Дипломна робота «Механізм та аналіз функціонування кредитного ринку»

З предмету Фінанси підприємства · додано 07.05.2010 23:22 · від фима · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Організаційно-правові основи кредитного ринку 1.1. Економічний зміст кредитних відносин і кредитного ринку 6 1.2. Дискусійні питання щодо розвитку кредитного ринку 12 1.3. Правове забезпечення функціонування кредитного ринку 24 Розділ 2. Механізм та аналіз функціонування кредитного ринку 2.1. Характеристика фінансової діяльності „Державний експортно – імпортний банк України” 32 2.2. Порядок формування і управління кредитним портфелем та його структура 36 2.3. Порядок надання кредитів суб’єктам підприємницької діяльності 51 2.4. Форми забезпечення повернення кредиту 67 Розділ 3. Проблеми та шляхи розвитку кредитного ринку україни 3.1. Тенденції на міжнародних ринках та їх вплив на кредитний ринок України 86 3.2. Пріоритети кредитної політики Національного банку України та регулювання кредитної діяльності Укрексімбанку 106 Висновки 115 Список використаної літератури 119

Висновок

Інституціональне становлення кредитного ринку, безумовно, впливає на формування розвинутого ринкового середовища, коли акумулювання, нагромадження і перерозподіл фінансових потоків вимагають професіональної спеціалізації для задоволення попиту учасників ринку. Значущість кредитних послуг підкреслюється, в першу чергу, тим фактором, що саме банки оперують грошима як найбільш ліквідними фінансовими активами. В системі установ інфраструктури кредитного ринку головна роль належить банкам як інститутам, через які проходять рух основної частини грошових ресурсів.

Відповідно до поставлених нами завдань дипломної роботи, можна зробити наступні висновки:

Сьогодні Державний Укрексімбанк – це багаторівнева структура з розвиненою мережею філій і відділень та широким спектром напрямів банківської діяльності. Маючи унікальний статус державного банку, Укрексімбанк прагне бути уособленням стабільності, впевненості та динамічного розвитку, національним придбанням держави та символом її респектабельності. За класифікацією НБУ, Укрексімбанк входить до складу системо утворюючих банків, чисті активи яких складають понад 1200 млн. грн.. Капітал банку зріс більше ніж на 88,77 млн. грн.., у тому числі за рахунок додаткового внеску акціонера – 87 млн. грн.., і на кінець року склав 238,4 млн. грн.. це свідчить про проведення банком політики, спрямованої на зміцнення фінансової стійкості та надійності.

Загальні чисті активи банку (чиста валюта балансу без урахування міжфілійних обрахунків) зросли за рік з 1,4 рази і на 01.01.2008 р. становили 3001,55 млн. грн., або 7,7 % загальних чистих активів банківської системи України. За цим показником Укрексімбанк посідає четверте місце серед банків України.

Високоліквідні активи банку на 01.01.2006 р. становили 519,06 млн. грн., або 17,29 % загальних чистих активів банку. При цьому за показником співвідношення високоліквідних активів до загальних чистих активів Укрексімбанку займає провідну позицію серед 8 найбільших банків України, що підтверджує високий рівень його ліквідності. Дохідні активи збільшились в 1,7 рази і склали 2043,6 млн. грн.., їх питома вага у чистих активах зросла на 11,4 в.п. і досягла 681 %. У загальному обсязі доходів процентні доходи банку складають 57,6 %. Значну їх частину – 51 % - отримано від кредитування юридичних та фізичних осіб.

У звітному році значно активізувалась діяльність банку на ринку цінних паперів: портфель цінних паперів зріс на 259,67 млн. грн.. і на 01.01.2009 р. становив близько 512,05 млн. грн.., або 17,06 % загальних чистих активів банку. При цьому 394,07 млн. грн.., або 76,95 % портфеля цінних паперів, становлять вкладення в цінні папери держави, що є вторинним резервом ліквідності для банку.

За результатами 2007 року чистий процент доходів банку клав 194,51 млн. грн., чистий комісійний дохід – 202,64 млн. грн., чистий торгівельний дохід – 22,3 млн. грн.. операційний доход банку збільшився порівняно з 2006 роком на 51,8 % і склав 426,2 млн. грн.. Темпи зростання операційного доходу перевищували темпи зростання операційних витрат.

Протягом звітного року на формування резервів банком було направлено 77,6 млн. грн.., що більше ніж у два рази перевищує показник минулого року.

Фінансовий результат діяльності Укрексімбанку за 2007 рік склав 1,64 млн. грн., що відповідає запланованому на початок року.

У 2007 році до кас установ Укрексімбанку надійшло близько 12 млрд. грн. готівки, або на 35,5 % більше ніж у попередньому році. Готівковий оборот становив близько 30 млрд. грн., що майже на 43 % більше порівняно з 2006 роком.

Станом на 31.12.2007 р. клієнти Укрексімбанку отримали понад 68 тисяч карток міжнародної платіжної системи EUROPAY. Залишок коштів на картрахунках становив понад 16 млн. грн., розмір кредитних ліній близько 18 млн. грн., залишок заборгованості по кредитах, виданих по платіжних картках, сягнув 9 млн. грн..

Сама важлива частина банківських активів – це портфель банківських позик. Банківські позики являються самими доходними, але дуже ризикованими активами. Дана група активів є головним джерелом у прибутку банка.

За підсумками 2007 року кредитний портфель Укрексімбанку склав близько 5,5 % загальної суми кредитів, наданих банківською системою України. Протягом звітного року він зріс на 742,7 млн. грн.. і на 01.01.2008 р. становив без позабалансових зобов’язань 1529,0 млн. грн. (50,94 % загальних чистих активів банку).

У структурі кредитного портфеля переважають кредити, надані суб’єктом господарської діяльності (83 % кредитного портфеля банку) та фізичним особам (10 %). При цьому Укрексімбанк залишається одним з найбільших кредиторів держави: на 01.01.2008 р. сума кредитів, наданих банком державним органам управління, склала близько 47,47 млн. грн., або 24,08 % загальної суми кредитів, наданих державі банками України.

Управління кредитним портфелем пов’язане, по-перше, з впровадженням у практику сучасних методів контролю кредитних операцій, що дає змогу обирати найнадійніших клієнтів, а по-друге, з визначенням пріоритетів у роботі з проблемними та безнадійними кредиторами, бо саме такі кредити спричиняють банкрутство багатьох банків. Існуюча методика контролю кредитного портфеля дає змогу своєчасно прогнозувати погіршення фінансового становища позичальника і вжити необхідних заходів до повернення кредиту й погашення заборгованості.

Кредитний комітет Укрексімбанку несе відповідальність за визначення, моніторинг та впровадження політики управління ризиками у сфері кредитно-інвестиційної діяльності банку.

Незважаючи на велике економічне значення кредитного страхування, воно поки що займає незначні позиції на вітчизняному ринку страхових послуг. Така ситуація зумовлена рядом причин, зокрема:

- низькою платоспроможністю українських громадян і підприємницьких структур;

- незначним трактуванням окремих статей страхового законодавства та неповною нормативною базою страхування;

- не вироблено загальних умов кредитного страхування;

- не створено реєстру осіб, що користуються споживчим кредитом;

- недовірою потенційних клієнтів до страхових компаній.

Отже, кредитне страхування не одержало достатнього розвитку в сучасних умовах. Досвід зарубіжних країн яскраво ілюструє необхідність висвітлення цієї проблеми та ширшого впровадження в сучасні схеми кредитування, особливий інтерес викликає страхування кредитних ризиків аграріїв. Це надасть змогу окремим позичальникам одержувати кредитні ресурси, а кредиторам зменшити власні фінансові ризики, причому ефективним Інструментом нейтралізації ризиків може бути не лише страхування, а й перестрахування.

Становлення України як незалежної держави потребує невпинного руху до світової інтеграції у багатьох напрямах співробітництва. З цією метою Україна співпрацює з міжнародними фінансовими організаціями. Це співробітництво сприяє виходу України на світові ринки товарів та капіталу. Стан виконання відповідних програм та проектів для країн – членів міжнародних фінансових організацій є свідченням досягнення прогресивних зрушень у реформуванні національної економіки.

На початок 2008 року майже закінчено структурну реорганізацію центрального апарату Укрексімбанку, проводиться у відповідність з поставленими стратегічними цілями структура філійної мережі. У проект структури банку закладено сучасні стандарти організації, функціонального розподілу відповідальності та контролю.

Коментар модератора

Додатки не передбачені.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення