Курсова робота «Собівартість виробництва сільськогосподарської продукції тваринництва в аграрних підприємствах та резерви її зниження», 2008 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 11.05.2010 21:04 · від Ляна · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Науково – теоретичні основи витрат виробництва і собівартості продукції 7 1.1. Поняття та види витрат виробництва та собівартість продукції 7 1.2. Класифікація витрат 10 1.3. Структура та динаміка собівартості продукції тваринництва 13 2. Сучасний рівень собівартості продукції тваринництва 17 2.1. Природно економічна характеристика ТОВ «Тур». 17 2.2. Динаміка, структура та фактори, які впливають на собівартість продукції тваринництва ТОВ «Тур» 22 3. Резерви зниження собівартості продукції тваринництва 29 3.1. Зниження витрат на корми та дотримання норм їх споживання 29 3.2. Підвищення продуктивності тварин та оптимізація обсягу виробництва 33 3.3. Ціни на економічні ресурси та собівартість продукції тваринництва 39 Висновки та пропозиції 45 Додатки 48 Список використаної літератури 52

Висновок

Собівартість продукції є якісним показником, що характеризує виробничо-господарську діяльність підприємства. Собівартість відображає витрати підприємства на виробництво і збут продукції, виражені в грошовому вимірюванні. Окрім цього, в собівартості як в узагальнювальному економічному показнику знаходять своє віддзеркалення всі сторони діяльності підприємства: ступінь технологічного оснащення виробництва і освоєння технологічних процесів; рівень організації виробництва і праці, ступінь використовування виробничих потужностей; економічність використовування матеріальних і трудових ресурсів і інші умови і чинники, що характеризують виробничо-господарську діяльність.

Для комплексного аналізу собівартості продукції застосовуються спеціальні показники, які дозволяють розраховувати і аналізувати витрати підприємства на весь об'єм виробленої товарної продукції, витрати на виробництво конкретного виду продукції, а також витрати підприємства на отримання кожного рубля виручки.

З метою спрощення розрахунків і для систематизації даних всі витрати підприємства класифікуються. Причому дана класифікація є універсальною для всіх промислових підприємств, можуть змінюватися лише деякі статті залежно від спеціалізації підприємства.

Найважливішим моментом у вивченні такого показника, як собівар-тість є розгляд чинників, що впливають на показник і визначення основних напрямів по зниженню собівартості. Від того, як вирішує підприємство дане питання залежить отримання найбільшого ефекту з якнайменшими витратами, зростання накопичень, економія трудових, матеріальних і фінансових ресурсів. Собівартість відображає велику частину вартості продукції і залежить від зміни умов виробництва і реалізації продукції. Тому істотний вплив на рівень витрат роблять техніко-економічні чинники виробництва. Цей вплив виявляється залежно від змін в техніці, технології, організації виробництва, в структурі і якості продукції і від величини витрат на її виробництво. Звідси витікає, що виявлення резервів зниження собівартості повинне спиратися на комплексний техніко-економічний аналіз роботи підприємства: вивчення технічного і організаційного рівня виробництва, використовування виробничих потужностей і основних фондів, сировини і матеріалів, робочої сили, господарських зв'язків; а також всіх складових собівартості.

Проаналізувавши економічну ефективність виробництва продукції свинарства, можна зробити такі висновки: приріст живої маси 1 голови в ТОВ «Тур» в 2008 році порівняно з 2006 роком збільшився на 4,1 ц. або на 17,4%, затрати праці на виробництво 1 ц продукції збільшилися на 14,4%. Виручка від реалізації в 2008р. порівняно з 2006р. зросла. Так 2006р. виручка становила 4270 тис.грн, а в 2008 – 4623,8 тис.грн, тобто збільшилася на 120,4 тис.грн. так, виручка від реалізації продукції рослинництва зменшилась на 34,6тис.грн, а від реалізації продукції тваринництва збільшилася на 155 тис.грн. Собівартість 1 ц виробництва продукції в 2008 оці становила 3689 грн., що на 5,6% більше ніж в 2006 році (3493 грн.). В 2008 році господарство отримало збиток від реалізації 1 ц приросту живої маси свиней в розмірі 2192 грн.

Таким чином, можна зробити висновок, що господарству ТОВ «Тур» виробництво приросту живої маси свиней не вигідно.

З цих даних ми бачимо, що господарству необхідно дуже багато зробити на шляху до підвищення прибутків від реалізації продукції і, насамперед, необхідно підвищити рівень рентабельності. А для того, щоб цього досягти необхідно:

1. Серед факторів, які визначають продуктивність тварин, рівень і обсяг виробництва тваринницької продукції, вирішальне значення має повне і безперебійне забезпечення тваринництва різноманітними, повноцінними і дешевими кормами. Тому господарству потрібно забезпечувати тварин кормами, якіб позитивно впливали на продуктивність тварин, забезпечували їх білками і необхідними для нормальної життєдіяльності вітамінами.

2. Необхідно вдосконалювати техніку і технологію.

3. У тваринництві потрібно поліпшити природний стан і племінні якості тварин, поглибити спеціалізацію, досягти оптимальної концентрації поголів'я, освоїти інтенсивні технології їх утримання.

4. Впровадити нові форми господарювання і організації виробництва.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення