Курсова робота «Основні заходи поліпшення якості і безпеки харчової продукції», 2004 рік

З предмету Інше · додано 08.05.2010 15:54 · від Татьяна · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Огляд літератури. Стан харчової продукції в Україні 1.1.1. Статистика 1.1.2. Забезпечення якості при використанні нових технологій 1.1.3. Міжлабораторні порівняльні випробування 1.1.4. НАССР - кращій світовий досвід 1.1.5. Генетична загроза 1.2. Законодавчі акти, що забезпечують якість і безпеку харчової продукції 1.3. Підвищення якості та безпеки харчової продукції на прикладі малих підприємств 2. Обговорення огляду літератури Висновки Перелік посилань

Висновок

Після аналізу літературних даних можна зробити висновок, що основними заходами щодо поліпшення якості і безпеки харчової продукції є:

1) Підвищення рівня обізнаності у приватних секторах харчової промисловості щодо питань відповідальності виробника за якість товару і бузпеку харчових продукцтів, а також міжнародних стандартів та рекомендацій щодо здоров’я людини, тварин і рослин;

2) Розробляти і затверджувати заходи щодо впровадження систем управління якістю на підприємствах, передбачивши, зокрема:

- розроблення проектів нормативно-правових актів щодо державної підтримки впровадження систем управління якістю на підприємствах;

- затверджувати основоположні стандарти національної системи стандартизації з урахуванням вимог міжнародної та європейської систем стандартизації та сертифікації;

- здійснювати державну підтримку впровадження систем управління якістю на підприємствах відповідно до стандартів Міжнародної організації із стандартизації (ISO) серії 9000, що охоплюють системи забезпечення якості, серії 14000, що охоплюють сферу управління навколишнім природним середовищем та системи НАССР, яка є єдиною системою забезпечення безпеки харчової продукції ;

- організацію та проведення постійного моніторингу впровадження систем управління якістю на підприємствах;

- інформаційне забезпечення підприємств у питаннях управління якістю;

- забезпечення підготовки та підвищення кваліфікації фахівців з управління якістю та розроблення відповідних навчальних програм,

- розгалуженої мережі методичних і консультативних центрів, розвитку фундаментальних та прикладних досліджень у сфері управління якістю;

- узагальнення і популяризацію через засоби масової інформації та міжнародну інформаційну мережу Internet вітчизняного та світового досвіду впровадження систем управління якістю,

- організацію та проведення науково-практичних конференцій та семінарів, галузевих і регіональних виставок продукції (товарів, робіт, послуг);

- проведення в Україні щороку Європейського тижня якості та конкурсу "100 кращих товарів України";

3) забезпечити участь України в роботі європейських та міжнародних організацій з управління якістю;

4) розглянути питання щодо заснування щорічних премій у сфері управління якістю та в разі потреби забезпечити прийняття відповідних рішень

5) на підприємствах забезпечити :

- вхідний контроль якості та безпеки харчової продукції;

- дотримання технологій виробництв;

- технологічний лабораторний контроль, контроль етапів виробництва та готової харчової продукції.

Закон України “Про якість та безпеку продовольчих товарів і продовольчохї стровини” встановлює правові засади забезпечення якості і безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини і вимоги щодо попередження ввезення на територію України, виготовлення, реалізації, використання, споживання неякісних, небезпечних або фальсифікованих харчових продуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів. Його виконання може здійснюватись за умови суворого контролю і нагляду за якістю та безпекою харчових продуктів і продовольчої сировини під час їх виробництва, зберігання, транспортування, реалізації, використання, утилізації чи знищення спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади у галузі охорони здоров'я, захисту прав споживачів, стандартизації, карантину рослин тощо.

Коментар модератора

45 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?