Дипломна робота «Розроблення системи НАССР для первинної переробки свинини на м’ясокомбінаті», 2005 рік

З предмету Інше · додано 08.05.2010 15:34 · від Татьяна · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Перелік умовних позначень та скорочень 6 Вступ 7 1. Огляд літератури 8 1.1. Розвиток свинарства і виробництво свинини в країнах світу та в Україні 8 1.1.1. Сучасний стан світового ринку свинини 8 1.1.2. Сучасний стан національного ринку свинини 10 1.1.3. Експорт та імпорт свинини 12 1.2. Фактори, що обумовлюють якість свинини 15 1.3. Вимоги до якості м’яса свиней 24 1.4. Вимоги для боєнь 28 1.5. НАССР як система менеджменту безпечності харчових продуктів 30 1.6. Висновки з огляду літератури 34 2. Результати власних досліджень 36 2.1. Об’єкти, матеріали та методи дослідженнь 36 2.2. Характеристика господарства 36 2.3. Розробка НАССР-плану на ТОВ “Амбар” 38 2.3.1. Основні етапи розробки НАССР-плану 38 2.3.2. Опис сировини, що надходить на виробництво 42 2.3.3. Опис продукції 43 2.3.4. Блок-схема первинної переробки свининина ТОВ “Амбар” 44 2.3.5. Опис етапів технологічного процессу 45 2.3.6. Аналіз небезпечних чинників 60 2.3.7. Визначення контрольних критичних точок 69 2.3.8. Обґрунтування контрольних критичних точок (ККТ) 74 2.3.9. Блок-схема первинної переробки свининина ТОВ “Амбар” 75 2.4. План–НАССР для первинної переробки свинини на ТОВ “Амбар” 76 2.5. Економічна ефективність 79 Висновки 81 Рекомендації та пропозиції 82 Список використаної літератури 83 Анотація 86 Додаток л (дерево рішень)97

Висновок

В результаті проведених досліджень можна зробити наступні висновки:

1 Необхідно на державному рівні прийняти програму розвитку тваринництва, в якій окремо виділити свинарство.

2 М’ясокомбінат ТОВ „Амбар” є досить потужне і сучасне підприємство по переробці свинини. На ньому достатньо уваги приділяється питанням якості продукції. Але жодної системи якості до цих пір ще не впроваджено.

3 Оскільки питання безпеки стоять на першому місці, то для цього підприємства була розроблена система НАССР

4 Впровадження системи НАССР дозволяє забезпечити безпечність продукції, що досягається шляхом проведення моніторингу і корегуючих дій у визначених чотирьох біологічних критичних контрольних точках.

5 Розроблення системи НАССР сприятиме підвищенню конку-рентоспроможності продуктів підприємства.

Коментар модератора

Відсутні деякі додатки (зразки бланків та дозвільних документів).

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?