний характер, він не повинен шкодити самій державі, народу і іншим державам.

Розрізняють внутрішню та зовнішню сторони суверенітету. Також державний суверенітет поділяється на потенційний і реальний.

Здобувши незалежність, народ України розпочав активну діяльність по створенню своєї демократичної правової держави. Ця розбудова розпочиналась в дуже складних умовах. Необхідно було перш за все здійснити перехід від статусу союзної республіки з обмеженим суверенітетом до статусу самостійної держави. Обов'язковими атрибутами держави є: Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України. Ці символи України встановлюються ст. 20 Конституції України та законами України. Шанування цих державних символів є обов'язком громадян України.

Будучи закріпленими Конституцією України, ці атрибути суверенності та незалежності потребують відповідної поваги й захисту.

За час, що пройшов з дня прийняття Декларація про державний суверенітет України, в країні відбулися істотні якісні зміни. Була прийнята Конституція України, більш ніж тисяча законів, що створили міцну нормативно-правову базу становлення України як суверенної, незалежної держави, що беруть початок з ідей Декларація про державний суверенітет України.

Я вважаю, що після здобуття незалежності нашої держави її керівництво та і вся українська нація повинна всякими засобами зміцнювати її суверенітет, авторитет на міжнародній арені, а також добробут та незалежність власної країни.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?