Курсова робота «Моделювання контрольних дій з контролю за орендними операціями»

З предмету Економіка · додано 08.05.2010 13:44 · від Генерал · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Огляд літературних джерел з обліку і контролю орендних операцій 5 2.Класифікація контролю та методи його здійснення 12 3. Основи моделювання 27 4. Моделювання контрольних дій щодо типових зловживань в обліку орендних операцій 35 5. Використання результатів контролю в практичній діяльності органів внутрішніх справ 45 Висновки 47 Список літератури 49

Висновок

Отже, із викладеного вище можна зробити висновок, що організація і діяльність будь-якого підприємства, організації, установи не можлива без контролю та перевірки. Контроль – це система спостереження і перевірки відповідності процесу функціонування об'єкта управління прийнятим управлінським рішенням, визначення результатів управлінського впливу на керований об'єкт з виявленням відхилень, допущених в ході виконання цих рішень. За допомогою контролю встановлюють причини і винних у відхиленнях із метою усунення негативних явищ і недопущення їх у майбутньому.

При здійсненні орендних операцій контроль також необхідний. Це пов’язано з тим, що виникає багато помилок при виконанні умов оренди, а також не дотримання їх після укладення договору. Найчастіше за результатами перевірок такі договори розриваються або переукладаються і відповідають вимогам чинного законодавства лише з дня їх підписання. Тому після ревізії (перевірки) на адресу органу, уповноваженого управляти майном, яке передане в оренду (органу місцевого самоврядування), слід надіслати письмову інформацію про порушення насамперед вимог Закону та рішення цього органу про передачу в оренду майна на платній основі, які допущені при укладанні договорів оренди (або при їх не укладанні).

Можна виділити такі основні причини і умови, сприяючі здійсненню правопорушень в умовах оренди

1) особисті зловживання, які полягають в основному в розкраданнях власності, в привласненні засобів і використанні їх в особистих цілях;

2) порушення договірної, фінансової і кошторисної дисципліни; у багатьох випадках вони не пов'язані з особистим привласненням засобів, але підривають систему господарювання в умовах оренди;

3) порушення діючого порядку організації господарства, системи матеріальної відповідальності, організації і ведення обліку і контролю, які сприяють створенню умов для втрат і зловживань.

Моделювання контрольної діяльності органів перевірки щодо підприємства як об'єкта дослідження передбачає розробку певних моделей для найбільш повного і достовірного відображення процесу функціонування як суб'єкта господарювання в цілому, так і окремих його структурних підрозділів. Щодо системи управління підприємством, то реалізація найважливіших її функцій може бути формалізована через показники планування, нормування, обліку, контролю та економічного аналізу ресурсів (трудових, матеріальних, засобів виробництва), які споживаються, для одержання певних фінансових результатів. У свою чергу, загальна модель реалізації функцій контролю полягає в перетворенні економічної інформації в аналітичну, яка має бути використана для прийняття відповідних обґрунтованих рішень.

Процес такого роду перетворення передбачає розв'язання комплексу стандартних аналітичних завдань за певними аспектами економічної діяльності: характер використання виробничих ресурсів, собівартість товарної продукції, фінансовий стан підприємства.

Моделювання в свою чергу виступає ефективним інструментом контролю і відіграє важливу роль у якісному і швидкому проведенні перевірок і виявлення помилок.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?